Hlavní navigace

Rodiče více hlídají čas svých dětí trávený u televize a internetu

[Tisková zpráva] Podle Výzkumu životního stylu dětí ve věku 4–14 let (LSS Děti), který pro Asociaci televizních organizací provádí Mediaresearch, vzrostl oproti roku 2008 podíl času věnovaného televizi a internetu na úkor ostatních médií. Rodiče již více hlídají mediální konzumaci svých dětí. Tři čtvrtiny rodičů kontrolují, co jejich děti v médiích sledují a kolik tím stráví času.

Sdílet

Média hrají v životě dětí významnou roli. Čím jsou děti mladší, tím větší vliv mají média na utváření jejich názoru. Tento fakt si dnes rodiče uvědomují, a proto začínají více kontrolovat mediální konzumaci svých dětí. Podle Výzkumu životního stylu téměř polovině dětí (49 %) rodiče kontrolují, kolik času stráví sledováním televize. Více než čas však rodiče hlídají, co jejich děti v televizi sledují (53 % dětí). V trochu menší míře rodiče (44 % dětí) kontrolují, kolik času děti stráví na internetu. Na druhou stranu podíl kontrolovaných dětí na internetu vzrostl od roku 2008 mezi médii nejvíce. Dobu strávenou hraním počítačových her kontrolují rodiče necelých dvou pětin (37 %) českých dětí. V porovnání s Evropou jsou české rodiny stále v kontrole mediální konzumace poměrně benevolentní.

Graf 1: Procento dětí kontrolovaných rodiči v oblasti mediální konzumace


Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, LSS Děti 2010, N=800 (2008), N=731 (2010).

Celkové množství času, které děti průměrně stráví přes den s  médii, se nemění. Výsledky Výzkumu životního stylu dětí však ukazují, že s výjimkou sledování televize a internetu došlo proti roku 2008 k poklesu doby strávené konzumací téměř ve všech ostatních médiích. Asi nejvíce se pokles týkal poslechu hudby (včetně rádia). V menší míře klesl také čas věnovaný četbě knih a sledování videa/DVD. Sledování televize (jak ostatně potvrzují i data sledovanosti TV) zůstává na stejné dominantní úrovni jako v roce 2008. Z ostatních médií je internet jediným, které prokazatelně roste jak v oblasti frekvence užívání, tak i v oblasti strávené doby.

Graf 2: Podíl médií na celkové mediální konzumaci dětí


 Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, LSS Děti 2010, N=800 (2008), N=731 (2010).

Mediální konzumace se s věkem dětí mění. Čím jsou děti starší, tím podíl času věnovaného TV vůči ostatním médiím klesá. Na druhou stranu však z pohledu celkové sledovanosti starší děti (10–14 let) věnují televizi stále nepatrně více času než děti mladší (4–9 let). Tento rozdíl se za poslední dva roky snížil. Zatím co v roce 2007 strávily starší děti u televize denně průměrně o 17 minut více než mladší děti, v roce 2009 byl rozdíl sedmiminutový. Průměrně stráví děti sledováním televize téměř dvě hodiny denně (1 hod. 53 min.).

Graf 3: Vývoj průměrně stráveného času s TV (ATS) u dětí (h:mm)


Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, 2007/2008/2009

Změny ve struktuře konzumace médií mohou být dány změnami ve vnímání médií dětmi. Televizi si děti (10–14 let) zapínají, pokud hledají napětí nebo chtějí jen zahnat nudu. Od roku 2008 děti (10–14 let) začaly více používat televizi jako prostředek odpočinku a dobré zábavy. Právě u poslední zmíněné aktivity za poslední rok poklesl podíl sledování videa/DVD a poslech mp3/CD. Televize je stále druhé nejběžněji používané médium pro získávání aktuálních informací. Poučení a znalosti si však děti (10–14 let) rozšiřují spíše na internetu a četbou knih. Podíl internetu narůstá především v oblasti rozšiřování znalostí a získávání aktuálních informací. Internet a počítačové hry se taktéž stávají častěji zdrojem témat při rozhovorech s kamarády.

O LSS Děti:

Výzkum životního stylu (LSS = LifeStyle Survey) je kvantitativní výzkum v oblasti mediálního chování, činností a aktivit volného času, hodnotových postojů a spotřebního chování televizních diváků, který je součástí projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR pomocí TV metrů. Pro Asociaci televizních organizací jej exkluzivně provádí společnost MEDIARESEARCH od roku 2002. Na základě dohody s ATO byl LSS od roku 2008 doplněn o dětskou televizní populaci ve věku 4 – 14 let (dále jen LSS Děti). Druhá zpráva LSS děti přináší nové informace o životním stylu dětí nasbírané ve 4 posledních vlnách výzkumu LSS (leden-únor 2009, květen-červen 2009, říjen-listopad 2009 a leden-únor 2010) a v rámci kvótního dosběru, který proběhl ve dnech 29.1.-19.2.2010. Ve čtyřech vlnách bylo dotazováno 228 dětí, které byly doplněny 503 dětskými respondenty v doplňkovém výzkumu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).