Hlavní navigace

94 % Čechů chce mít své zdravotní informace k dispozici online

[Tisková zpráva] (IZIP) Až 94 % lidí by uvítalo neplacenou a zabezpečenou elektronickou službu, díky které by měl záchranář k dispozici klíčové informace o jejich zdravotním stavu, sami by měli své zdravotní informace na jednom místě a tato služba by je automaticky upozorňovala na očkování a prohlídky u lékaře – to vyplývá z nejnovějšího průzkumu společnosti Ipsos Tambor.

Sdílet

Takovou službu nabízí právě Elektronická zdravotní knížka (EZK), která je poskytována exklusivně pojištěncům VZP, a to zcela zdarma. Navíc je vstup do systému EZK, na rozdíl od některých jiných systémů elektronického zdravotnictví ve světě, zcela dobrovolný a již nyní má svou EZK více než 2 400 000 uži­vatelů.

Systém Elektronických zdravotních knížek je přínosný nejen pro pacienty, kterým umožňuje mít péči o své zdraví pod kontrolou, ale také pro lékaře. To potvrzuje i MUDr. Eva Němcová, oční lékařka z ONsP Znojmo: „Medicína a zdravotnictví jako takové je založeno na informacích. Nejen, že se toho jako mladý lékař snažím dozvědět velmi mnoho ze svého oboru, musím také pro správné stanovení diagnózy a kvalitní léčení vědět o člověku, který za mnou přichází se svým trápení, co nejvíce. V tom mi systém Elektronických zdravotních knížek v mnohém zjednodušil a usnadnil práci. Odpadá mi tím dlouhé přebírání a listování ve starší dokumentaci, obvolávání kolegů a někdy až detektivní pátrání po informacích. Ty jsou totiž rychle dostupné neustále a soustředěné na jednom místě.“

Elektronický svět není českým lékařům skutečně nikterak cizí. Dle průzkumu Českého statistického úřadu provedeného ve více jak 17 tisících sa­mostatných ordinací lékařů 96 % využívá v ordinaci osobní počítač a 73 % samostatných ordinací využívá internet pro komunikaci s vybranými zdravotnickými subjekty a pacienty. Zdravotní dokumentaci pacientů pak uchovává v počítači 77 % dotazovaných lékařů. Ing. Jiří Pašek, generální ředitel společnosti IZIP, a.s., doplňuje: „Stále více lékařů a zdravotnických pracovníků si uvědomuje, že jim služba EZK přináší co nejvíce objektivních i subjektivních informací o pacientovi právě ve chvíli, kdy je potřebují – aktuálně již více než 18 000 českých lékařů v systému EZK  pracuje a spolu s námi ho dále rozvíjí.“

Z 1049 dotázaných v průzkumu společnosti Ipsos Tambor drtivá většina kladně hodnotila možnost upozornění na očkování nebo na blížící se preventivní prohlídky. Tyto praktické aplikace nabízí Elektronická zdravotní knížka a svůj význam mají i pro celý systém zdravotnictví, protože preventivní chování pacientů snižuje z dlouhodobého hlediska náklady na lékařskou péči.

Informace o společnosti

Společnost IZIP, a. s.

Systém Elektronických zdravotních knížek představuje unikátní patentovanou službu v ČR, která je vedena pod patentem č. 297 879 „Způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejích výsledcích a jeho použití“ z roku 2002 u Úřadu průmyslového vlastnictví. V České republice neexistuje adekvátní systém sdílení informací v reálném čase (okamžitě) mezi lékaři a pacientem a mezi lékaři navzájem. Systém Elektronických zdravotních knížek představuje vysoce zabezpečený souhrn online zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě virtuální EZK. Výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti a okamžité dostupnosti systému – nepřetržitě – je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).