Hlavní navigace

Lázeňské pojištění

[Tisková zpráva] V těchto dnech uvádí na trh Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s. zcela nový produkt určený zejména pro oblast populace 50+ a v případě splnění několika kriterií zaručující pobyt a jeho úhradu z titulu uzavřeného pojištění v lázeňském zařízení na území České a Slovenské republiky. Pojištění si mohou sjednat pouze občané České republiky.

Doba čtení: 1 minuta

Pojistnou událostí je lékařsky odůvodněná, ze zdravotních důvodů indikovaná a zdravotní pojišťovnou hrazena balneologická terapie v lázních.

Nejčastějším typem je komplexní lázeňská péče. Poskytuje se například po úrazech, po provedených operacích, po srdečních infarktech, při onemocnění diabetem, ale i při některých chronických chorobách. Při komplexní lázeňské péči hradí zdravotní pojišťovna náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče . Lázeňskou péči doporučuje pacientovi jeho ošetřující lékař. V praxi to znamená, že lázeňskou péči zpravidla doporučuje odborník-specialista pro jednotlivé druhy onemocnění tak, jak je uvedeno u jednotlivých indikací v indikačním seznamu. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích. Obě kategorie představují 2lůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv jiné vybavení pokoje (jednolůžkový pokoj, televize, lednice apod.) je posuzováno jako nadstandard.Druhým typem je příspěvková lázeňská péče. Zde je hrazeno pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám.

Finanční výdaje jsou u příspěvkového pacienta různé, a to podle délky jeho léčebného pobytu, dále podle kvality ubytování a také podle ročního období, které si pro lázeňské léčení vybere. Při příspěvkové lázeňské péči se může pacient stravovat a být ubytován jak v lázeňském zařízení, tak i mimo ně. Musí však absolvovat 21denní nebo 28denní lázeňské léčení podle druhu onemocnění. Příspěvková lázeňská péče se většinou poskytuje u chronických onemocnění, kde se předpokládá opakování lázeňské léčby.

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s., sjednává pojištění pro případ lázeňského pobytu jako samostatnou smlouvu. V případě pojistné události se poskytuje denní odškodné při pobytu v lázních v předem sjednané výši.

Kontakt:

Ing. Ivo Kropáček

VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.

Manažer pro externí partnery

tel.: 221 585 210

e-mail: i.kropacek@victoria.cz