Hlavní navigace

Češi věří, že ve vesmíru nejsme sami

[Tisková zpráva] (SANEP) Otázka existence mimozemských civilizací provokuje nejen autory sci-fi či odborníky v oboru astronomie, ale mimozemské inteligentní formy života nenechávají chladnými ani obyvatele České republiky. Jak totiž ukazuje exkluzivní průzkum společnosti SANEP, většina Čechů je přesvědčena, že lidstvo není jedinou inteligentní formou života ve vesmíru.

Sdílet

Stejně tak většina Čechů věnuje pozornost nevysvětlitelným úkazům, které mohou být dílem mimozemské rasy. Nicméně možnost, že by naši planetu někdy v historii mimozemské formy života navštívily, většina Čechů pragmaticky odmítá.

Většina domácí populace pak ani necítí potřebu se s mimozemskou formou inteligentního života setkat. S tímto většinovým postojem souvisí i zjištěná skutečnost, že většina dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, se obává, že případné setkání s mimozemskou civilizací by mohlo být pro lidstvo osudné. Pragmaticky, a tedy s nedůvěrou, přistupuje většina Čechů i k informacím o únosech mimozemšťany apod. 

Stejně tak většina domácí populace nevěří, že např. pyramidy či další záhadné a nevysvětlitelné objekty jsou výtvorem mimozemské formy života. Češi také nepatří mezi ty, kteří si myslí, že by kolonizace vesmíru z hlediska přežití lidstva byla důležitá. V příštích sto letech pak dle mínění převažující části veřejnosti k žádnému setkání třetího druhu rozhodně nedojde. Z výsledků exkluzivního průzkumu společnosti SANEP vyplývá, že Češi v otázce existence mimozemské civilizace patří spíše mezi racionálně uvažující. Tedy, i přes vědomí, že ve vesmíru existují i další inteligentní formy života, bez pádných důkazů neuvěří, že mimozemšťané byli a jsou i součástí života na Zemi.

Exkluzivní internetový off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 8. – 15. prosince 2010 na vybrané skupině 9.053 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18–69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 190 tisíc registrovaných uživatelů 24.614 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí ±1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Převažující část dotázaných (67,9 %), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace, se nedomnívá, že by člověk byl jedinou inteligentní formou života v celém vesmíru.

Obdobný názor jako např. věhlasný fyzik Stephen W. Hawking, a sice že ve vesmíru existují i jiné inteligentní formy života, pak sdílí 70,7 % respondentů.

Nadpoloviční většina dotázaných (54,9 %) pak věnuje zvýšenou pozornost jevům, které by mohly být výtvorem vyspělé mimozemské formy života. Mezi takové zprávy patří i řada spekulací o americké Oblasti 51, která údajně skrývá důkazy o mimozemské formě života.

Nadpoloviční většina respondentů (66,6 %) je pak skeptická k tvrzením lidí, kteří jsou přesvědčeni, že viděli, nebo dokonce že byli uneseni mimozemšťany.

Více jak třetina dotázaných (39,8 %) pak odmítá možnost, že ke kontaktu naší planety s mimozemskou formou života již v minulosti jednou nebo víckrát došlo. Nicméně 37,5% dotázaných je přesvědčeno, že mimozemšťané již naší planetu navštívili.

Některými příznivci teorií o mimozemských civilizacích proklamovaný názor, že pyramidy nebo např. obří obrazce na náhorní peruánské planině Nazca mohou být dílem mimozemské civilizace, odmítá 56,4 % dotázaných.

O osobní setkání s mimozemskou formou života nestojí 46,8 % dotázaných. O setkání s mimozemšťany však naopak v souhrnu stojí 37 % respondentů.

Patrně vzhledem k dosud malé znalosti vesmíru a neexistujícím adekvátním technologiím sdílí 48,8% dotázaných názor, že budoucnost lidstva nezávisí na kolonizaci vesmíru.

O možném setkání pozemšťanů s mimozemskou formou života v nadcházejících sto letech není přesvědčeno 47 % dotázaných. Víru v budoucí setkání lidstva s mimozemšťany však má naopak 22,8 % dotázaných.

Vzhledem k většinovému přesvědčení, že ani v budoucnu nedojde k návštěvě země mimozemskou inteligentní formou života, není překvapením, že 45,9 % dotázaných nepovažuje za nutné učinit zvláštní přípravu lidstva na případné setkání s mimozemšťany.

Zajímavým zjištěním je skutečnost, že 40 % dotázaných se domnívá, že případné setkání naší civilizace s mimozemšťany, může být pro lidstvo osudné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).