Hlavní navigace

Tři publikace zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží

[Tisková zpráva] Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) uspořádala 29. dubna 2010 v Národním informačním centru pro mládež v Praze křest tří nově vydaných publikací. Příručky nesou název „Paragrafy vedoucího dětského kolektivu“, „Hranice bezpečí“ a „Město dětem“.

Sdílet

První z nich má sloužit především dobrovolníkům působícím v organizacích, jež se věnují práci s dětmi a mládeží, k uchopení široké právní problematiky spojené s funkcí vedoucího dětského kolektivu. Druhá publikace „Hranice bezpečí“ vznikla v rámci projektu ČRDM zaměřeného na prevenci sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže. Publikace by měla pomoci především vedoucím jednotlivých oddílů při zavádění daného tématu do programu oddílových schůzek. Poslední z publikací se jmenuje „Město dětem“. Určena je především pro zástupce dětských spolků a odpovědné pracovníky státní správy a samosprávy. Tématem knihy jsou možnosti finanční i jiné podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. Občanská sdružení, jež vyvíjejí činnost v pojednávané sféře, mohou v knížce nalézt řadu užitečných informací o tom, jak lze získat od státní správy a samosprávy potřebné prostředky na běžný provoz a aktivity pro děti a mládež. Zástupci měst, obcí i krajů se zase dozvědí – mj. i z vyjádření některých svých kolegů – čím vším jim mohou být dětské spolky užitečné, i to, odkud vůbec lze finanční prostředky na podporu jejich fungování čerpat.

Na křtu tří brožur, vydaných Českou radou dětí a mládeže za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vystoupili kromě zástupců ČRDM také autoři publikací. „Paragrafy vedoucího dětského kolektivu“ tak prezentovali René Fischer a Alena Hájková. Oba dva znají prostředí dětských sdružení velmi dobře ze svého působení v Junáku – svazu skautů a skautek ČR; ostatněRené Fischer, povoláním soudce, je aktivním členem Junáka dosud. Problematiku právní odpovědnosti, o níž publikace pojednává, přednáší na vzdělávacích kurzech pořádaných pro oddílové vedoucí. Alena Hájková se věnuje advokátní praxi. Publikace „Paragrafy vedoucího dětského kolektivu“ se snaží pomoci vedoucím dětských oddílů při jejich práci s  nejmladší generací. Jak si jistě každý z nás dokáže představit, tato činnost v sobě může skrývat různá úskalí a nebezpečí, kterým se nikdo nikdy nemůže se stoprocentní jistotou dopředu vyhnout. Text knihy je psán velmi srozumitelně, přičemž teoretický výklad je doplněn ukázkou konkrétních příkladů. Vedoucí dětských kolektivů mohou tuto příručku používat k samostudiu nebo při přípravných kurzech v rámci vzdělávání ve sdruženích dětí a mládeže.

Publikaci „Hranice bezpečí“ představil její hlavní autor Jiří Zajíc. Ten se ujal sepsání části, která pojímá hlavně teoretický úvod do uvedené problematiky prevence sexuálního zneužívání na akcích sdružení dětí a mládeže. Publikace je vhodná především pro vedoucí oddílů, kteří se rozhodli, že dětem a dospívajícím nějakým dobře vstřebatelným způsobem, někdy formou her, představí možnosti, jak předcházet takto nepříjemným situacím, jak se jim vyvarovat, na co si dávat pozor a jak eventuálně v rizikové situaci jednat, jak se bránit. Druhou část publikace tvoří konkrétní příklady, popisy zmíněných her. O jejich převod z německého originálu do češtiny se postarala ředitelka Kanceláře ČRDM Michaela Přílepková. Hry tedy původně pocházejí z publikace, jež vznikla v rámci projektu PräTect, realizovaného Bavorským kruhem mládeže. Tímto projektem se také nechala ČRDM inspirovat při vzniku českého projektu Nás se to týká. V rámci realizace tohoto projektu připravili zástupci ČRDM v roce 2009 tzv. Kodex chování pro prevenci sexuálního násilí ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží.

Za tým, který vypracoval třetí publikaci „Město dětem“ promluvil na křtu vedoucí jejího redakčního týmu Ondřej Šejtka. Připojil se k němu také místostarosta Chrudimi Roman Málek, autor jedné z kapitol. Publikace „Město dětem“ má podtitul „Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže“, což jistě vypovídá o jejím obsahu dostatečně výmluvně.

Jak předseda ČRDM Aleš Sedláček na křtu připomněl Česká rada dětí a mládeže je organizací, jež zaštiťuje v současné době už 99 sdružení dětí a mládeže sídlících v nejrůznějších koutech ČR. Toto číslo reprezentuje na 200 000 individuálních členů. ČRDM se věnuje volnočasovým aktivitám nejmladší generace, a tudíž i její mimoškolní výchově. Své členy ČRDM zastupuje také vůči orgánům státní správy a samosprávy. Hájí tak jejich práva a snaží se zasadit o zlepšení podmínek pro jejich fungování; hojně spolupracuje rovněž i se zahraničím.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).