Hlavní navigace

Češi považují za nejbezpečnější železnici, zcela propadla autobusová doprava

[Tisková zpráva] I přesto, že za nejbezpečnější hromadný dopravní prostředek je dle statistik obecně považována letecká přeprava, Češi na první místo v bezpečnosti dopravy dávají dopravu vlakovou.

Sdílet

Vlaky se umístily na prvním místě bezpečnosti i při obdobném průzkumu společnosti SANEP, který byl proveden v prosinci minulého roku. Důvodem těsného vítězství vlaků před letadly může být mj. skutečnost, že případné letecké neštěstí má zpravidla vždy fatální důsledky pro všechny cestující, zatímco v případě havárie vlaku má většina cestujících reálné šance na přežití. V případě letadel je pak fatální i případná drobná technická závada.

Zatímco vlak se při poruše může zastavit, letadlo tuto možnost nemá. Ostatně vlaky využívá značná část populace v každodenním životě. Cestování vlakem rovněž, na rozdíl od letadla, kdy mnoho lidí trpí fóbií (panickým strachem z létání), neklade ani žádné specifické zdravotní nároky, a to se týká i možnosti jeho využívání, jež je v případě letecké dopravy podmíněno řadou technických, bezpečnostních a legislativních nařízení. Z hlediska statistik se drží vlaková doprava v těsném závěsu za leteckou. Pokud by však do leteckých nehod byly započítány i nehody malých sportovních letadel, pak by s největší pravděpodobností v rámci celosvětových statistik vlaky zaujaly místo nejbezpečnějšího dopravního prostředku. Zajímavé je, že i přes fakt, že nejrizikovějším, a tedy nejméně bezpečným hromadným dopravním prostředkem je automobil, Češi jej považují za třetí nebezpečnější dopravní prostředek. Osobní automobil také podle průzkumů společnosti SANEP vede v žebříčku nejčastěji využívaného dopravního prostředku na cestách v době dovolených.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 6.-13. července 2010 proveden na reprezentativním vzorku 4,361 dotázaných ve věkové kategorii 18–69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 175 tisíc registrovaných uživatelů 12,1098 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem ± 1,5 procentního bodu.

Za nejbezpečnější hromadný dopravní prostředek považuje vlaky 33,1 % dotázaných. Pouze o procento za vlaky pak na druhém místě skončila letecká doprava se ziskem 32,1 procentních bodů. Právě letecká doprava v celosvětových statistikách (v nichž však nefigurují nehody malých soukromých sportovních letadel) naopak těsně vítězí nad železnicí. Lze tedy konstatovat, že i s ohledem na statistickou chybu se železnice a letecká doprava stává v očích nadpoloviční většiny Čechů nejbezpečnějším způsobem hromadné přepravy. Absolutní vítězství vlakové dopravy nad leteckou v očích domácí populace si pak lze vysvětlit i tím, že vlaky mají na domácí půdě mnohem delší tradici a jsou také mnohem častěji využívány než letadla, která mají také z pohledu dopravy mnohem specifičtější nároky a využívají se spíše k rychlé přepravě na dlouhé vzdálenosti. Do vlaků také obecně cestující nastupují s mnohem větší důvěrou než do letadel.

Na třetím místě se s pouhými 9,4 procentními body umístil osobní automobil, který je zároveň z hlediska statistik nejvíce rizikovým hromadným dopravním prostředkem. Zde však hraje svoji roli jak masové užívání automobilů, dostupnost, využitelnost, ale i osobní vztah, který má ke svým motorovým ořům řada jejich majitelů.

K tématu: Jak ve zdraví přežít létání?

Létání provází někdy pocity strachu, obav a značné nejistoty. Jak se s nimi vyrovnat? Traumata spojená s přehnanými představami se dají poměrně lehce překonat.

Lodní doprava, která nemá v našich podmínkách potřebný prostor k hromadnému využívání, je nejbezpečnějším dopravním prostředkem podle mínění 4,6 % dotázaných. Lodní doprava tak předběhla hojněji využívanou autobusovou dopravu, která však budí důvěru pouze u 3,4 % respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR. Na pomyslném žebříčku hromadných dopravních prostředků se tak nejméně bezpečným stává právě autobus.

Více na http://www.sa­nep.cz