Hlavní navigace

Šanci vyzkoušet si novou maturitu mají všichni

[Tisková zpráva] Možnost vyzkoušet si novou podobu maturitymají v rámci podzimní maturitní generálky všichni studenti a učitelé.

Sdílet

Ministr školství Josef Dobeš potvrdil možnost účastnit se v generálce MAG´10 také těm školám, které se k projektu nepřihlásily v řádném termínu. Podrobné informace týkající se MAG´10 jsou k dispozici na www.novamaturi­ta.cz.

K maturitní generálce se letos v červnu přihlásilo přes 90 % středních škol a odborných učilišť z celé České republiky. Možnost dodatečného přihlášení k projektu MAG´10 se tak týká pouze 113 z celkového počtu 1278 škol.

„Prodloužit tuto možnost jsem se rozhodl na základě rozhovorů se samotnými řediteli škol, které se dosud k maturitní generálce nepřipojily. Řada z nich cítila dlouho obavy, že nová maturita bude odložena nebo úplně zrušena. Proto se původně rozhodli projekt ignorovat. Jasné rozhodnutí vlády však  u mnoha ředitelů pochybnosti rozptýlilo. Jsem přesvědčen, že i studenti těchto škol by měli dostat šanci nový způsob maturity vyzkoušet,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

Vyzkoušet si maturitu nanečisto (včetně konkrétní úrovně obtížnosti a) je pro žáky nadcházejícího 4.ročníku velkou výhodou, která se v dalších letech už samozřejmě nebude opakovat. Je proto v zájmu každého žáka, aby dokázal co nejlépe odhadnout svoje schopnosti a připravenost pro výběr základní nebo vyšší úrovně i pro výběr volitelného předmětu. Přesně to by mu měla umožnit maturitní generálka.

Jedinou výraznou změnou modelu organizace maturitní zkoušky, kterou minulý týden schválil kabinet, je snížení počtu hodnotitelů ze dvou na jednoho. Týká se to však pouze písemné práce. Ústní zkouška proběhne v souladu se zavedenou praxí – tedy dva hodnotitelé v roli zkoušejícího a přísedícího. Tato změna bude součástí novely maturitní vyhlášky, která vyjde v měsíci září.

Hlavním důvodem změny je zjednodušení modelu a tedy i snížení nákladů v době, kdy je třeba hledat výrazné fiskální úspory. Důležitou roli sehrál i fakt, že řada škol není s to vlastními silami zajistit dostatečný počet kvalifikovaných učitelů pro hodnocení některých cizích jazyků.

„Vsadil jsem při svém rozhodnutí na důvěru v učitele. Všichni hodnotitelé prošli metodickým školením. Většina z těch, kteří mohou hodnotit písemné práce, jsou zkušení učitelé. Potenciální riziko snížení objektivity budeme samozřejmě sledovat a po prvním ročníku jej vyhodnotíme. Pokud by se ukázalo, že se výsledky a hodnocení didaktických testů a písemných prací výrazně liší, přistoupili bychom k opatřením, které objektivitu hodnocení posílí. Já jsem si ale jist profesionalitou našich učitelů,“ doplnil ministr Dobeš.

Vlastní administrace zkoušek v rámci MAG’10 proběhne ve školách ve 4 dnech od 11. do 14. října 2010 podle jednotného zkušebního schématu. Výsledky obdrží žáci nejpozději 10 dnů před tím, než skončí termín pro podávání přihlášky k „ostré“ maturitě. Budou mít tedy dostatek času zvolit své maturitní předměty a jejich obtížnost. Kromě vlastní představy o obtížnosti zkoušek získají rovněž přímou zkušenost s tím, jak budou zkoušky organizovány a jak budou probíhat. Podrobné informace o průběhu MAG´10 jsou k dispozici na tomto odkazu.

Zdroj: MŠMT ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).