Hlavní navigace

Televizní kampaň ukáže lidem cestu ze začarovaného kruhu nezaměstnanosti

[Tisková zpráva] (MPSV ČR) Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo dvojici televizních spotů, kterými chce upozornit na projekty realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Ty mají pomoci lidem, kteří nemohou najít vhodné zaměstnání nebo potřebují zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.

Doba čtení: 1 minuta

Kampaň se zaměřuje na vybrané skupiny osob, které řeší různé životní situace. Ať už se jedná o maminku s dětmi, která hledá práci a zároveň se chce věnovat dětem, absolventa školy, který potřebuje praxi, pána po padesátce s nepotřebnou kvalifikací či majitelku firmy, která potřebuje zvýšit konkurenceschopnost firmy na trhu.

Všichni mají jedno společné. „Nacházejí se v na první pohled bezvýchodné situaci, začarovaném kruhu. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost jim dává šanci, jak z tohoto kruhu vystoupit,“ vysvětluje PhDr. Iva Šolcová, ředitelka Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu na MPSV.

Právě s motivem začarovaného kruhu nové televizní spoty pracují. Tvůrci kampaně z komunikační skupiny Mather zvolili koncept jednoduché animace. Ilustrované postavičky namluvené autentickým hlasem hlavního hrdiny vyprávějí svůj příběh v začarovaném kruhu. Na konci příběhu se objeví kreslířova ruka, odkaz na OP LZZ a zazní sdělení „Nabízíme vám pomocnou ruku“.

Pro TV kampaň jsou připraveny dva třicetivteřinové spoty, každý z nich vypráví dvojici příběhů. Spoty budou poprvé nasazeny 31. ledna 2011 a diváci se s nimi do konce března postupně setkají na všech kanálech České televize, TV Nova, Nova Cinema, TV Prima, Prima COOL, TV Barrandov a na AT Adults kanálech.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je jedním ze tří programů Evropského sociálního fondu (ESF). Je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech.