Hlavní navigace

Uplynulo 700 let od udělení privilegií řeznickému cechu v Čechách

[Tisková zpráva] Ve Velkém sále Zastupitelstva hl. m. Prahy na Nové radnici proběhla 2. 6. konference s mezinárodní účastí, která je věnována významnému jubileu – 700 let od udělení privilegií řeznickému cechu v Čechách.

Sdílet

Během konference byl vysvěcen cechovní prapor a představena obsáhlá publikace „700 let se lvem ve znaku", ve které je popsán a zdokumentován vývoj řeznického řemesla u nás. 

Večer pak byly v Rezidenci primátora slavnostně oceněny významné osobnosti masného průmyslu pamětní plaketou, vydanou speciálně k tomuto význačnému výročí. Záštitu nad konferencí převzal primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta.

Čtěte téma: Není nad pořádný smažený řízek

Chce to vhodné maso, pár triků a máte ho – čerstvý, křupavý, voňavý… A nemusí být jen v klasickém trojobalu, možností je víc. Jaké je tajemství šťavnatého řízku?

Založení řeznického cechu se u nás datuje do 12. století, obdobně jako i ustanovení ostatních stavovských společenství jednotlivých řemesel. Rok 2010 a jeho jubilejní provázání na historické události vyzdvihující slávu řeznického řemesla je pro současný obor zpracování masa významným symbolem. Český svaz zpracovatelů masa, jako pokračovatel řeznického cechu, chce důstojným způsobem připomenout široké veřejnosti nezastupitelnost oboru zpracování masa v hospodářském a společenském uspořádání země, jak v průběhu uplynulých staletí, tak i v současnosti.

V letošním roce si připomínáme historické výročí cechu řeznické řemesla, kdy se před sedmi sty lety, v době vlády krále Jindřicha Korutanského, řeznický cech oddaně postavil na stranu české šlechty a pomohl svým udatným zásahem vstoupit Janu Lucemburskému s manželkou královnou Eliškou Přemyslovnou do Prahy. Svými řeznickými sekerami se tehdy řezničtí mistři a tovaryši prosekali městskou bránou svatého Františka a významnou měrou tak přispěli k porážce korutanského žoldáckého vojska. Odměnou řeznickému cechu bylo udělení privilegia používání českého lva ve svém znaku a práva nástupu v čele všech řemesel, kdy od středověku kráčeli řezničtí mistři a tovaryši v čele průvodu naproti králi a za nimi pak všechna ostatní řemesla.

„Těší mě, že vedle značného technického a technologického pokroku, který neminul na přelomu 20. a 21. století ani zpracování masa, neupadají v zapomnění ani dovednosti, jimiž vládli mistři cechu řeznického už ve středověku. Ale mám radost i z toho, že udržování tradic a snahou o poměřování svých schopností posunujete výš laťku kvality, která nebyla, alespoň co do zkušeností lidí, ještě před patnácti dvaceti lety leckdy nejlepší. Určitě si nenamlouvejme, že vy i my jako spotřebitelé jsme se vším spokojeni. Ale vstoupit dnes do hezkého řeznictví, být obsloužen vzdělaným a ochotným personálem už není vzácností a je o to radostnější, že lidé nacházejí cestu ke „svému řezníkovi“, tak jako chodí za svým zubařem, ženy za svým kadeřníkem a muži za svým hospodským. Je chvályhodné, že neustále hledáte cesty, jak prosazovat ve vaší branži kvalitu, jak nejít jen směrem kvantity,“ řekla náměstkyně primátora hl. m. Prahy Marie Kousalíková, která konferenci zahajovala.

Radost mám z dnešního setkání, které je jedním z mnoha v rámci vašich 700. narozenin, mimo jiné také proto, že se snažím již delší dobu v hlavním městě prosazovat zvyšování prestiže učňovských škol a řemesel obecně. Vy jste jedni z těch, kteří se o totéž snaží již roky. Obnovili jste slávu a nejlepší tradice řemesla, které právě před sedmi staletími získalo svůj prestižní znak. Líbí se mi, že ukazujete nastupujícím generacím, v čem tkví hodnota lidského umu, že umět vzít za práci, vyznat se v konkrétní profesi, nejen v tajích počítačů a manažerských rovnic má stejnou váhu. Svým způsobem ti nejlepší z vás šíří osvětu, která dál pozdvihuje na patřičnou výši nejen Vás, jako zpracovatele, ale i nás, běžné spotřebitele a oboustranně se obohacujeme,“ uzavřela svou zahajovací řeč náměstkyně primátora a popřála řezníkům hodně zdaru a co nejlepší vykročení do další sedmistovky. Všem, kteří obdrží profesní ocenění zároveň poděkovala za úsilí, které věnují rozvíjení svého oboru, obohacování profesních dovedností a udržování tradičních řemeslných hodnot.

Český svaz zpracovatelů masa je profesní organizace, založená v roce 1991, navazující na tradice předchozích cechovního sdružení, která sdružuje podnikatele v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečních zvířat, masa a masných výrobků. Český svaz zpracovatelů masa, v rámci příprav oslav udělení privilegií řeznickému cechu, připravuje plán celoročních oslav na rok 2010.

Po celý rok konání oslav se předpokládá široké zapojení učňovské mládeže a studentů odborných škol, zejména odborných učilišť, která v dnešní době čelí pokračujícímu poklesu zájmu absolventů o tradiční učňovské obory. Český svaz zpracovatelů masa připravuje s učni jednotlivé odborně-popularizující akce – veřejná vystoupení, odborné soutěže, např. Řeznická sekyra, Přehlídka odborných dovedností apod. Řezničtí učni a studenti oboru zpracování masa budou po celý rok 2010 na všech svazem pořádaných akcích přítomni v řeznických krojích a prezentovat tak snahu řeznického řemesla o návrat mládeže s odborným vzděláním do podniků masného průmyslu.

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).