Hlavní navigace

Zdravotně handicapovaným pomůže Elektronická zdravotní knížka

[Tisková zpráva] Dlouhodobý projekt připravila společnost IZIP s občanským sdružením Národní Rada Osob se Zdravotním Postižením ČR (NRZP) a firmou Velveth Inlet Corporation. V rámci této unikátní akce se zdravotně postižení seznámí s výhodami služby Elektronické zdravotní knížky (EZK) a mohou se zároveň zaregistrovat do systému IZIP. Zdravotně postižení mají také příležitost podílet se na dalším rozšiřování patentované služby EZK. Tato aktivita jim také umožní získat zajímavou finanční částku jako odměnu za registraci svých známých, kolegů nebo rodinných příslušníků.

Sdílet

V České republice žije podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) více než milion osob se zdravotním postižením, tedy téměř deset procent obyvatel ČR. Věková struktura se vyznačuje vysokým podílem žen nad 75 let, což souvisí s kratší průměrnou délkou života u mužů. Mezi nejčastější typy postižení patří choroby vnitřních orgánů a nemoci pohybového ústrojí.

"Služba Elektronické zdravotní knížky je pro lidi se zdravotním postižením velmi důležitá, protože často čerpají zdravotní péči a je žádoucí, aby si mohli osobně zkontrolovat vyúčtování zdravotnických výkonů. Společnost Velveth Inlet Corporation při realizaci projektu zároveň zaměstnává osoby se zdravotním postižením, což je další přidaná hodnota k tomuto projektu. NRZP ČR poskytne součinnost krajských koordinátorů a prostory v krajských kancelářích při přijímání registrací přihlášek do systému IZIP od osob se zdravotním postižením,“ říká předseda NRZP ČR Václav Krása. „Chceme společnými silami skloubit velmi praktickou službu, jakou rozhodně Elektronická zdravotní knížka je, a skupinu spoluobčanů z řad handicapovaných a seniorů, kteří mají, bohužel, mnohdy více starostí se zdravím a zdravotnictvím jako takovým. Jako partneři Národní Rady Osob se Zdravotním Postižením ČR jsme hrdí na to, že touto službou pomůžeme právě našim zdravotně handicapovaným spoluobčanům,“ upozorňuje David Gulyáš, jednatel společnosti Velveth Inlet Corporation. Seznam poboček NRZP ČR najdete na webových stránkách www.v-i-c.eu.

V České republice unikátní služba Elektronické zdravotní knížky se v letošním roce velmi dynamicky rozvíjí: svou Elektronickou zdravotní knížku má v současnosti již více než 1 900 000 klientů a v systému je přes třetinu lékařů, sedm tisíc zdravotnických zařízení a polovinu nemocnic. Každý den začne využívat výhod služby IZIP|Elektronická zdravotní knížka více než pět tisíc nových uživatelů a desítky nově zapojených zdravotnických profesionálů.

„Společnost IZIP se dlouhodobě věnuje neziskovým a charitativním projektům, které podporují naše spoluobčany, jež to potřebují nejvíce. Právě zdravotně postižení občané určitě ocení jednoduchý a neustálý přístup ke svým zdravotním informacím a řadu dalších výhod služby Elektronické zdravotní knížky,“ doplňuje Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Informace o společnosti

Společnost IZIP, a. s.

Systém Elektronických zdravotních knížek představuje unikátní patentovanou službu v ČR, která je vedena pod patentem „Způsob shromažďování, evidence a zpřístupnění informací o zdravotní péči a jejích výsledcích a jeho použití“ z roku 2002 u Úřadu průmyslového vlastnictví. V České republice neexistuje adekvátní systém sdílení zdravotních údajů (mezi lékaři a pacientem a mezi lékaři navzájem) ke službě Elektronické zdravotní knížky (EZK). Systém Elektronických zdravotních knížek představuje vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě virtuální EZK. Výrazně zkvalitňuje péči o pacienta samotného, zároveň zefektivňuje poskytovanou péči a šetří finanční prostředky v celém procesu poskytování zdravotní péče. Díky své komplexnosti je velmi kladně hodnocen v rámci Evropské unie, která si jej zvolila jako referenční projekt.

Elektronická zdravotní knížka – průvodce zdravím

Čtyři pilíře vašeho zdraví

  • Emergentní dataset

Důležitá zdravotní data pacienta nutná pro záchranu života, do kterých, v případě ohrožení, může nahlédnout záchranná zdravotnická služba. Zasahující lékař se tak včas dozví zásadní informace o pacientovi jako je krevní skupina, poslední očkování proti tetanu, rizikové faktory, alergie a trvalá medikace.

  • Zdravotní informace ve vlastních rukou

Elektronická zdravotní knížka (EZK) slouží k zapisování i čtení, tedy sdílení zdravotních informací mezi pacientem a lékařem a mezi lékaři navzájem. Je dostupná přes internet z kteréhokoliv místa 24 hodin denně. Uložená data jsou vysoce zabezpečena. Díky EZK má pacient přehled o všech vyšetřeních, jejich výsledcích i léčbě. Stává se vlastníkem svých zdravotních dat, která může v případě potřeby poskytnout ošetřujícím lékařům. Ti mohou rychleji a kvalitněji rozhodnout o diagnóze, zahájení cílené léčby, předejít zatěžování pacienta nevhodnou kombinací léků, či opakovaným vyšetřením.

  • Osobní účet pojištěnce

Obsahuje přehledy vykázané zdravotní péče, uhrazených regulačních poplatků, doplatků na léky a umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient je tak informován o nákladech, které byly vynaloženy na jeho léčbu. Součástí zprávy je také identifikace případných nedoplatků na pojistném.

  • Manažer zdraví

Elektronická zdravotní knížka upozorňuje lékaře i pacienty na preventivní aktivity a informuje o zdravotních rizicích. K dispozici je například kalendář preventivních prohlídek, očkovací kalendář, upozorňování formou SMS/emailu, BMI index, měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Bezpečnost

Společnost IZIP věnuje maximální pozornost oblasti bezpečnosti dat. Provoz EZK probíhá plně v souladu s platnou českou legislativou. Společnost IZIP je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a je nositelem certifikace ISO 27001 a ISO 9001.

Registrace

O zřízení Elektronické zdravotní knížky lze zažádat u svého lékaře nebo lékárníka. Pro pojištěnce VZP je registrace dostupná i na vybraných pobočkách České pošty vybavených pracovištěm Czech POINT a na 19 pobočkách Pojišťovny VZP, a.s., dále na označených registračních místech. Zaregistrovat se můžete také online na webových stránkách www.izip.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).