Hlavní navigace

Problémy žáků pražských základních škol: pětina loni kradla, třetina se potlouká s přáteli

[Tisková zpráva] V červnu letošního roku proběhl na pražských základních školách průzkum rizikového chování a bezpečnosti. Uskutečnil se formou anonymního vyplňování žákovských, pedagogických a rodičovských dotazníků. Celkem byly získány údaje ze 113 škol.

Sdílet

V rámci studie „Průzkum rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ na území hl. m. Prahy a v jejich okolí“ byly dotazovány tři cílové skupiny: žáci a žákyně (odpovědělo 11 377), pedagogové (odpovědělo 1 758) a rodiče (odpovědělo 3 276).

Cílem průzkumu bylo nejenom zjistit míru rizikového chování žáků druhého stupně základních škol, ale především připravit půdu pro nastavení účinných a adekvátních opatření, která by mohla pomoci některé problémy řešit.

„Není žádným tajemstvím, že projevy rizikového chování, jakými je např. konzumace alkoholu či šikana, se u žáků a žákyň základních škol v Praze vyskytují. Nicméně pro nastavení efektivních a účinných řešení jsme chtěli znát současnou situaci na školách, tj. v jaké míře a v jakých souvislostech se toto chování aktuálně projevuje,“ řekl první náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek.

Z hlediska bezpečnosti bylo rodiči, ale i pedagogy, označeno jako nejproblematičtější okolí školy, kde se děti v době mezi vyučováním, ale i po něm, pohybují. Jak ukázaly výstupy výzkumu, až 72 % pedagogů a pedagožek se domnívá, že pro zvýšení bezpečnosti v okolí školy by nejvíce přispěly hlídky městské policie (72,6 %), kamerový systém (44,7 %) či terénní sociální pracovníci pohybující se převážně v okolí školy (22 %).

Pro zvýšení bezpečnosti ve škole doporučili pedagogové nejčastěji kamerový systém (39,6 %), přísnější školní řád (37,1 %) a školního psychologa (36 %).

Až 22% pedagogů a pedagožek se domnívá, že bezpečnost v okolí škol by zvýšila přítomnost terénního sociálního pracovníka.

Klíčová z hlediska projevů patologického chování je otázka způsobu trávení volného času. Z výzkumu vyplynulo, že druhou nejčastěji realizovanou mimoškolní aktivitou je „potloukání se s přáteli“ (31 %). Za alarmující zjištění lze považovat výsledek, kdy 20 % žáků v minulém roce minimálně jednou něco ukradlo v obchodě. Více než polovina respondentů (50,4 %) již zkoušela kouřit cigarety a více než tři čtvrtiny mají nějakou zkušenost s pitím alkoholu (77,8 %).

Problémem zůstává i šikana, kdy více než polovina žáků se s ní setkala v různých formách – např. s provokací 78%, s ponižováním 68%, s fyzickými útoky 46% nebo s ponižováním na internetu 24%.

Velkým překvapením byly názory žáků v oblasti jejich postojů, kdy jako nejdůležitější hodnotu deklarují „být zdravý“ a „mít dobré vztahy v rodině“, naopak za nedůležitou hodnotu považují žáci „mít peníze“, případně „být hezký“.

„Prioritně se zaměříme na přítomnost strážníků městské policie v blízkosti škol v inkriminovaných hodinách.  Dalším opatřením bude podpora rozvoje kamerového systému v bezprostředním okolí škol. Přítomnost kamerového systému může nejenom zvyšovat pocit bezpečí jak žáků, pedagogů či rodičů žáků, ale také preventivně působit před pácháním sociálně-patologických jevů,“ uvedl Rudolf Blažek.

Magistrát hl. m. Prahy bude podporovat snahy o rozvoj terénní práce v bezprostředním i širším okolí škol.  Existuje rovněž velký potenciál ve vzdělávání pedagogů  v oblasti  rizikového chování.  Jejich smyslem bude naučit pedagogy rozpoznat  problém a umět si efektivně poradit s počínající formou rizikového chování či „předat“ problém dalšímu specialistovi. V této souvislosti je třeba zmínit další rozvoj SVI (systému včasné intervence) na území celého města.

Samostatnou a velmi důležitou otázkou je zvýšení podpory rozvoje a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit a zejména jejich větší finanční dostupnost tak, aby byl eliminován počet dětí, které by jinak trávily neorganizovaně svůj volný čas.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).