Hlavní navigace

V Bohunicích se začalo s budováním spinální jednotky

Ve Fakultní nemocnici Brno se započalo s budováním spinální jednotky a další jednotky intenzivní péče Kliniky úrazové chirurgie FN Brno. Tato dvě pracoviště významným způsobem doplní stávající zázemí pro kliniky tvořící jádro Traumacentra FN Brno.

Doba čtení: 1 minuta

Celkový objem investic dosáhne vč. DPH 122 miliónů korun. Touto investicí bude ve zcela nadstandardním rozsahu a vybavení doplněno Traumacentrum FN Brno. Výtka, že spinální jednotka musí být podmínkou pro otevření a kvalitní fungování traumacentra, zazněla opakovaně z úst odborníků z Úrazové nemocnice v Brně.

Tato poslední investice v rámci budování Traumacentra FN Brno jen dokazuje snahu MZ ČR a FN Brno vyhovět všem připomínkám výše zmíněných expertů. Prohlášení bývalého ředitele ÚN v Brně, senátora Miloše Janečka, nyní zpochybňuje tyto opakovaně proklamované požadavky. Vybudováním zázemí a specializované rehabilitace pro nemocné s poraněním páteře a míchy s návazností na občanské sdružení Paracentrum Fénix, které je dislokováno v areálu FN Brno a zabývá se psychologickou pomocí, resocializací, rekvalifikací a opětovným zařazením těchto nemocných do běžného života, vznikne ojedinělé centrum v rámci ČR.