Hlavní navigace

První česká INTERNET HOTLINE již 3 roky přispívá k ochraně dětí

[Tisková zpráva] Mnoho českých dětí je vystaveno rizikům, která jim hrozí při práci a hře na internetu. Již třetím rokem se o snížení těchto rizik snaží horká linka Nadace Naše dítě, která je pod názvem Internet Hotline třetím rokem provozována nadací na stránkách www.internethotline.cz.

Doba čtení: 2 minuty

Dítě je vždy lépe chráněno, pokud jej rodiče seznámí s pravidly bezpečného užívání internetu a dohlíží na jejich dodržování. Je vhodné zajistit, aby alespoň domácí počítač byl opatřen ochrannými prvky, které dítěti zamezí návštěvu nevhodných webových stránek.

Dětem a mládeži hrozí na internetu tato nebezpečí:

·   sexuální obtěžování a kontakty s pedofilním podtextem

·   přístup dětí k erotickému a pornografickému obsahu

·   extremismus, rasismus a podobné útoky

·   urážky, vydírání a šikana

·   krádeže osobních údajů, zneužití dat

·   drogy, nabídky omamných látek

·   hazardní a nebezpečné hry

·   podvody, zneužití internetového bankovnictví

·   a řada dalších

Nadace Naše dítě se jako správce a provozovatel první české horké linky Internet Hotline aktivně zajímá o problematiku bezpečné práce s internetem v ČR. Proto ve spolupráci se společností TNS AISA, s.r.o., realizovala průzkum v českých rodinách, který přinesl důležité informace o chování dětí na internetu. Zároveň utvořil náhled na přístup rodičů k ochraně dětí před nebezpečným materiálem šířeným internetem. 

  • programy pro omezení přístupu dětí k nevhodným stránkám využívá jen 8 % rodičů (parental control)
  • 17 % rodičů nekontroluje, co jejich děti na internetu dělají, většina provádí namátkové kontroly. Nejčastěji objeví, že dítě navštívilo nevhodné stránky nebo komunikovalo s neznámým člověkem
  • až 51 % dětí ve věku 10 – 15 let má počítač s internetem umístěný v dětském pokoji, kde také používají počítač nejčastěji. U Internetu tráví průměrně 1,5 hodiny denně v pracovním týdnu a až 2,5 hodiny denně o víkendu
  • okolo 70 % dětí ve věku 14–15 let na internetu navštěvuje diskusní skupiny
  • 93 % dětí ve věku 10–11 let stahuje nebo hraje online hry
  • 37 % českých dětí ve věku 14 – 15 let komunikuje na internetu s cizími lidmi, které znají pouze z virtuálního prostředí. 35 % z těchto dětí nemá rodiči stanovena žádná pravidla používání počítače
  • 14 % dětí ve věku 14– 15 let se osobně schází s lidmi, které poznaly na internetu
  • více než třetina dětí ve věku 14 – 15 let sděluje na internetu neznámým osobám své osobní a kontaktní údaje.
  • 45 % dětí ve věku 14 – 15 let posílá své fotografie a na internetu sdílí svá videa 

Tento průzkum bezplatně pro Nadaci Naše dítě realizovala společnost TNS AISA s. r. o. začátkem roku 2009. Výzkumu se zúčastnilo 319 rodin s dětmi z celé ČR, děti ve věku 10 – 15 let.