Hlavní navigace

Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění

Praha - Některá média přinesla informace o tom, že ČSSZ vyplácí s velkým zpožděním dávky nemocenského pojištění, zejména dávky peněžité pomoci v mateřství. ČSSZ pokládá za důležité vysvětlit vzniklou situaci:

Sdílet

1.    Informace, které se týkají hromadného velkého zpožďování ve výplatě dávek nemocenského pojištění, jsme prověřili a vylučujeme je.

2.    Žádosti o peněžitou pomoc v mateřství a žádosti pojištěnců v dlouhodobé pracovní neschopnosti zpracovávají pracoviště ČSSZ přednostně, protože se v některých případech může jednat o jediný příjem těchto žadatelů. Pracovníci ČSSZ vynakládají maximální úsilí, aby žádosti o dávky byly vyřízeny včas. Přitom zákonná lhůta pro výplatu dávek je 30 dnů od převzetí dokumentace, která splňuje všechny zákonné náležitosti.

3.    Způsob vyřízení žádosti o dávku nemocenského pojištění je zejména pro organizace s více jak 25 zaměstnanci zcela nový. Dokumenty žadatele o dávku nemocenského pojištění předává zaměstnavatel příslušné OSSZ. Zaměstnanec uplatňuje žádost o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím svého zaměstnavatele. Nároky na zpracování žádosti o dávku nemocenského pojištění podle nové právní úpravy se několikanásobně zvýšili.

4.    Programy pro provádění nového zákona o nemocenském jsou originálním dílem, které respektuje a vychází ze zákonných předpisů. Programy byly otestované a jsou funkční. Jejich provoz sledujeme a vyhodnocujeme. Na základě provozních poznatků a zkušeností provoz průběžně optimalizujeme. Jedná se o optimalizaci odpovídající zavádění jakéhokoliv nového systému do ostrého provozu, např. řešení doby odezev, přizpůsobení uživateli, apod. Ta ale neohrozila vyplácení dávek nemocenského pojištění.

Nová právní úprava v oblasti vyplácení dávek nemocenského pojištění platí od 1. 1. 2009. Přinesl ji nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Po více jak padesáti letech zažitého postupu dochází k zásadním systémovým změnám v uplatňování žádostí o výplatu dávek nemocenského pojištění:

1.    Nové povinnosti vyplývají pro zaměstnavatele a ošetřující lékaře.
Například zaměstnavatel má mimo jiné povinnost přijímat žádosti svých zaměstnaných osob o dávky nemocenského pojištění včetně dalších podkladů, doplnit na přílohu k žádosti údaje  potřebné pro stanovení nároku na dávku a její výplatu, a neprodleně je předávat OSSZ příslušné k výplatě dávek. 

2.    Od 1. 1. 2009 vyplácí dávky nemocenského pojištění příslušné OSSZ. Dávky nemocenského pojištění se vyplácí od obdržení nezbytných, řádně vyplněných, dokumentů pro výpočet dávky nemocenského pojištění.

Výplatu dávek nemocenského pojištění do 31. 12. 2008 zaměstnancům organizací s více
než 25 zaměstnanci zajišťovali jejich zaměstnavatelé přímo. Ti přijímali žádosti o dávky nemocenského pojištění, posuzovali splnění podmínek pro nárok na dávky a dávky vypláceli zaměstnancům ve sta¬novených termínech (v nejbližším výplatním termínu spolu se mzdou, platem). Ostatním zaměstnancům a OSVČ dávky vyplácely příslušné správy sociálního zabezpečení.

ČSSZ si uvědomuje vážnost celé situace náběhu nového provádění nemocenského pojištění. Situaci monitoruje, vyhodnocuje a reaguje na ni. Ukazuje se, že správám sociálního zabezpečení zaměstnavatelé nepředávají žádosti o dávky nemocenského pojištění neprodleně a potřebné dokumenty jsou nedostatečně vyplněny, např. v přílohách k žádosti jsou chybně uvedené vyměřovací základy pro výpočet dávky, neobsahují údaje o vyloučených dobách aj., žádosti nejsou doplněny nebo podepsány žadateli. Jsou-li na dokumentech nějaké nesrovnalosti, pracovníci musí případ po případu došetřit. Často je vracejí zpět k doplnění. Z těchto hlavních důvodů dochází k prodlužování doby od podání žádosti do výplaty dávek. Zpracovat lze pouze ty žádosti, které splňují všechny zákonné náležitosti, u nemocenského a ošetřovného navíc až po obdržení dokladu o trvání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování k určitému dni. Teprve poté začíná běžet 30ti denní lhůta na vyplacení dávek nemocenského pojištění. V souvislosti s nárůstem činností vyvolaných nedostatečně zpracovanými dokumenty přistoupila ČSSZ k vyššímu uplatnění práce přesčas, práce o sobotách a nedělích. Rovněž se intenzívně pracuje na optimalizaci programové podpory. Pracovníci ČSSZ vynakládají maximální úsilí, aby žádosti o dávky nemocenského pojištění vyřídili včas.

Pro ilustraci: Novým systémem se vyplácí dávky nemocenského pojištění s nárokem od 1. 1. 2009.
Za leden 2009 vyplatila ČSSZ celkem 120 024 dávek nemocenského pojištění, z toho novým systémem 459 případů, za únor celkem 118 545, z toho novým systémem 46 508 případů, do 13. 3. 2009 celkem 70 721, z toho novým systémem 50 558.

ČSSZ spolu s OSSZ/PSSZ/MSSZ i nadále pokračuje v informování především odborné veřejnosti (zaměstnavatelé, mzdové účetní, ošetřující lékaři), pořádá semináře a školení. Informace k provádění nového zákona jsou rovněž dostupné na http://www.cssz­.cz/cz/nemocen­ske-pojisteni/Novy-zakon-o-nemocenskem-poji….

Kontaktní informace

Obrázek uživatele ČSSZ

Zadavatel
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Kontaktní osoba
Jana Buraňová

Pozice
Vedoucí oddělení interní komunikace pověřená řízením odboru komunikace

E-mail
jana.buranova@cssz.cz

Telefon
+420 257 063 044

Internet
http://www.cssz­.cz

Press Kit
http://www.pres­sweb.cz/cssz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).