Hlavní navigace

Představy dětí o stáří

[Tisková zpráva] MPSV: Představy dětí o stáří poodhalí výtvarná soutěž „Šťastné stáří očima dětí“

Sdílet

Odstranit stereotypy a předsudky o stáří a podpořit vnímání stáří jako plnohodnotné součásti lidského života. To je cílem celorepublikové výtvarné soutěže „Šťastné stáří očima dětí“. 

Soutěž organizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR). Na projektu s ním spolupracují Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Svaz měst a obcí České republiky (SMO). Výtvarné práce mají ukázat, jak děti stáří vnímají. Zároveň má soutěž přispět k propojení světa dětí a seniorů.

Čtěte téma: Jak přežít stáří a vyhnout se demenci

Fyzická kondice a zdravotní stav orgánů je jedna věc, ale utáhne to naše hlava? Co můžeme dělat proto, abychom si své stáří užívali a uvědomovali?

Výtvarnou soutěž 3. května 2010 v prostorách MPSV slavnostně zahájili náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu Marián Hošek, prezident APSS ČR Jiří Horecký, vrchní ředitelka Sekce speciálních programů ve školství MŠMT ČR Klára Laurenčíková, zástupce Svazu měst a obcí ČR Petr Schlesinger a garant soutěže a zároveň předseda odborné komise akademický malíř Kristián Kodet.

Do soutěže se mohou zapojit všechny základní školy a víceletá gymnázia v České republice a jejich žáci ve věku od 6 do 15 let. Úkolem škol bude vyhlásit vlastní výtvarnou soutěž na téma šťastného stáří a ze všech výtvarných prací vybrat deset nejzdařilejších, které zašlou do APSS ČR. O vítězích soutěže rozhodne odborná i veřejná porota. V odborné porotě zasednou zástupci APSS ČR, MPSV, MŠMT a SMO, významní malíři a výtvarníci.

Odborná porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň došlých výtvarných prací. Vítězem veřejné soutěže se stane žák, jehož dílo získá nejvíce hlasů prostřednictvím veřejného hlasování na připravovaných webových stránkách www.stastne-stari.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 4. října 2010 v Praze v rámci zahájení Týdne sociálních služeb v České republice. Nejzdařilejší výtvarná díla vyvěsí vyhlašovatelé soutěže ve svých prostorách a rovněž z nich vznikne putovní výstava. Kromě vítězů získá odměnu dalších 300 nejlepších autorů.

Soutěž doprovází mediální kampaň, jejímž úkolem je podpořit mezigenerační soudržnost a toleranci. Ty jsou v české společnosti značně oslabeny, což dokazuje i dění v posledních týdnech. Senioři se stali terčem různých verbálních útoků a média o nich informují především v negativních souvislostech. Pozitivní medializace stáří vychází z Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2010. Zároveň má soutěž přispět k navázání spolupráce základních škol s poskytovateli sociálních služeb.

MPSV má v rámci projektu za úkol nejen podávat informace o soutěži, ale také medializovat oblast stáří a vztahů mezi generacemi. Kromě toho projekt podpořilo částkou 30 tisíc Kč. 

Oblastí seniorů a vztahů veřejnosti ke starším generacím se MPSV intenzivně zabývá. Jeho zástupci jsou mimo jiné členy Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Více informací naleznete na http://www.mpsv­.cz/cs/2897.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).