Hlavní navigace

Daruj krev s Českým rozhlasem již po jednašedesáté

[Tisková zpráva] Na Fakultním transfuzním oddělení (FTO) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se 15. září uskutečnila další z tradičních akcí s názvem „Daruj krev s Českým rozhlasem“.

Doba čtení: 1 minuta

Tato akce je pravidelná aktivita, která se konala již po jednašedesáté za podpory Českého rozhlasu. Je zaměřena na podporu bezplatného dárcovství krve, dále také na získávání nových dárců krve a plazmy. Zájemci měli možnost darovat krev od 8:00 – 17:00 hodin.

Na odběr krve přišlo celkem 85 lidí, z toho 21 prvodárců a bylo odebráno 65 lidí.

Jaké podmínky musíte splňovat, abyste mohli darovat krev:

  • Věk nad 18 let
  • Zdravotní způsobilost – dobrý zdravotní stav.
  • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas)
  • Kartičku pojištěnce – doklad o ZP platném v ČR
  • Vyšetření a krevní obraz podstoupíte na místě

Fakultní transfuzní oddělení je jedno z největších a nejvýznamnějších transfuzních oddělení v ČR, které zpracovalo v uplynulém roce 24 063 odběrů plné krve a 4961 odběrů separátorových. Toto oddělení je ve všech oblastech svých činností vybaveno nejmodernějšími technologiemi, jejichž rutinní zavedení zaručuje vysoký standard kvality vyráběných transfuzních přípravků a tedy i maximální možnou bezpečnost příjemce každé transfuze. Dárci mají možnost podstoupit dnes již „klasické“ odběry plné krve nebo také separace na špičkových separátorech krevních složek.

Akce „Daruj krev s ČRO“ je dlouholetá aktivita a díky medializaci právě prostřednictvím rozhlasu i velmi úspěšná aktivita. Na FTO organizujeme i další aktivity na získávání nových dárců a propagaci dobrovolného dárcovství a jsme vždy rádi, podaří-li se náš registr dárců doplnit o nové jedince. A aby se dárcům u nás opravdu líbilo, postupně rekonstruujeme a modernizujeme prostory i prostory určené k pobytu a odběru dárců.

Transfuzní přípravky jsou nositeli vysoké kvality nejenom díky výrobním a laboratorním technologiím, ale také díky vysoké odbornosti pracovníků FTO. Dokladem této kvality je mj. získání certifikátu ISO, jehož jsme nositeli již od roku 2002. Ale i ta skutečnost, že se s našimi transfuzními přípravky mohou setkat pacienti některých velkých pražských nemocnic nebo i zdravotnických zařízení mimopražských.