Hlavní navigace

Program přípravy na stárnutí

[Tisková zpráva] Rada vlády pro seniory a stárnutí populace chce využít informační a komunikační technologie v podpoře života v přirozeném prostředí, zaměřit se na Alzheimerovu chorobu a posílit mezigenerační soudržnost.

Sdílet

Plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, doporučení vládě na přijetí nezbytných opatření v oblasti podpory rozvoje a realizace asistenčních technologií pro zdravý a nezávislý život, koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice a mediální obraz seniorů. To jsou hlavní oblasti, kterými se 15. dubna 2010 zabývala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace na svém 12. zasedání. Jednání za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky se kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zúčastnili zástupci dalších ministerstev, veřejných institucí, neziskových organizací a odborné veřejnosti.

Čtěte téma: Příprava na „Alzheimera“

Lidé nemocní Alzheimerovou chorobou si často nechtějí nebo nejsou schopní připustit, že by se právě u nich mohla projevit. Jenže čím dříve se začne s léčbou, tím pomalejší pak může být rozvoj onemocnění. 

Na základě jednání mimo jiné rada doporučuje vládě, aby přijala opatření, která umožní větší využití informačních, komunikačních a asistenčních technologií k podpoře života seniorů a zdravotně postižených ve vlastním přirozeném prostředí. Tyto moderní technologie se už například osvědčily v případě tzv. tísňové péče. Jejím cílem je zvýšit pocit bezpečí seniorů žijících v domácím prostředí a v případě potřeby jim zajistit včasnou pomoc. Podobné služby mohou oddálit nebo zabránit tomu, aby senior musel využívat pobytových sociálních služeb navzdory tomu, že je téměř soběstačný.

Zároveň Rada vlády pro seniory a stárnutí populace kabinetu doporučuje, aby reagoval na stárnutí populace a zvyšující se výskyt Alzheimerovy choroby tím, že nařídí příslušným ministerstvům zpracovat koncepci řešení této problematiky – tzv. Plán Alzheimer ČR.

Koncepce by měla zahrnovat nejen zdravotní a sociální služby, ale také výzkum a vzdělávání. Podle odhadů v České republice žije s tímto závažným a dlouhodobým onemocněním cca 120 tisíc lidí. V zemích Evropské unie žije více než 7 milionů lidí s demencí a jejich počet se do roku 2040 pravděpodobně zdvojnásobí.

Členové rady se rovněž seznámili s výsledky dvou výzkumů, a to šetření zaměřeného na problematiku a specifika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u osob starších 50 let a průzkumu zaměřeného na názory a postoje české populace k seniorům s názvem „Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů – příspěvek k sociologii třetího věku, životních fází a generace“. Kromě toho rada také diskutovala o roli médií při vytváření obrazu seniorů a možnostech zlepšení tohoto obrazu. Vytváření negativního obrazu o seniorech a stárnutí populace může ohrozit mezigenerační soudržnost a toleranci.

Rada se proto shodla na potřebě vytvořit strategii na posílení mezigenerační soudržnosti a zlepšení obrazu seniorů ve společnosti.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí populace. Usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje. Zasedání rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Více informací o radě naleznete na www.mpsv.cz.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).