Hlavní navigace

Půjčovny pomůcek pro zrakově postižené

[Tisková zpráva] V Čechách a na Moravě budou otevřeny nové půjčovny kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.

Sdílet

24. 8. proběhla ve Velkém zasedacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy závěrečná konference k projektu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) „Půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením“. Projekt byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Kompenzační pomůcky jsou nesmírně důležité, protože vracejí člověku kompetenci, možnost něco dělat, otevírají komunikaci, přístup ke vzdělání a tím vším také k pracovnímu uplatnění. Toto všechno, co jsem uvedl, dává člověku možnost plnohodnotně žít a plnohodnotný život je právě to, oč by mělo v péči o lidi s jakýmkoliv handicapem jít v první řadě,“ řekl radní hl. m. Prahy Milan Pešák, který konferenci zahájil a dodal: „Pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany jsou pomůcky zpřístupňující informaci nesmírně důležité. Teprve s pomůckami na bázi výpočetní techniky mohou zrakově postižení lidé pracovat s textem. U psaných textů v Braillově písmu totiž není možné cokoliv vpisovat či mazat a jakákoliv úprava je velice obtížná.“

Čtěte téma: Češi pomalu slepnou. Netýká se to i vás?

To není fikce, ale realita. Podle odborníků až půl milionu Čechů hrozí, že přestanou normálně vidět. 

Kompenzační pomůcky mohou lidem s těžkým poškozením zraku pomoci předejít řadě zdravotních rizik (např. nebezpečí úrazu při samostatném pohybu v prostoru) nebo psychických problémů, které mohou vzniknout následkem omezeného přístupu k informacím.

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit síť půjčoven kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené na území Čech a Moravy. Lidé se zrakovým postižením si tak mohou zapůjčit pomůcku, kterou aktuálně potřebují.

Smyslem půjčoven je doplnit stávající systém zdravotnických a sociálních služeb. O osoby se zrakovým postižením je postaráno především v oblasti akutní péče, formou plné nebo částečné úhrady některých pomůcek zdravotními pojišťovnami, případně prostřednictvím sociálních příspěvků na pořízení kompenzačních pomůcek. Není však pamatováno na případy, kdy postižený dočasně nemá pomůcku k dispozici (např. v případě poruchy či ztráty). Kompenzační pomůcky jsou pro osoby se zrakovým handicapem často velmi nákladnou položkou, kterou si nemohou pořídit na vlastní náklady. Díky půjčovnám si mohou zrakově postižení zároveň vyzkoušet různé pomůcky a zjistit, která jim nejlépe vyhovuje.

Projekt „Půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením“ trval celkem 8,5 měsíce. Během této doby byly pořízeny kompenzační pomůcky pro 26 půjčoven na území  České republiky.

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).