Hlavní navigace

Průměrná rekvalifikace stojí šest a půl tisíce korun

[Tisková zpráva] Na rekvalifikace, nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, šlo v roce 2009 více než 388 milionů Kč. Z toho bylo téměř 269 milionů Kč z Evropského sociálního fondu (ESF).

Sdílet

Díky úřadům práce se v roce 2009 rekvalifi­kovalo téměř 40 000 lidí

Úřady práce tak podpořily 44 354 rekvalifikací pro 39 831 uchazečů nebo zájemců o práci (někteří absolvovali více kurzů). To je o 622 rekvalifikací více než v roce 2008. Nové pracovní uplatnění do 12 měsíců od ukončení kurzu našlo 32,3 % loňských rekvalifikantů. Průměrné náklady na uchazeče/zájemce o zaměstnání, který se účastnil jednoho rekvalifikačního kurzu, v roce 2009 byly 6 439 Kč.

Čtěte téma: Má řemeslo zlaté dno, anebo je na dně?

V žebříčku povolání bez budoucnosti se na čelných místech umístil horník, listonoš či prodavač …

Úřady práce hradí kromě nákladů na rekvalifikační kurz i výdaje účastníka spojené s absolvováním rekvalifikace. Tzn. například prokázané výdaje na jízdné, ubytování, stravné a pojištění pro případ škody způsobené uchazečem rekvalifikačnímu zařízení. Navíc má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce, nárok na podporu při rekvalifikaci. Nesmí však pobírat starobní důchod a musí mít za poslední 3 roky alespoň 12 měsíců sociálního pojištění, aby dostal podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory se stanoví procentní sazbou. Ta tvoří 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Mnoho mladých lidí podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti nesplňuje, protože nemá výše uvedených 12 měsíců sociálního pojištění. Pokud ale například čerstvý absolvent nastoupí do rekvalifikačního kurzu, má nárok na podporu při rekvalifikaci ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. V roce 2010 se jedná o 3 205 Kč.

Finanční prostředky na rekvalifikační kurzy dostávají úřady práce ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Národního individuálního projektu Rekvalifikace a poradenství (NIP RaP). V roce 2009 to bylo přes 388 milionů Kč (30 % ze státního rozpočtu + 70 % z ESF). Nejvíce finančních prostředků na rekvalifikace využily úřady práce v Moravskoslezském (17,4 %), Jihomoravském (13,4 %) a Ústeckém (13,1 %) kraji. Dodavatele akreditovaných rekvalifikačních kurzů vybírají úřady práce na základě výběrových řízení. Realizaci kurzů následně kontroluje nejen MPSV, ale také finanční úřady. Kontroly související s akreditací kurzů provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Rekvalifikace pro uchazeče/zájemce o zaměstnání představuje získání nových znalostí a dovedností a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení těch dosavadních, včetně jejich udržování nebo obnovování. Zvyšují se tak šance nezaměstnaných lidí najít si nové pracovní uplatnění. Někteří rekvalifikanti plní vlastní podnikatelské záměry nebo požadavky potenciálního zaměstnavatele na konkrétní místo. Část uchazečů využívá období bez práce ke zvýšení kvalifikace v různých oborech.

Rekvalifikace jsou účinným nástrojem úřadů práce, jak snižovat nezaměstnanost v České republice. Pro úplnost: k 31. dubnu 2010 bylo bez práce 540 128 lidí.

MPSV pro rok 2010 zvýšilo objem finančních prostředků na poradenství, rekvalifikace, vytváření společensky účelných míst a veřejně prospěšné práce. Prostřednictvím Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) navíc mohou úřady práce finančně podpořit vytváření nových pracovních pozic pro nezaměstnané, kteří přišli o práci v důsledku světové hospodářské krize.

Zdroj: MPSV ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).