Hlavní navigace

Robinsonova balónková pošta a screening onemocnění štítné žlázy

[Tisková zpráva] Robinsonova balónková pošta je název zajímavé akce druhého ročníku Světového týdne štítné žlázy, která se bude konat ve třech nemocnicích.

Sdílet

Na děti, nastávající maminky i doprovod čeká 25. května od 15.00 do 17.00 hodin bohatý program na „tropických ostrovech“ ve Fakultní nemocnici Ostrava (u dětské kliniky), Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze (na parkovišti pod dětským pavilonem M) a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (u dětské kliniky). Mohou se těšit na „dobrodružství pro všechny Robinsony“ – program zahrnující nejrůznější hry a soutěže o ceny, kreativní dílnu a finálové pouštění balónků. Děti totiž budou mít za úkol nakreslit obrázek, který bude následně umístěný do speciálního obalu a připevněný pod balónky napuštěné heliem. Pro toho, jehož balónek se dostane nejdál, i pro nálezce pouzdra je připravena odměna. Účastníci akce budou moci také „v tropickém baru“ ochutnat nealkoholické drinky z tropického ovoce a ve zdravotnickém stanu poskytne všem zájemcům kvalifikovaný lékařský personál „ostrova“ odborné informace k onemocnění štítné žlázy a významu její správné funkce.

Katalog nemocí: Onemocnění štítné žlázy

Štítná žláza produkuje hormony, které ve spolupráci s jódem regulují proces látkové výměny v těle. Pokud je činnost štítné žlázy narušena, má to negativní vliv na celou řadu orgánů, ale i oběhový systém, psychiku člověka, tělesný růst, či tvorbu kostní dřeně. 

Akce je podporována grantem společnosti Merck Česká republika a pořádá se ve spolupráci s VZP. Více informací je na http://www.ba­lonkovaposta.cz/.

VZP věnuje v souvislosti s onemocněními štítné žlázy pozornost nastávajícím maminkám již delší dobu a vloni úspěšně zrealizovala pilotní projekt zjišťování poruch funkce štítné žlázy u těhotných žen. Včasný záchyt a léčba onemocnění štítné žlázy totiž sníží riziko poruchy vývoje plodu a tím budoucí náklady na zdravotní péči.

Katalog nemocí: Hypofunkce štítné žlázy

Snížená funkce štítné žlázy, orgánu, který řídí veškerý proces látkové výměny v těle, vede k celkovému zpomalení fungování těla … 

Projekt Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen v loňském roce přispěl k významnému záchytu patologií. Ukázal, že 6,8 procenta žen aktuálně potřebuje léčbu snížené funkce štítné žlázy, u 0,5 procenta žen bylo vysloveno podezření na zvýšenou funkci štítné žlázy a dalších 9 procent mělo zvýšené protilátky proti štítné žláze. V letošním roce bude tento úspěšný projekt pokračovat.

Více o projektu Screening onemocnění štítné žlázy u těhotných žen:

Projektu se v roce 2009 účastnilo 13 laboratoří. Cílovou skupinou jsou těhotné ženy na začátku těhotenství, které nemají příznaky onemocnění štítné žlázy a ani onemocnění štítné žlázy v anamnéze. Záchyt snížené funkce štítné žlázy na začátku těhotenství a včasné zahájení léčby těhotné ženy eliminuje negativní vliv na vývoj plodu. Nález zvýšených protilátek umožní podchytit ženy se zvýšeným rizikem poruchy funkce štítné žlázy v průběhu těhotenství a případný rozvoj poporodní tyreoiditidy.

Časná diagnostika poruchy funkce štítné žlázy a její léčba v těhotenství má zásadní význam jak z hlediska zdravotního, tak společenského a ekonomického. Je prokázáno, že tyto poruchy mohou mít vliv na samotný průběh těhotenství i na vývoj novorozence, a to především jeho nervové soustavy. Při odhalování poruchy funkce štítné žlázy nelze vyčkávat až na projevy obtíží či příznaků, protože ty mohou být netypické nebo se objeví až při plném rozvoji choroby. U těhotných žen je většinou ani nelze odlišit od průvodních projevů časné gravidity.

Těhotné ženy byly v rámci pilotního projektu vyšetřeny v počátcích těhotenství, a to bezúplatně. Gynekolog zajistil odběr krve, v laboratoři se vyšetřila skupina tří testů a výsledek laboratoř oznámila gynekologovi, aby žena, u které se zjistila v provedených testech odchylka, mohla být okamžitě předána do péče endokrinologa. Každé toto screeningové vyšetření bylo laboratoři hrazeno z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Projekt bude v některých laboratořích pokračovat i v roce 2010. Během projektu chtějí odborné společnosti (Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP) připravit na základě používané metodiky tří testů návrh na nový výkon screeningového vyšetření, který předloží k projednání do Pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů na MZ a který by se pak mohl stát běžnou součástí péče o těhotné ženy.

Zdroj: VZP

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).