Hlavní navigace

Speciální přístroj - Videogastroskop v hodnotě 807 690,- Kč pomůže nemocným dětem

[Tisková zpráva] Brno - Přístroj daruje občanské sdružení se symbolickým názvem Život dětem dne 6.5.2009 Dětské nemocnici FN Brno (Černopolní 9).

Sdílet

Přístroj Olympus GIF – Q180 EVIS EXERA II Video Gastroscope je určen pro endoskopická vyšetření žaludku, např. příčin poruch trávení, včetně odběru tkání na další histologické vyšetření. V poslední době narůstá jeho význam i v diagnostice v dětské onkologii. Rovněž slouží k vyšetření jícnu a žaludku po požití žíravin nebo cizích těles. Dále je určen i k terapeutickým zákrokům, např. k zastavení nebezpečného krvácení z jícnových varixů. Kromě toho se používá při zavedení PEG (výživové cévy přes stěnu břišní) např. u onkologických pacientů jako možnost přísunu výživy, která kromě dalších výhod dítě nezatěžuje a může být ponechána i několik měsíců. Celková pořizovací cena tohoto přístroje činí 807 690,– Kč. Doposud užívaný gastroskop byl bohužel na konci své životnosti, značně poruchový a nespolehlivý, jeho údržba byla velmi nákladná a navíc se tento typ již ani nevyrábí.

Přístroj byl z převážné části zakoupen díky sbírkovým projektům občanského sdružení Život dětem, tzv. Srdíčkových dnů, v rámci kterých si široká veřejnost na Moravě zakoupila drobné předměty sdružení označené logem sdružení – usměvavým sluníčkem, které vnáší úsměv do tváří nemocných dětí po celé naší republice a tím pomohla k zakoupení tak špičkového přístroje.

Společně se zástupci občanského sdružení Život dětem přijde nemocné děti osobně potěšit také Monika Absolonová, která je nejen vynikající zpěvačka, ale také hvězda českých muzikálů. S občanským sdružením Život dětem je zapojena do projektu benefičního večera Bona Mente, které sdružení pořádá dne 29.10.2009 v pros­torách Divalda Hybernie v Praze. Monika Absolonová v rámci benefičního večera vystupuje se svým songem a je pro tento večer „patronkou“ Dětské nemocnice FN Brno, pro kterou je výtěžek z benefičního večera také určen. V rámci slavnostního předání Videogastroskopu si s dětmi přijela také zazpívat a potěšit je.

Nynější dary navazují na pomoc v předchozích letech. Doposud občanské sdružení Život dětem pomáhalo II.dětské klinice FN Brno, která od roku 2005 od sdružení získala přístroje v celkové hodnotě 1 579 877,– Kč. Celková pomoc vč. zakoupeného videogastroskopu činí 2 408 588,– Kč.

Popis pracoviště: Oddělení dětské onkologie (od prosince 2002 Klinika dětské onkologie, KDO FN Brno) bylo zřízeno v roce 1998. Spádovou oblastí KDO je oblast Moravy a Slezska. V souladu s výsledky výběrového řízení MZ ČR v roce 1999 je KDO oprávněno poskytovat komplexní péči dětem a mladistvým se solidními nádory a hemoblastózami včetně programu vysokodávkované chemoterapie s podporou periferních kmenových buněk krvetvorby.

Na KDO jsou přijímány všechny děti ve věku od 0 do 18 let s prokázaným nebo s podezřením na nádorové onemocnění ze spádové oblasti Moravy a Slezska. Ročně je takto na klinice přijato asi 90 – 120 dětí s nově prokázaným zhoubným onemocněním, asi 20 dětí s recidivou onemocnění a dalších, přibližně 30 – 50 dětí, u kterých se nakonec podezření na zhoubné onemocnění nepotvrdí.

Oddělení intenzivní péče je situováno v prvním patře traktu Dětské nemocnice. Na osmi moderně vybavených lůžcích poskytuje intenzivní a resuscitační péči. Zde jsou hospitalizovány děti vyžadující sledování životních funkcí při podávání složité chemoterapie, děti po operacích a děti s nestabilitou životních funkcí v rámci komplikací při léčbě. V případě, že stav dítěte vyžaduje resuscitační péči (např. umělou plicní ventilaci) přechází pacient do péče Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace v rámci Dětské nemocnice.

Transplantační jednotka je nejnovější oddělení KDO, které bylo uvedeno do provozu v červnu 2006. Jedná se o oddělení specificky vybavené pro provádění autologních a alogenních transplantací kostní dřeně a kmenových buněk krvetvorby. Disponuje šesti, navzájem izolovanými, lůžky intenzivní a resuscitační péče.

Ambulance dětské onkologie je většinou prvním místem kontaktu nového pacienta a současně místem, které zajišťuje kontinuitu sledování pacienta v průběhu léčby a ještě dlouho po ní.

V současné době je provoz zajišťován třemi ordinacemi a stacionářem. Stacionář se čtyřmi lůžky slouží pro jednodenní podání nitrožilních léků u dětí, které není nutné hospitalizovat. Provoz ambulance je zajištěn v pracovní dny od 7,00 do 15,30, mimo tuto dobu přebírá jeho funkci v akutních případech odd. 23.

Srdečné poděkování patří občanům naší republiky, studentům, profesorům, učitelům a ředitelům středních a základních škol za spolupráci při námi pořádaných sbírkových projektech „Srdíčkových dnech“, z jejichž výtěžku byl z převážné části Videogastroskop zakoupen. Poděkování patří také významným společnostem naší republiky, které se na pořízení přístroje podílely. Jedná se o společnost Lázně Luhačovice, a.s. a MF Energy, spol. s.r.o..

Občanské sdružení Život dětem se na pomoc oddělením pečujícím o zdraví dětí specializuje již desátým rokem. Systematicky pomáhá zdravotnickým zařízením po celé republice. Pracovníci občanského sdružení Život dětem si velmi váží všech dárců a podporovatelů práce sdružení a jsou si vědomi, že bez jejich praktických projevů důvěry by těžko mohli nemocným a opuštěným dětem v České republice pomáhat. Díky vstřícnosti široké veřejnosti, díky štědrým jednotlivcům a díky firmám podporujících sdružení Život dětem se za celé období činnosti podařilo zakoupit zdravotnickou a přístrojovou techniku a jiné potřebné vybavení v celkové hodnotě 84 662 027,90 Kč.

Na TK budou přítomni a Vaše další podrobné odborné dotazy rádi zodpoví:

MUDr. Roman Kraus, MBA – ředitel FN Brno

MUDr. Vladimír Bartl, CSc. – primář Centrálních operačních sálů III. FN Brno

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. – přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Vznikla 1. ledna 1998 spojením tří do té doby samostatných nemocnic. V roce 2001 byla ke stávajícímu komplexu přičleněna ještě Léčebna pro dlouhodobě nemocné v Bílovicích nad Svitavou a Transfuzní odběrové středisko v Třebíči. Fakultní nemocnice Brno s více než 4 500 zaměstnanci poskytuje občanům všech věkových kategorií vysoce odbornou péči ve všech oborech medicíny. Dále složí i jako výzkumné pracoviště a výuková základna pro posluchače Masarykovy univerzity, VUT a středních zdravotnických škol.

Kontakt:

Anna Strnadová

ředitelka občanského sdružení Život dětem,

tel.: 603 524 935, 775 222 424

Anna Nesvadbová

tisková mluvčí FN Brno,

tel.: 606 718 041, 532 232 193

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).