Hlavní navigace

VZP snižuje počty zaměstnanců, odcházejícím pomůže

[Tisková zpráva] (VZP) O přibližně 150 lidí sníží v letošním roce Všeobecná zdravotní pojišťovna počet svých zaměstnanců. Ústředí opustí 10 % pracovníků, kteří z pojišťovny odejdou především v prvním čtvrtletí roku 2011. Krajské pobočky VZP omezují počty svých pracovníků již třetím rokem. Celkově opustí pojišťovnu v letech 2009 až 2013 cca 670 zaměstnanců.

Doba čtení: 1 minuta

Ke snížení počtu zaměstnanců přimělo vedení pojišťovny několik důvodů. Těmi hlavními jsou zefektivnění provozu Ústředí, celkový stav české ekonomiky, který má přímý vliv na chod pojišťovny v příjmové i výdajové oblasti, a v neposlední řadě výsledky personálního auditu. Optimalizace počtu zaměstnanců je současně důležitým krokem k naplnění jednoho ze strategických cílů VZP, kterým je docílit poměru 1 700 pojištěnců na jednoho zaměstnance.

Proces snižování počtu pracovníků je v souladu s vnitřními předpisy, kolektivní smlouvou a zákoníkem práce. Dotkne se nejen řadových zaměstnanců, ale i vedoucích pracovníků a odpovídá dlouhodobé strategii VZP do roku 2013. Celý harmonogram a plán personálních změn je průběžně projednáván s odborovou organizací.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi závažný krok a pro mnohé zaměstnance o nelehkou životní situaci, je důležitou součástí harmonogramu ukončování pracovních poměrů i tzv. outplacement program pro odcházející zaměstnance. Ten zahrnuje školení v oblasti jak sepsat CV, jak se orientovat na pracovním trhu včetně internetových portálů, dále předání kontaktů na personální agentury, poradenství v oblasti pořízení živnostenského listu, osobní telefonní linku na psychologa, komunikaci s úřady práce apod. Současně bude vedení pojišťovny věnovat zvýšenou pozornost i zaměstnancům, kteří převezmou některé činnosti za odcházející kolegyně a kolegy.