Hlavní navigace

O automaty na mléko stojí každý druhý Čech

[Tisková zpráva] (Agentura Dema) Automaty na čerstvé mléko občany ČR zaujaly. Každý druhý má zájem tímto způsobem mléko nakupovat.

Doba čtení: 2 minuty

Informovanost

Tři čtvrtiny občanů ČR považují způsob prodeje čerstvého mléka prostřednictvím automatů za dobrý nápad (71 %). Stejně vysoký podíl (71 %) tvoří ti, kteří vědí nebo slyšeli o tom, že existují místa, kde již lze mléko tímto způsobem nakupovat.

Informace o automatech se k občanům dostávají nejen prostřednictvím televizních pořadů nebo článků v novinách, časopisech a regionálním tisku (69 %), ale poměrně často také neformálně – diskusemi se členy rodiny a známými, a to jak osobně, tak po internetu (19 %).

Spotřebitelský zájem

Pokud by byl automat na mléko umístěn v obci, místě bydliště nebo tam, kam chodí občané nakupovat, každý druhý říká, že by ho využíval (53%, z toho 23% určitě ano) – viz graf. Spotřebitelský zájem projevují častěji ženy (dvě třetiny), lidé středního věku (více než polovina) a rodiče dětí předškolního a školního věku (více než každý druhý). Deklarovaná nákupní ochota je také zřetelně podmíněna zájmem o nákup kvalitních potravin: mlékomaty vítají především občané kupující potraviny v biokvalitě, postrádající na pultech obchodů tuzemské potraviny a projevující zájem nakupovat produkty přímo ze zdroje – od zemědělců.

Co lze konstatovat…

Dotazovaní se vyjadřovali konkrétně a odpovědí bylo velké množství. Z přínosů mlékomatů je nejvíce oceňována možnost získat čerstvý, kvalitní a chutný („neošizený“) produkt, jehož cesta od výrobce ke spotřebiteli není zbytečně prodlužována. Občané kladně kvitují podporu českých zemědělců, uvědomují si, že jde o podporu regionálních podnikatelů. Případná rizika spatřují především v dodržování hygieny a zajištění nezávislé kontroly jakosti a nezávadnosti mléka. Aby byli zemědělci v prodeji mléka dlouhodobě úspěšní, je třeba, aby napřeli své úsilí především k oblasti marketingu. Občany je nutno systematicky, intenzivně, srozumitelně a zcela konkrétně informovat o původu a kvalitě produktu, podmínkách zacházení s čerstvým mlékem a o cestě mléka od zdroje až na stůl.

Čtěte téma: Pít, či nepít mléko? Odborníci se neshodují

Většina lékařů a odborníků na výživu konzumaci mléka a mléčných výrobků podporuje. Jsou ale i tací, kteří před ním varují…

Zdroj: Agentura Dema