Hlavní navigace

Začátek školního roku neplní jen školní lavice, ale i statistiky úrazů

[Tisková zpráva] Konec prázdnin a začátek školního roku znamená zejména pro děti významnou změnu denního rytmu. Zvýšená zátěž po prázdninách se může projevit sníženou imunitou a větší náchylností k nemocem, ale také například nárůstem počtu školních úrazů. Po prázdninách by měli být opatrnější především chlapci ve věku 12–16 let, kteří patří mezi neohroženější skupinu. Pozor také na úterý, kdy se úrazů přihodí nejvíce.

Sdílet

Děti jsou po prožitých prázdninových zážitcích živější a nesoustředěné, což se odráží i ve statistikách České školní inspekce.V období od 1. září 2009 do 31. března 2010 bylo ve školách zaregistrováno celkem 18 026 úrazů. Objektivnějším ukazatelem je však roční index úrazovosti (tj. počet úrazů na 100 osob), který ve školním roce 2008/2009 dosáhl hodnoty 1,83. K nejvíce úrazům dochází na základních (63,5 %) a středních školách (31,5 %). Nejkritičtějším byl v loňském roce říjen se 17,7 %, tedy v podstatě začátek školního roku. Proto by nejen děti, ale také rodiče a učitelé měli zejména po prázdninách dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti.

Statisticky hrozí nejvyšší úrazovost žákům ve věku 12 až 16 let. Důvodem je nekázeň, která je pro danou věkovou skupinu charakteristická. Z hlediska příčin úrazů je patrný rozdíl mezi chlapci a dívkami. Úrazovost chlapců je oproti dívkám vyšší v poměru 54 % proti 46 %.

Čtěte téma: Má nás Česká pojišťovna za blbce?

Vaše dítě chce vyskočit z okna jako jeho oblíbený Spiderman, jak mu v tom zabráníte? Tahle otázka má pomoci rodičům chránit jejich dítě před úrazem. Mně ale pomohla pořádně se vytočit.

Úterý, tělocvik a přestávky: největší riziko úrazů

Nejrizikovější je během dne doba mezi 10. a 12. hodinou a nejkritičtějším je již dlouhodobě úterý – na tento den připadá skoro čtvrtina všech úrazů. Nejvíce úrazů se stane během hodin tělesné výchovy a o přestávkách. „Ve školách se nedaří výrazněji snižovat úrazovost. Prevence je málo účinná a často pouze formální, orientovaná na všeobecná opatření,“ uvádí inspekční zpráva. Účinná prevence by měla zahrnovat úpravu prostředí i aktivní působení pedagogů, trenérů, psychologů a školních i sportovních lékařů, aby si děti osvojily a uvědomily možná rizika.

Téměř 80 % všech úrazů tvoří poranění končetin, a to především horních. Obecně však úrazy ve školách nebývají vážné, jde hlavně o zlomeniny a potlučeniny. Mimo zdravotní hlediska znamená tato situace častou absenci dětí ve školní docházce a také pracovní absenci rodičů. V zájmu dětí i rodičů je tedy na prvním místě co nejefektivnější a nejkratší doba léčby. Pro děti je velice důležité, aby nezameškaly výuku a mohly se po úrazu rychle vrátit do školního kolektivu. Optimalizovat a zkrátit dobu léčby traumat umožňuje tzv. systémová enzymoterapie, která využívá působení proteolytických enzymů na lidský organismus.

Ty mají v procesu hojení nezastupitelnou roli. Zařazení enzymových léků, mezi které patří u nás nejznámější Wobenzym, do léčby poúrazových a pooperačních stavů má vliv na rychlejší vstřebávání otoků a hematomů a podporuje nekomplikované hojení ran. Působení proti otokům a zánětům při užívání systémové enzymoterapie má navíc analgetický efekt – otoky a záněty bývají totiž hlavním zdrojem bolesti. Kúra pomocí enzymů urychluje léčbu nejrůznějších druhů poranění, zmírňuje také bolesti svalů provázející zranění. Na rozdíl od některých léků lze Wobenzym podávat i malým dětem po poradě s lékařem.

Centrum dětské traumatologie FN v Brně je vysoce specializovaným zařízením, které poskytuje standardní péči zraněným dětem a pacientům se závažnými úrazy. Právě toto centrum ověřovalo v léčbě dětských traumat účinky systémové enzymoterapie. Úspěšně byl testován již zmíněný lék Wobenzym a také další enzymový lék Phlogenzym. V ambulantní praxi bylo pozorováno zkrácení celkové doby léčby, zejména výrazně rychlejší ústup otoků. Lékaři z Centra proto označili tyto léky za vhodný doplněk komplexní léčby fraktur, výrazně se systémová enzymoterapie osvědčila v léčbě komplikovaných dětských zlomenin na dolní končetině.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).