Hlavní navigace

Daruj krev s Českým rozhlasem již po jednašedesáté

[Tisková zpráva] Na Fakultním transfuzním oddělení (FTO) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se 15. září uskutečnila další z tradičních akcí s názvem „Daruj krev s Českým rozhlasem“.

Sdílet

Tato akce je pravidelná aktivita, která se konala již po jednašedesáté za podpory Českého rozhlasu. Je zaměřena na podporu bezplatného dárcovství krve, dále také na získávání nových dárců krve a plazmy. Zájemci měli možnost darovat krev od 8:00 – 17:00 hodin.

Na odběr krve přišlo celkem 85 lidí, z toho 21 prvodárců a bylo odebráno 65 lidí.

Jaké podmínky musíte splňovat, abyste mohli darovat krev:

  • Věk nad 18 let
  • Zdravotní způsobilost – dobrý zdravotní stav.
  • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas)
  • Kartičku pojištěnce – doklad o ZP platném v ČR
  • Vyšetření a krevní obraz podstoupíte na místě

Fakultní transfuzní oddělení je jedno z největších a nejvýznamnějších transfuzních oddělení v ČR, které zpracovalo v uplynulém roce 24 063 odběrů plné krve a 4961 odběrů separátorových. Toto oddělení je ve všech oblastech svých činností vybaveno nejmodernějšími technologiemi, jejichž rutinní zavedení zaručuje vysoký standard kvality vyráběných transfuzních přípravků a tedy i maximální možnou bezpečnost příjemce každé transfuze. Dárci mají možnost podstoupit dnes již „klasické“ odběry plné krve nebo také separace na špičkových separátorech krevních složek.

Akce „Daruj krev s ČRO“ je dlouholetá aktivita a díky medializaci právě prostřednictvím rozhlasu i velmi úspěšná aktivita. Na FTO organizujeme i další aktivity na získávání nových dárců a propagaci dobrovolného dárcovství a jsme vždy rádi, podaří-li se náš registr dárců doplnit o nové jedince. A aby se dárcům u nás opravdu líbilo, postupně rekonstruujeme a modernizujeme prostory i prostory určené k pobytu a odběru dárců.

Transfuzní přípravky jsou nositeli vysoké kvality nejenom díky výrobním a laboratorním technologiím, ale také díky vysoké odbornosti pracovníků FTO. Dokladem této kvality je mj. získání certifikátu ISO, jehož jsme nositeli již od roku 2002. Ale i ta skutečnost, že se s našimi transfuzními přípravky mohou setkat pacienti některých velkých pražských nemocnic nebo i zdravotnických zařízení mimopražských.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).