Hlavní navigace

Soutěž - Společnost přátelská rodině

[Tisková zpráva] Síť MC v Jihomoravském kraji vyhlašuje další ročník soutěže Společnost přátelská rodině v Jihomoravském kraji v rámci stejnojmenné kampaně Sítě MC.

Sdílet

Hledáme ty, kdo přispívají ke zlepšování podmínek života rodin, máme zájem je ocenit certifikátem Společnost přátelská rodině a zveřejnit jejich příklad.

Průběh soutěže:

Ø  Vyhlášení 10. 10. 2010, namezinárodní den mateřských center

Ø  Termín uzávěrky přijímání přihlášek 20. 11. 2010

Ø  Návrhy mohou podávat „uživatelé“ tedy rodiny, ale přihlásit se mohou i sami ti, kteří by chtěli certifikát obdržet.

Ø  Navrhovat je možné státní, nevládní i soukromé společnosti a organizace (nejrůznějšího typu), kulturní a sportovní instituce, školy, nemocnice, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady

Ø  Nominace zasílejte elektronicky na adresu marketa.horako­va@materska-centra.cz (formulář přihlášky najdete ke stažení na www.materska-centra.cz) a současně poštou na adresu

Ing. Markéta Horáková
krajská koordinátorka MC v Jihomoravském kraji
Síť mateřských center o.s.
Třešňová 631
679 71  Lysice

Ø  V porotě zasednou významné osobnosti společenského a kulturního života z JMK

Ø  Slavnostní předání proběhne v prosinci při příležitosti setkání zástupce Jihomoravského kraje se zástupkyněmi mateřských center v prosinci 2010.

„Věřím, že každý zúčastěný se přinejmenším zamyslí nad stanovenými podmínkami a právě to bude jeho prvním krokem k realizaci více přátelského prostředí pro rodiny v Jihomoravském kraji,“ zdůrazňuje záměr soutěže krajská koordinátorka Sítě MC v Jihomoravském kraji Markéta Horáková.

Kampaň Společnost přátelská rodině

vyhlásila Síť MC v roce 2004. Kampaň je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme nejen  penězi a slovy, ale především činy. Už šestým rokem oceňujeme ty, kdo s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního prostředí atd. už začali.

Očekáváme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské prestiže rodiny a pomůžeme upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slaďování profesního života rodičů s péčí o děti.

Kampaň probíhá na místní, krajské a celorepublikové úrovni. Členská mateřská centra Sítě MC jsou rozeseta po celé republice. Věříme, že jednotlivá MC povzbudí kampaní k aktivitám na podporu rodiny široké okolí svého působení.

V roce 2007 jsme se rozhodli rozšířit kampaň o nový cíl: vyhledat a ocenit ty, kdo nabídky pro rodiny nespojují s cílem získat klienta či zákazníka, ale považují takový počin za přirozený vztah, který si ti, kdo právě vychovávají děti, zaslouží.  Zaměstnavatelé, kteří vytvářejí zaměstnancům podmínky, které usnadňují slaďování rodinného a pracovního života.

Celorepublikové oceňování zaměstnavatelů proběhne na jaře 2011.

Od roku 2008 se součástí kampaně stala soutěž Obec přátelská rodině. Vyhlásilo ji MPSV spolu se Sítí mateřských center, Stálou komisí pro rodinu PS PČR  a Národním centrem pro rodinu.

Síť mateřských center  o.s.

Občanské sdružení Síť MC vzniklo v roce 2001. Síť posiluje hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současnédobě sdružuje Síť MC více než 330 členských MC z toho 31 v Jihomorav­ském kraji.

Více: www.materska-centra.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).