Hlavní navigace

Jak se daří českým lesům? Aneb stromy s visačkami…

[Tisková zpráva] (ENVIC) Stav lesů je v České republice často diskutované téma. Občanské sdružení ENVIC do této diskuse přispěje přednáškou s besedou Šetrné lesní hospodaření, aneb stromy s visačkami.

Sdílet

S fakty o šetrném lesním hospodaření v ČR posluchače seznámí Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC Česká republika. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna od 19 hodin v Divadélku JoNáš v Měšťanské besedě v Plzni.

Unikátní výstava o přírodě

Zároveň se uskuteční vernisáž k výstavě „Ochrana přírody“, která se bude konat ve čtvrtek 20. ledna od 18 hodin ve Společenském sálu Měšťanské besedy. Výstava bude k vidění ve foyer Měšťanské besedy od 20. ledna do 2. února 2011. Na 21 velkoplošných výstavních panelech bude představeno téma ochrany přírody z mnoha úhlů pohledu. Návštěvníci na nich najdou informace o způsobech ochrany přírody, chráněných územích, zvláště chráněných živočiších a rostlinách, památných stromech, apod. Každý panel je navíc doplněn krásnými fotografiemi“, vysvětluje Ilona Gonová, koordinátorka akce z o.s. ENVIC. 

Co je to FSC (Forest Stewardship Council)?

Nevládní nezisková organizace Forest Stewardship Council (FSC) podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Tím se snaží napomoci ochraně ohrožených a zdevastovaných světových lesů. Také vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky“, představuje základní ideu FSC Gonová. V červnu 2009 bylo celkem certifikováno přes 114 milionů hektarů lesa v 82 zemích světa. Certifikát FSC v České republice vlastní 87 dřevozpracu­jících a obchodních firem (stav k 9/2010).

Tato organizace působí i v České republice a jejím cílem je prosazovat přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva. O principech tohoto systému certifikace se bude hovořit právě na výše uvedené přednášce.

Mezinárodní rok lesů

Síť Environmentálních informačních a poradenských center v Plzeňském kraji se připojila k výzvě Valného shromáždění OSN, které vyhlásilo rok 2011 jako Mezinárodní rok lesů. V letošním roce bude pořádat různé akce zaměřené právě na problematiku lesů. Přednáška Šetrné lesní hospodaření, aneb stromy s visačkami je první ze série akcí.

Cílem mezinárodního roku lesů je zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že lesy a jejich trvale udržitelné obhospodařování hrají klíčovou roli při budování zelenější a trvale udržitelné budoucnosti,“ objasňuje Gonová.

Valné shromáždění OSN také vyzvalo vlády, složky OSN, nevládní organizace, soukromý sektor a další zainteresované, aby společně zvýšili povědomí o tom, jak důležité je hospodaření trvale udržitelným způsobem ve všech typech lesů tak, aby tyto lesy byly přínosem pro současné i budoucí generace. Snad bude tato výzva rezonovat i v České republice a stav našich lesů se i díky ní zlepší.

ENVIC, občanské sdružení, www.envic-sdruzeni.cz 

Další informace o FSC: www.czechfsc.cz

Informace o Mezinárodním roku lesů: http://www.un­.org/en/events/i­yof2011/ 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).