Hlavní navigace

Včasnou prevencí ke zdravějším kostem žen a peoti karcinomu prostaty

[Tisková zpráva] Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE a GHC GENETICS realizují 2 preventivní projekty pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.

Sdílet

Od 1. 6. mají pojištěnci Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE možnost zapojit se do dvou preventivních programů. „VČASNOU PREVENCÍ KE ZDRAVĚJŠÍM KOSTEM ŽEN“ je prvním z těchto projektů, je určen ženám a jeho předmětem je biochemické, genetické a denzitometrické vyšetření pro zjištění možných rizik vzniku a rozvoje osteoporózy.

 „PROTI KARCINOMU PROSTATY VČASNOU PREVENCÍ“ je název druhého projektu, jehož předmětem je biochemické, genetické a ultrazvukové vyšetření pro zjištění možných rizik vzniku a rozvoje karcinomu prostaty.

VČASNOU PREVENCÍ KE ZDRAVĚJŠÍM KOSTEM ŽEN

Od 1. 6. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a pro svůj organismus něco navíc.

 Máte možnost zapojit se do programu preventivní péče pro ženy „Včasnou prevencí ke zdravějším kostem žen“, který je realizován naším pracovištěm GHC GENETICS, s.r.o. ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE.

 Osteoporóza je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně. Projevuje se bolestmi zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšením tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a vytvořením hrbu (kyfóza). Na jejím rozvoji se podílí genetické dispozice a zevní faktory- především životní styl (nevhodná strava, pití kávy), dlouhodobé užívání některých léků a nedostatek pohybu. Tento projekt je zaměřen na vytipování žen se zvýšeným rizikem rozvoje osteoporózy s cílem doporučit cílenou prevenci a eventuální léčbu.

Doporučenou skupinou k podstoupení tohoto vyšetření jsou ženy ve věku 35–55 let a/nebo ženy s  nepříznivou osobní či rodinnou anamnézou (celkový stav klientky, prodělaná onemocnění a operace, životní styl a vnější vlivy, výskyt rizikových podnětů a onemocnění v rodině).

Projekt bude realizován ve dvou stupních:

 U všech přihlášených klientek se v prvním stupni vyplní:

·         vstupní dotazník se zjištěním podrobné anamnézy zaměřené na rizikové faktory asociované s osteoporózou

Na základě vstupního dotazníku budou vybrány rizikové klientky do druhého stupně projektu, který zahrnuje:

·         vstupní lékařskou konzultaci

·         biochemické vyšetření krve a moči

·         molekulárně genetické vyšetření (vyšetření DNA)

·         denzitometrické vyšetření kostní hustoty

·         závěrečnou lékařskou konzultaci s předáním zprávy, vysvětlením výsledků a vhodných doporučení

Uvedená vyšetření budou zajištěna odborníky na Klinice GHC Praha a GHC GENETICS, s.r.o.

Na základě výsledků všech provedených vyšetření a jejich korelace se zjištěnými anamnestickými údaji bude u každé klientky doporučena cílená prevence přímo pro ni – vhodná úprava životního stylu, preventivní péče a léčebná opatření. Z tohoto důvodu lze předpokládat oddálení nástupu či zabránění rozvoji osteoporózy u rizikových žen v budoucnosti.

Nejpodstatnějším benefitem projektu je samotný přínos výsledků provedeného vyšetření přímo pro každou klientku. Jsme si jisti, že upozornění na možná rizika vzniku osteoporózy, spolu s detailní a názornou interpretací, pomohou každé ženě vyvarovat se zásadním rizikovýmfaktorům přispívajícím k rozvojitohoto onemocnění a současně zvýšit její aktivní zapojení do péče o své zdraví.

Tento finančně nákladný projekt je plně hrazen ze zdrojů GHC GENETICS určených na vědecké účely a ze zdrojů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.

Každá z klientek tak získá unikátní příležitost projít komplexním testem zcela zdarma!

V rámci tohoto projektu bude celkem vyšetřeno až 200 žen. Zájemkyně se mohou registrovat již od 1. 6. 2010 buď online na www.ghcgenetic­s.cz či kontaktováním přímo společnosti GHC GENETICS, s.r.o. emailem: ghc@ghc.cz, telefonicky: 234 280 280.

PROTI KARCINOMU PROSTATY VČASNOU PREVENCÍ

Od 1. 6. 2010 máte jedinečnou příležitost udělat pro sebe a pro svůj organismus něco navíc.

 Máte možnost zapojit se do programu preventivní péče pro muže „Proti karcinomu prostaty včasnou prevencí“, který je realizován naším pracovištěm GHC GENETICS, s.r.o. ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou METAL-ALIANCE.

 Karcinom prostaty je zhoubné nádorové onemocnění prostaty. Jeho příznaky jsou podobné jako potíže při jejím prostém zvětšení (hypertrofii). Může se vyskytnout i krev v moči (hematurie) nebo v ejakulátu (hemospermie). Velké procento pacientů je úspěšně léčeno, pokud se nemoc odhalí včas. Na vzniku nádoru se podílí genetické dispozice a zevní faktory- především životní styl (kouření, strava), zánětlivá onemocnění močového ústrojí a kvalita životního prostředí. Tento projekt je zaměřen na vytipování mužů se zvýšeným rizikem rozvoje karcinomu prostaty s cílem doporučit cílenou prevenci a eventuální léčbu.

Doporučenou skupinou k podstoupení tohoto vyšetření jsou muži ve věku 35–55 let a/nebo muži s  nepříznivou osobní či rodinnou anamnézou (celkový stav klienta, prodělaná onemocnění a operace, životní styl a vnější vlivy, výskyt rizikových podnětů a onemocnění v rodině).

Projekt bude realizován ve dvou stupních:

 U všech přihlášených klientů se v prvním stupni vyplní:

·         vstupní dotazník se zjištěním podrobné anamnézy zaměřené na rizikové faktory asociované s karcinomem prostaty

Na základě vstupního dotazníku budou vybráni rizikoví klienti do druhého stupně projektu, který zahrnuje:

·         vstupní lékařskou konzultaci včetně vyšetření prostaty per rektum

·         biochemické vyšetření krve a moči

·         molekulárně genetické vyšetření (vyšetření DNA)

·         sonografické vyšetření prostaty

·         závěrečnou lékařskou konzultaci s předáním zprávy, vysvětlením výsledků a vhodných doporučení

Uvedená vyšetření budou zajištěna odborníky na Klinice GHC Praha a GHC GENETICS, s.r.o.

Na základě výsledků všech provedených vyšetření a jejich korelace se zjištěnými anamnestickými údaji bude u každého klienta doporučena cílená prevence přímo pro něj – vhodná úprava životního stylu, preventivní péče a léčebná opatření. Z tohoto důvodu lze předpokládat oddálení nástupu či zabránění rozvoji karcinomu prostaty u rizikových mužů v budoucnosti.

Nejpodstatnějším benefitem je samotný přínos výsledků provedeného vyšetření přímo pro každého klienta. Jsme si jisti, že upozornění na možná rizika vzniku karcinomu prostaty, spolu s detailní a názornou interpretací, pomohou každému muži vyvarovat se zásadním rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji tohoto onemocnění a současně pomohou zvýšit jeho aktivní zapojení do péče o své zdraví.

Tento finančně nákladný projekt je plně hrazen ze zdrojů GHC GENETICS určených na vědecké účely a ze zdrojů Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE.

Každý z klientů tak získá unikátní příležitost projít komplexním testem zcela zdarma!

V rámci tohoto projektu bude celkem vyšetřeno až 200 mužů. Zájemci se mohou registrovat již od 1. 6. 2010 buď online na www.ghcgenetic­s.cz či kontaktováním přímo společnosti GHC GENETICS, s.r.o. emailem: ghc@ghc.cz, telefonicky: 234 280 280.  

O společnosti GHC Genetics:

Společnost GHC Genetics v České republice je nejmladší a nejdynamičtější člen skupiny GHC Healthcare Worldnet, která se soustřeďuje na nabídku prediktivního genetického testování v celé šíři, jakou umožňuje současná věda a špičkové nové technické vybavení laboratoří GHC Genetics.

www.ghcgenetics.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).