Hlavní navigace

Lékaři panovníků: jeden věštil z vrásek, další byl proti pronásledování upírů na Moravě

25. 1. 2024

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ať chuďas, nebo král, nemoci si nevybírají. Také králové a královny trpěli nejrůznějšími neduhy, a ne vždy si s nimi dobová medicína dokázala poradit. Proto jakmile se nějaký lékař dobře osvědčil a byl považován za špičku ve svém oboru, měl šanci dostat se až na královský dvůr a těšit se z přízně panovníka. Kteří lékaři se v minulosti proslavili a věnovali se léčbě těch nejvýše postavených?

Opěvovaným odborníkem, který si získal velké uznání, byl Tadeáš Hájek z Hájku (1525–1600). Tento pokrokový lékař, astronom, matematik, přírodovědec a alchymista se svého času stal jedním z lékařů císaře Rudolfa II., proslulého svým zájmem o alchymii a věci mezi nebem a zemí. 

Tadeáš Hájek studoval medicínu v zahraničí a svým přístupem vycházel z Paracelsova učení. Proslavil se i tím, že přeložil rozsáhlý Mattioliho herbář, napsal několik spisů a dohlížel na práci v alchymistických dílnách na dvoře Rudolfa II. Již v roce 1554 byl Ferdinandem I. povýšen do šlechtického stavu, celkem třikrát se oženil a zplodil čtyři děti. Bydlel v Praze v domě U zlatého koníčka.

Astrologie a medicína: když dobové poznání nestačilo, využil lékař hvězdy Přečtěte si také:

Astrologie a medicína: když dobové poznání nestačilo, využil lékař hvězdy

Po studiích se Tadeáš Hájek vrátil do Prahy, kde na univerzitě přednášel matematiku a astronomii, později se věnoval lékařské praxi a léčil nejen Rudolfa II., ale také císaře Maxmiliána II. Přátelil se i s věhlasným Tychem de Brahe, kterého pozval do Prahy. Jako ředitel alchymistických dílen na dvoře Rudolfa II. znal proslulé Rudolfovy alchymisty – Johna Dee a Edwarda Kelleyho.

Tadeáš Hájek se zajímal nejen o alchymii, ale také o astronomii a astrologii, napsal spis O kometách, významné pojednání O pivu, v němž se zabývá chemickým složením a výrobou piva, též třeba spis o tom, jak věštit z lidských vrásek. Astronomických a lékařských spisů bylo ale více. Jeho velkým počinem byl překlad několikasetstránkového herbáře známého italského lékaře Pietra Mattioliho, který doplnil o své poznatky o léčivých rostlinách vyskytujících se u nás a vytvořil i české názvosloví, které se v podstatě používá dodnes. Herbář vyšel poprvé v roce 1562.

Léčivé účinky rostlin podle živlů a planet. Z čeho vycházeli staří ranhojiči a alchymisté? Přečtěte si také:

Léčivé účinky rostlin podle živlů a planet. Z čeho vycházeli staří ranhojiči a alchymisté?

A proto neměli by lékaři takové lektvary prodávati babám nerozumným, bláznivým a všetečným, a vrchnost a úřad v každém městě by měl míti dozor nad lékárnami, aby byly drženy k prospěchu lidem, a ne jim k ublížení, napsal ve svém pojednání o léčivé moci bylin Tadeáš z Hájku.

Léčil Marii Terezii a nevěřil v upíry

Dalším známým lékařem byl Gerard van Swieten (1700–1772), který léčil panovnici Marii Terezii. Pocházel z Holandska, kde vystudoval chemii a lékařství. Od roku 1745 se stal dvorním lékařem Marie Terezie a působil i jako profesor patologie na vídeňské univerzitě a ředitel dvorní knihovny. Též podpořil založení botanické zahrady ve Vídni a stal se členem olomoucké učené společnosti Societas incognitorum. Měl velký vliv u dvora a prosadil mnohé reformy celého rakouského zdravotnictví a školství v oblasti vzdělávání lékařů a zdravotníků.

Napsal několik spisů; v jednom z nich (Pojednání o existenci strašidel a duchů) ostře vystupoval proti babským povídačkám, pověrám a pronásledování upírů na Moravě. Šlo o případy nerozkládajících se těl, tuto záhadu však lékař vysvětloval omezeným přístupem kyslíku a dalšími chemickými procesy. Na základě jeho pojednání císařovna zakázala „upírům“ sekat hlavy, probíjet je dřevěnými kůly či jejich těla pálit. 

Paruky plné vší, mytí vlasů jednou měsíčně. Císařovna Sisi používala šampon z alpy a třiceti vajec Přečtěte si také:

Paruky plné vší, mytí vlasů jednou měsíčně. Císařovna Sisi používala šampon z alpy a třiceti vajec

Císařovna svého lékaře ctila a dbala i jeho rad týkajících se jejího zdravotního stavu. Swieten léčil pokrokově, doporučoval přirozenou léčbu sluncem, vodou i stravou, prosazoval například studené lázně a polévání vodou v rámci léčebných opatření proti obrně nebo též doporučoval používání moderních teploměrů.

Bezbolestný porod královny Viktorie

Významným lékařem byl také Angličan John Snow (1813–1858), který se velmi zasadil o rozvoj anestezie, moderní epidemiologie a dbal na dodržování hygienických opatření. Tento lékař zjistil, že zdrojem cholery v londýnské čtvrti Soho je veřejná vodní pumpa. Uvědomoval si, v jaké špíně lidé často žijí a že voda, kterou obvykle pijí, je plná choroboplodných bakterií. 

Proto sám velmi dbal na zdraví, byl abstinent a pil pouze destilovanou vodu. Dokonce byl i vegetariánem a později veganem. Od mládí se jevil jako velmi nadaný, vystudoval medicínu a zabýval se chirurgií. Byl zakládajícím členem Epidemiologické společnosti v Londýně, která vznikla v roce 1850 jako reakce na vážné vypuknutí epidemie cholery, při níž zemřela spousta lidí.

Tento vynikající lékař a průkopník v oblasti medicíny přinesl lidstvu spoustu nového a potřebného. Neúnavně pracoval, zkoumal, dělal pokusy, přednášel a sepisoval své spisy. Zajímal se o pacienty s respiračními chorobami, v roce 1841 napsal spis O asfyxii a o resuscitaci mrtvě narozených dětí, dále O falšování chleba jako příčině křivice a jiné. 

Jeho stěžejní poznatky se týkaly používání éteru při operacích, přičemž sledoval jeho účinky na dýchání. Publikoval práci O vdechování výparů éteru a během krátké doby se stal nejproslulejším a nejvyhledávanějším anesteziologem v Anglii. Navrhl přístroj pro bezpečné používání éteru a chloroformu, protože se stalo, že spousta pacientů po podání chloroformu naprosto zbytečně zemřela.

Do vynálezu anestezie museli být chirurgové hlavně rychlí Přečtěte si také:

Do vynálezu anestezie museli být chirurgové hlavně rychlí

Kromě konečně bezbolestných operací se anestezie začala využívat i v porodnictví. A tak se John Snow stal na krátkou dobu i lékařem královny Viktorie, která jej požádala o možnost anestezie při porodu svého osmého dítěte, Leopolda. O pár let později si jej znovu přizvala k porodu dcery Beatrice. John Snow bez komplikací použil chloroform a za vedení bezbolestného porodu si od královny vysloužil šlechtický titul. Nikdy se neoženil a zemřel poměrně mladý ve věku 45 let na následky mrtvice, zřejmě způsobené otravou organismu kvůli neustálému experimentování s různými chemickými látkami.

Galerie: Král Karel IV. byl kvůli zranění hrbatý

Středověké diagnózy z moči

Proslulým lékařem byl i Havel ze Strahova, řečený též Gallus de Monte Sion, který léčil panovníka Karla IV. Havel ze Strahova byl i nadaným matematikem, astronomem a astrologem. Přednášel na lékařské fakultě pražské univerzity a napsal několik významných spisů, například Traktát o moči zkoumající vlastnosti moči v rámci diagnostiky nemocí. 

Kromě toho sepsal rady týkající se protiepidemiologických opatření a varoval krále před morem, který se v té době šířil ve světě. Některé spisy napsal přímo pro Karla IV., například Pravidla zdraví pro císaře Karla, kde mu doporučuje, jak se chránit proti konkrétním nemocem a jak zůstat zdravý.

Vyléčil krále, získal slávu a bohatství

Velmi pokrokovým lékařem byl Albík z Uničova, který léčil Václava IV., a poté Zikmunda Lucemburského – ten jej povýšil do šlechtického stavu. Albík se věnoval hlavně prevenci a naturopatii, sepsal spoustu spisů o tom, jak si zachovat zdraví. Hodně dbal i na zdravou výživu. Jako lékař krále Václava IV. získal velký majetek a spoustu výhod, měl také svůj erb. Jednu dobu byl i pražským arcibiskupem.

Zdroje: en.wikipedia.org; Petrů, M. Filozofie medicíny v Českých zemích. Praha: Triton 2015.; Dr. Petr Ondřej Mathioli, Herbář neboli bylinář III.; Hlaváčková, L. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004.; Říhová, M. Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Praha: Paseka, 2010.; Říhová, M. Dvorní lékař posledních Lucemburků: Albík z Uničova. Praha: Karolinum, 1999.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Externí redaktorka a copywriterka píšící pro webové i tištěné magazíny. Zaměřuje se na oblast zdraví, historie medicíny, psychologie, filozofie, etikoterapie a alternativní medicíny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).