Hlavní navigace

Thomayerova nemocnice má nový lineární urychlovač

[Tisková zpráva] Rozšíření a obměna přístrojového vybavení radioterapie onkologického oddělení FTNsP. Nový špičkový ozařovač vhodný pro všechny moderní radioterapeutické ozařovací postupy je k dispozici.

Sdílet

V rámci dotace ze strukturálních fondů Evropské unie došlo k rozšíření možností radioterapie ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou.

Nejvýznamnější posun nastal díky zakoupení druhého lineárního urychlovače. Jedná se o model Artiste, výrobce Siemens, Německo. Jde o špičkový ozařovač vhodný pro všechny moderní radioterapeutické ozařovací postupy. Díky možnosti volby energie ozařovacího svazku je pokryta celá škála možných lokalizací nádorových ložisek. 

Seriál U lékaře: krok za krokem

Máte strach z neznámého? Před návštěvou lékaře nebo před vyšetřením nespíte, obvoláváte známé a sháníte informace o tom, co vás čeká? Postupně vás provedeme z ordinace do ordinace, podíváme se zblízka na nejrůznější vyšetřovací metody a budeme hlídat, jak se dodržují práva pacientů. 

Nebojte se! Ani chytrých strojů, ani latinských výrazů ani se zeptat na něco, co není jasné.

Velkou výhodou je 160tilistový mnoholamelový kolimátor, který umožňuje velmi přesné vymezení cílového objemu a tím ozáření pouze skutečně postižené tkáně a maximálním šetřením okolních zdravých orgánů. Z tohoto důvodu je nutné, aby si lékaři během ozařování byli jisti, zda přesně vymezený svazek záření míří skutečně do postižené oblasti. Tento lineární urychlovač umožňuje pomocí technologie IGRT (obrazem řízená radioterapie) tuto jistotu získat. Je možné získat jak projekci léčebného svazku do roviny (tzv. portálový snímek, podobný běžnému rtg vyšetření), tak prostorovou informaci pomocí technologie CBCT (cone-beam CT, tedy obdoba vyšetření na počítačovém tomografu) a to přímo během ozáření.

Druhým významným zlepšením je zdokonalení verifikačního systému. Nová verze umožňuje lépe spravovat a organizovat stále rostoucí množství informací (textových a hlavně obrazových) než předchozí. Byl rozšířen i počet pracovních stanic verifikačního systému a tím se zlepší organizační návaznost pracoviště.

Třetím zásadním vylepšením je nákup nového systému pro plánování léčby zářením. Pro stanovení dávkových distribucí je používán pokročilý a detailní výpočetní model s plným připojením ke stávajícímu systému.

Celkově se jedná nejen o kvantitativní nárůst přístrojového vybavení, ale zejména o kvalitativní skok, který staví pracoviště radioterapie ve FTNsP po bok jiným moderním pracovištím pro radiační onkologii. Nové vybavení umožní výrazně zlepšit a zefektivnit organizaci činností pracoviště a zároveň zařadit pokročilé techniky radioterapie do rejstříku možností pracoviště.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).