Hlavní navigace

Vyjádření pacientských organizací k Centrálnímu úložišti dat

[Tisková zpráva] Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se v minulém týdnu obrátil na 65 pacientských organizací s žádostí o vyjádření názoru na navrhovanou úpravu zákona o léčivech.

Sdílet

Z bezprostředních reakcí představitelů některých z nich lze usuzovat, že pacienti hysterii několika profesních komor a politiků kolem možnosti zneužití citlivých dat z Centrálního úložiště (CÚ) provozovaného SÚKL vůbec nesdílejí. 

Za všechna tři z nich:

„Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se Centrálnímu úložišti elektronických receptů nebrání,“ uvedl její předseda Václav Krása. Podle něj může přinést pacientům zpřístupnění lékového záznamu, a tím také větší průhlednost při předepisování léků. „Centrální úložiště musí být zřízeno ze zákona a zákon musí zároveň stanovit způsob nakládání s daty jednotlivých pacientů tak, aby nemohla být zneužita,“ dodal Krása.

„Česká asociace pro revmatické choroby plně podporuje kroky SÚKL k vybudování tzv. Centrálního úložiště. Jsme přesvědčeni o jeho potřebě a všechny námitky považujeme za neopodstatněné a brzdící rozvoj dobrého a bezpečného hospodaření s léky,“ říká prezident Karel Vedral. „Asociace dnes sdružuje pacientské organizace nejen z oblasti revmatických chorob, ale i dermatologických chorob a v poslední době i pacienty s osteoporózou. Celkem v nich aktivně pracuje více jak 5000 pacientů. Ve snaze přesně pochopit záměry a funkci nových opatření a doporučení, se aktivně účastníme spolupráce se SÚKL. Svaz pacientů, jehož nejsme členy, nemá za naše pacienty vůbec co mluvit,“ osvětlil Vedral.

Předseda Českého svazu hemofiliků František Vondryska uvedl: „I naše léky, které jsou vyráběny především z krve, jsou nějakým způsobem evidovány, samozřejmě i centrálně. Myslíme si, že je to správné, neboť výrazná nadspotřeba u jednotlivce může včas signalizovat zneužívání těchto drahých preparátů. A to platí i pro ostatní léky. Jejich zneužívání stojí náš systém obrovské peníze, působí škody na zdraví a má i další nedozírné následky pro celou společnost. Proto považujeme Centrální úložiště za prospěšné.“

Čtěte téma: Nemocnice blízké budoucnosti

Problém, před kterým naše společnost bude stát přinejmenším v nadcházejícím desetiletí, je shoda na tom, zda informace o svém zdravotním stavu skutečně elektronicky sdílet chceme…

Stanoviska pacientských organizací na podporu CÚ jsou v doslovném znění vystavena na adrese najdete zde.

„Žádná kritika ze strany odpůrců Centrálního úložiště dat nemůže SÚKL ani Ministerstvo zdravotnictví ČR odradit od prosazování něčeho, co má jasný potenciál vnést pořádek do výdeje léků bez ohledu na jejich určení, o zvýšení hospodárnosti nakládání s nimi ani nemluvě,“ uvedl Martin Beneš, ředitel SÚKL. „Centrální úložiště dat bylo v roce 2008 zřízeno na základě zákona o léčivech s jediným cílem: zabránit zneužívání některých léků pro výrobu omamných látek a zvýšit ekonomiku jejich užívání. V této republice na různých úrovních fungují četné registry občanů, zákazníků, dlužníků a bůhvíkoho ještě s mnohem větším potenciálem evidované poškodit. Ptám se tedy, zda argumenty proti Centrálnímu úložišti dat při SÚKL nemají jiný důvod, než pouhou ochranu osobních údajů pacientů s poukazem na jejich možný únik. Mým úkolem není soudit, jak se v této zemi nakládá s demokracií, ale s léky. Právě proto apeluji na poslance a poslankyně, aby novelu zákona o léčivech přijali v prvním čtení v rozsahu navrhovaném Vládou ČR,“ uzavřel Beneš.

Novela zákona o léčivech udělá přítrž zločineckým gangům, které zneužívají léčivé přípravky k výrobě drog, zajistí možnost transparentního sledování pohybů léčiv od jejich předepsání až k jejich výdeji. A tím se zaručí dosavadní dostupnost všech léčivých přípravků, tedy i těch s obsahem pseudoefedrinu, všem slušným občanům. Možností monitorování pohybu léčiv se nejen zvýší bezpečnost  pacienta, jelikož se zamezí duplicitnímu předepisování léčiv, ale vyplynou tím nemalé úspory spojené s výdaji z veřejného zdravotního pojištění. 

CÚ bylo zřízeno jako organizační součást SÚKL dle zákona o léčivech. Jeho provoz byl spuštěn na základě požadavku zákonodárce ve stanoveném termínu, tj. 31. prosince 2008. Na základě rozhodnutí ÚOOÚ byl sběr osobních údajů pozastaven a uložená data byla na základě požadavku ÚOOÚ zlikvidována.

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).