Hlavní navigace

Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání pracuje

[Tisková zpráva] Ministryně školství Miroslava Kopicová ustavila Radu pro reformu vysokoškolského vzdělávání na konci loňského roku. Rada je složena z univerzitních expertů z České republiky a ze zahraničí i ze zástupců praxe a jejím úkolem je nastavit další směřování reformy terciárního vzdělávání.

Sdílet

„Máme zdánlivě jednoduchý cíl: určit reformní priority tak, aby jakákoliv příští vláda vzešlá z letošních voleb mohla co nejrychleji zavést opatření pro přístupnější vysokoškolské vzdělávání, zajištění jeho kvality, hospodárnější nakládání s prostředky, udržitelné financování a snazší přenos výsledků výzkumu do praxe,„  vysvětluje ministryně Miroslava Kopicová.

Rada byla ustavena na sklonku roku 2009 a nyní se uskutečnilo její první zasedání. „Bylo to naše první jednání, a i když se dotklo mnoha aspektů vysokoškolského vzdělávání, především jsme se snažili identifikovat problémy. Návrh cest k jejich řešení bude dalším krokem,“  říká předseda Rady profesor Rudolf Haňka z University of Cambridge. Členové Rady pokládají  pravidelné a podrobné informování nejen odborné, ale i široké veřejnosti za jeden z klíčů úspěchu reformy.

Rada se na svém prvním zasedání soustředila na porovnání doporučení Bílé knihy terciárního vzdělávání, Zelené knihy terciárního vzdělávání a námětů, které vyšly v minulém roce z vysokých škol (např. Univerzity Karlovy). Členové Rady konstatovali, že existuje  překvapivě jednoznačná shoda názorů na to co je zapotřebí ve vysokém školství změnit. O potřebnosti zásadní a hluboké reformy vysokoškolského vzdělávání tedy nepochybuje nikdo. Jisté rozdíly ovšem logicky panují v názorech na přesnou podobu takové reformy.

Co říká zpráva OECD

Rada také posoudila závěrečnou zprávu týmu expertů OECD, kteří se delší dobu podrobně zabývali problémem českých vysokých škol v rámci širšího tématického hodnocení terciárního vzdělávání v zemích OECD. Rada ocenila  význačnou pomoc, kterou ČR obdržela od OECD při přípravě reformy terciárního vzdělávání během minulých čtyř let a konstatovala, že závěrečná zpráva expertů OECD je vyvážená a pro další přípravné reformní kroky představuje velký přínos.

Rada proto doporučuje ministryni školství Miroslavě Kopicové použít tento inspirativní návrh jako podklad pro přípravu definitivní podoby hlavních reformních kroků.

Zpráva OECD hodnotí kladně zejména návrhy Bílé knihy v oblasti finanční pomoci studentům. Navržené schéma podpory studentů je podle expertů OECD ve „všech ohledech dobře koncipované a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí".

OECD  považuje za jeden z hlavních problémů českého vysokého školství nedostatečnou diversifikaci a strukturu vysokých škol.  Rada vedená prof. Haňkou se s tímto názorem plně ztotožňuje a doporučila proto ministryni školství  vytvořit podmínky pro posílení a urychlení diversifikace institucí terciárního vzdělávání například na výzkumné univerzity, vysoké školy a instituty profesního vzdělávání orientované výhradně na bakalářské studium. Právě touto otázkou se bude podle slov svého předsedy Rada zabývat na svém příštím zasedání.

Zpráva OECD konstatuje, že návrh na reformu řízení a samosprávy vysokých škol obsažený v Bílé knize terciárního vzdělávání není ještě ve stavu umožňujícím implementaci. I s tímto hodnocením se Rada ztotožnila. Při zachování akademické svobody a autonomie vysokých škol je nutné systém jejich správy a řízení nastavit tak, aby co nejvíce propojil  pravomoci a odpovědnosti orgánů vysokých škol. Členové Rady jsou k dosažení tohoto cíle rozhodnuti vést diskusi se všemi relevantními aktéry a dospět ke konsensuálnímu doporučení paní ministryni. Ačkoliv zpráva OECD pozitivně hodnotí návrh na zavedení odloženého školného, Rada se domnívá, že  možnost zavedení školného v ČR by neměla být posuzována dříve, než bude plně implementován systém finanční pomoci studentům.

„Reforma terciárního vzdělávání je komplikovaná záležitost a její realizace bude nějaký čas trvat. Zástupci Rady přesto věří, že do května tohoto roku bude možné připravit základní  soubor doporučení, která pomohou české vysoké školství reformovat. Následující měsíce věnujeme intenzivní debatě s odbornou veřejností, akademiky i studenty vysokých škol, aby byl přínos reformy naprosto zřejmý a její podoba správně reagovala na nedostatky, které české vysoké školství má," uzavírá ministryně školství Miroslava Kopicová.

Kateřina Böhmová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace

tel.: +420 234 811 566

e-mail: katerina.bohmova@msmt.cz
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).