Hlavní navigace

Vakcíny proti chřipce

[Tisková zpráva] Sanofi Pasteur expeduje první dávky IDflu®, první intradermální vakcíny proti chřipce pro sezónu 2010/2011, do České republiky.

Sdílet

Sanofi Pasteur, divize vakcín skupiny sanofi-aventis, zahájila expedici prvních dávek intradermální vakcíny proti chřipce IDflu® (štěpený virion, inaktivovaný) do České republiky. Prvních 32 000 dávek IDflu® již bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv uvolněno k distribuci a od 29.9.2010 jsou k dispozici v lékárnách a u distributorů.

„Výhodou této vakcíny je komfort a jednoduchost podání, snížení strachu z jehly, vakcína je vysoce imunogenní a velmi dobře snášená. Díky tomu má vakcína potenciál zvýšit proočkovanost v České republice a následně napomoci chránit více lidí a zachránit množství životů,” uvedl Nicolas Radziszewski, ředitel Sanofi Pasteur pro Českou republiku.

Vakcína IDflu® je schválena na území Evropské unie k prevenci sezónní chřipky u dospělých. Vakcína IDflu 9 μg je určena pro osoby ve věku 18 až 59 let. Vakcína IDflu 15 μg je určena pro osoby ve věku 60 let a více.

Tato inovativní, snadno použitelná, předplněná ID (intradermální) vakcína s mikrojehlou, byla vyvinuta s cílem zvýšit proočkovanost a zlepšit úroveň prevence proti sezónní chřipce. Vakcína IDflu®  byla v klinických hodnoceních vysoce akceptována dospělými i staršími jedinci, kterým byla podána, a zároveň navodila účinnou a bezpečnou ochranu proti chřipce. Rychlost a jednoduchost aplikace usnadňuje očkování, a pro tuto vlastnost je oceňována zdravotnickými pracovníky.

Informace o intradermálním podání vakcíny

Vakcinace prostřednictvím intradermální (ID) injekce spočívá v podání antigenu do dermální vrstvy kůže. Vzhledem k vysoké koncentraci specializovaných imunitních buněk v kožní vrstvě a jejich schopnosti účinně stimulovat imunitní odpověď, zajišťuje ID vakcinace přímý a účinný přístup k imunitnímu systému. Dává tak předpoklad vysoké účinnosti i ve vyšším věku. Tento nový, snadný a z hlediska uživatele šetrný mikroinjekční systém, vyvinutý ve spolupráci se společností BD (Becton, Dickinson and Company), partnerskou firmou Sanofi Pasteur, umožňuje jednoduchou, bezpečnou a spolehlivou intradermální imunizaci proti chřipce. Jemná jehla mikroinjekčního systému je dlouhá pouze 1,5 mm a je tedy desetkrát kratší než standardní jehly pro tradiční intramuskulární podání. Unikátní design a technologie vakcíny IDflu® umožňuje minimálně invazivní vakcinaci a zajišťuje přesné a konzistentní uložení antigenu do dermální vrstvy kůže.

O nemoci: Chřipka

Doporučení pro očkování proti chřipce

Vakcína proti chřipce je doporučena k prevenci chřipky zejména u osob, které jsou ve vyšším riziku komplikací. Použití IDflu se řídí oficiálním doporučením.

O sanofi-aventis

Sanofi-aventis je vedoucí globální farmaceutická společnost, objevuje, vyvíjí a distribuuje terapeutická řešení za účelem zlepšení života každého jednotlivce. Sanofi-aventis je kótována na burze v Paříži (EURONEXT: SAN) a v New Yorku (NYSE: SNY). Pro více informací navštivte www.sanofi-aventis.com.

O Sanofi Pasteur

Sanofi Pasteur, divize vakcín skupiny sanofi-aventis, vyrobila v roce 2009 více než 1,6 miliardy dávek vakcíny a umožnila tak imunizovat více než 500 milionů lidí na celém světě. Jako největší světový výrobce vakcín nabízí Sanofi Pasteur nejširší sortiment vakcín chránících proti 20 infekčním chorobám. Své poslání vytvářet vakcíny, které chrání lidské životy, naplňuje již přes sto let. Sanofi Pasteur je největší společnost zabývající se výlučně výrobou vakcín. Každý den investuje více než 1 milión euro do oblasti výzkumu a vývoje. Více informací naleznete na <a>www.sanofi­pasteur.com nebo <a>www.sanofi­pasteur.us.

Prohlášení do budoucnosti 

Tato informace obsahuje vyjádření, která mají charakter vyjádření do budoucnosti ve smyslu U.S. Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995, v pozdějším znění. Prohlášení do budoucnosti jsou prohlášení, která nejsou historickými fakty. Tato prohlášení zahrnují finanční výhledy a odhady a s nimi spojené předpoklady, prohlášení ohledně plánů, cílů, záměrů a očekávání vzhledem k budoucím událostem, operacím, produktům a službám, a prohlášení týkající se budoucích výkonů. Prohlášení do budoucnosti jsou obecně identifikována výrazy „očekává“, „předpokládá“, „věří“, „zamýšlí“, „odhaduje“ a podobnými výrazy. I když je vedení sanofi-aventis přesvědčeno, že očekávání vyjádřená v takových prohlášeních do budoucnosti jsou důvodná, investoři jsou upozorňováni, že informace a prohlášení do budoucnosti jsou předmětem různých rizik a nejistot, z nichž mnohé je obtížné předvídat a obecně jsou mimo kontrolu sanofi-aventis, což může způsobit, že se skutečné výsledky a vývoje budou podstatně lišit od těch, které byly popsány, zahrnuty nebo promítnuty v těchto informacích a prohlášeních do budoucnosti. Mezi tato rizika a nejistoty patří mimo jiné nejistoty typické pro výzkum a vývoj, budoucí klinické údaje a analýzy, včetně postmarketingového sledování, rozhodnutí registračních úřadů – jako jsou FDA nebo EMEA – ohledně toho, zda a kdy schválit lék, zdravotnický prostředek nebo biologickou aplikaci, pro které byla případně podána žádost o registraci, jakož i rozhodnutí týkající se značení a jiných záležitostí, které by mohly ovlivnit dostupnost nebo obchodní potenciál výrobků, které jsou předmětem žádosti, absence záruky, že výrobky, které jsou předmětem žádosti, budou v případě schválení komerčně úspěšné, absence záruk budoucího schválení a komerčního úspěchu terapeutických alternativ, jakož i rizika diskutovaná nebo uvedená ve veřejných podáních k SEC a AMF učiněných společností sanofi-aventis, včetně rizik uvedených v odstavci „Rizikové faktory“ a „Upozornění týkající se výhledových prohlášení“ ve výroční zprávě společnosti sanofi-aventis na formuláři F-20 za rok končící 31. prosincem 2008. Nevyžadují-li tak příslušné zákony, sanofi-aventis nepřebírá žádné závazky ohledně aktualizace nebo revize informací nebo prohlášení do budoucnosti.