Hlavní navigace

Příspěvek na obnovu starých a nevyhovujících úlů v roce 2009

[Tisková zpráva] Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 25. května 2009 schválilo podporu včelařů ve Středočeském kraji, spočívající v příspěvku na obnovu starých a nevyhovujících úlů, ve výši 1 950 000 Kč. O příspěvek na obnovu starých a nevyhovujících úlů budou moci žádat pouze chovatelé s trvalým stanovištěm včel na území Středočeského kraje.

Sdílet

Od 1. července 2009 do 15. července 2009 mohou ti, kteří podali v řádném termínu předběžné žádosti o příspěvek na obnovu starých a nevyhovujících úlů, podat žádost řádnou.

Žádosti, které budou na podací místo (podatelna Středočeského kraje) doručeny po termínu, již nebudou akceptovatelné a žádostem nebude vyhověno. Středočeský kraj garantuje příspěvek v minimální výši 830 Kč na jeden (zakoupený) obnovený úl. Jednomu žadateli je možné přiznat příspěvek na maximálně 4 zakoupené úly při dodržení všech stanovených podmínek. 

Řádně vyplněný formulář žádosti potvrzený předsedou nebo jednatelem místní ZO ČSV je zapotřebí doručit na podatelnu našeho úřadu nejpozději do 15. července 2009, jak je shora uvedeno. Žádosti podané v řádném termínu ke Krajskému úřadu Středočeského kraje budou předány Českému svazu včelařů, Křemencova 8, 115 24  Praha 1, který provede finální administraci příspěvku. Českému svazu včelařů budou následně od jednotlivých včelařů (žadatelů) dokládány ostatní náležitosti dle podrobných podmínek a ČSV prostřednictvím ZO ČSV  budou distribuovat na základě smlouvy se Středočeským krajem finanční prostředky až ke konečným žadatelům. Příspěvek je možné uplatňovat pouze na nové úly, které byly zakoupeny nejdříve 25. května 2009, tedy v den schválení podpory Zastupitelstvem kraje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).