Hlavní navigace

Výuka romského jazyka pouze nepovinně

[Tisková zpráva] Ministerstvo školství vydalo doplnění a upřesnění informací o výuce romštiny, které se objevily v tisku.

Sdílet

Možnost výuky romského jazyka bude ve školách nabízena stejně, jako je tomu u jiných méně vyučovaných cizích jazyků – tedy  jako  doplňující volitelný nebo nepovinný předmět. Rozhodnutí bude záviset pouze na poptávce ze strany žáků, studentů a jejich rodičů a v neposlední řadě na možnostech a podmínkách školy. Rozhodnutí je plně v kompetenci ředitele školy.

Čtěte téma: Víceletá gymnázia – silné místo v nevyrovnaném školství

Víceletá gymnázia fungují jako neorganický prvek, se kterým si nikdo neví rady…

Romský jazyk není ve stejné pozici jako ostatní cizí jazyky, které se ve školách již vyučují, ať se již jedná o německý, francouzský, ruský jazyk nebo některé méně vyučované cizí jazyky (lotyšský, japonský ad.). Romština je užívána v mnoha dialektech a dlouho nebyla  kodifikována její spisovná norma. Proto se odborníci v rámci EU zaměřili zejména na podporu jazyka jako takového – byla připravena Rámcová osnova pro výuku romského jazyka.

V první fázi MŠMT nabídne školám v lokalitách s výrazným zastoupením romských žáků semináře romského jazyka pro učitele a metodiku, jak jej vyučovat.  Semináře v lokalitách s výrazným zastoupením romské populace budou připraveny ve spolupráci s odborníky – romisty. V další fázi MŠMT podpoří výuku romského jazyka v těch školách a vzdělávacích centrech, které budou mít odpovídající personální zabezpečení, tj. kvalifikovaného učitele romského jazyka.

Čtěte téma: Pětiletí „géniové“ míří do školy

Letos poprvé mohou mimořádně nadané děti nastoupit do prvních tříd již v pěti letech. Padá tak letitá tradice a možná nastupuje nový trend do budoucna. 

Zdroj: MŠMT ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).