Hlavní navigace

Pravda o státní maturitě

[Tisková zpráva] MŠMT: Státní maturita se v posledních dnech opět stala terčem pochybností a spekulací. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová na tiskové konferenci 2. 2. 2010 vyvrátila všechny zkreslené či nepravdivé informace. Přesná představa o stavu příprav nové maturitní zkoušky je podle ministryně pro zdar celého projektu důležitá.

Sdílet

V posledních dnech se v médiích objevila prohlášení několika politiků, kteří vyslovili pochybnosti o připravenosti maturity. „Taková ničím nepodložená prohlášení maturitu poškozují. Dřívější průtahy a několikeré odložení státní maturity způsobily, že důvěra v její konání může být snadno zpochybněna. Chápu, že se blíží volby, ale v případě maturity musí jít v první řadě o prospěch žákyň a žáků," konstatovala Miroslava Kopicová.

Ministryně se následně zabývala hlavními body, na kterých kritici přípravy státní maturity stavějí svou argumentaci: „V médiích se například objevilo, že školský výbor Poslanecké sněmovny vydal ke stavu příprav maturity kritickou zprávu. Pravda je však taková, že tato zpráva vznikla u nás na ministerstvu a byla školskému výboru předložena. Kritická samozřejmě není, protože k tomu není důvod. Poslanci k ní také nevznesli jedinou výhradu či připomínku. Zpráva podrobně mapuje současnou situaci a konstatuje, že příprava nové maturitní zkoušky probíhá uspokojivě, což lze velmi snadno doložit a ověřit. Jako v každé dobré analýze jsou ve zprávě popsána i rizika a možnosti jejich minimalizace. Když se tyto informace vytrhnou z kontextu – stačí, když se neuvede, že jde o kapitolu minimalizace rizik – dezinterpretace je pak už snadná."

Vysoké školy: předběžné ANO maturitě

Ministryně školství Miroslava Kopicová se také ohradila proti tvrzení, že vysoké školy zatím státní maturitu odmítají, a že ministerstvo údajně nedělá nic pro to, aby jejich postoj změnilo: „Tyto nepravdy se objevily paradoxně vzápětí poté, co jsem s vysokými školami absolvovala velice úspěšné jednání, jehož základní výstup zněl: většina vysokých škol státní maturitu podporuje a některé z nich jsou připraveny začít ji okamžitě využívat jako doplňkové kritérium při přijímacím řízení. Nemůžeme po vysokých školách chtít, aby státní maturitu dopředu akceptovaly jako jediné kritérium. Teprve časem – za rok, za dva, až bude odzkoušena – k ní budou přihlížet více."

Zpochybňování maturity

„Zneklidňuje mě, že se někteří politici v této chvíli pokoušejí navrhovat dokonce zrušení státní maturity nebo její další odklad až o několik let. V minulých letech se přitom prakticky celá politická reprezentace shodla, že maturity mají mít svoji centrálně zadávanou část, což opakovaně doporučovali naši i zahraniční experti. Bylo investováno mnoho peněz a energie, školský výbor Poslanecké sněmovny ministerstvo školství podporuje, přípravy běží naplno, a najednou se začnou ozývat hlasy, které bez elementárního porozumění problému začnou toto všechno zpochybňovat," řekla ministryně Kopicová. Další odklad, o kterém někteří politici začínají uvažovat, by podle ní znamenal konec myšlenky státní maturity jako takové.

Transparentní příprava

Miroslava Kopicová poznamenala, že se nemůže vyjadřovat k tomu, co bylo před pěti nebo deseti lety, ale za současným způsobem příprav maturity stojí. Maturita není podle ní v žádném případě „privatizována" a tvrzení o soukromé firmě, která napíše testy a zároveň s nimi bude obchodovat, označila za lživé. „Jdeme cestou stoprocentní kontroly ze strany státu. Vše bude v rukou ministerstva a CERMATu, testy budou naše, vyhodnocování bude naše, celý průběh státní maturity bude garantován státem. To samozřejmě neznamená, že na zajištění tak náročného projektu nelze využít dodavatelské služby soukromých firem na základě řádného výběrového řízení. Jeho transparentnímu průběhu věnujeme zvýšenou pozornost. Jsem si vědoma toho, že jakékoli pochybnosti o financování by poškodily celou státní maturitu.„

Ministryně Miroslava Kopicová při té příležitosti novináře seznámila s výsledky výběrového řízení na logistické zabezpečení nové maturitní zkoušky. Přihlásilo se do něj celkem pět společností: AutoCont CZ a.s., Logica Czech Republic s.r.o., Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., IBM Česká Republika, NESS Czech s.r.o. Vybrána byla Logica. „Připomínám, že posledně se do stejného výběrového řízení přihlásila jediná firma, a proto bylo následně zrušeno“, řekla ministryně Kopicová.

Nespokojení učitelé?

Miroslava Kopicová se také pozastavila nad údajnou nespokojeností některých učitelů. Upozornila v té souvislosti, že pedagogům jsou v souvislosti s maturitou garantovány odměny za činnosti, které budou vykonávat navíc: „Je to varianta nákladnější, ale zvolili jsme ji jako správnější. Roční provozní náklady na státní maturitu se budou pohybovat kolem 250 milionů korun. Z této částky však plných 100 milionů jde na odměny učitelům, kteří se budou na maturitě podílet. A to i na činnostech, jež dnes vykonávají v rámci své normální pracovní náplně – hodnocení písemných prací, výkon funkce předsedů maturitních komisí."

Ministryně odmítla i kritiku stavu školení pedagogů. Do startu státní maturity zbývá 15 měsíců, je tedy přirozené, že zatím nejsou proškoleni úplně všichni. Školení se právě v této době začínají po určité přestávce intenzivně rozbíhat a už při maturitní generálce na podzim letošního roku budou podle Miroslavy Kopicové všichni podrobně znát své role.

Studentské fórum pomůže s osvětou

Informační kampaň k nové maturitě zatím nebyla dostatečně úspěšná ve vztahu k žákyním a žákům středních škol. Vzrůstající obavy žáků vykrystalizovaly již několikrát do podoby petic a pochodů proti státní maturitě. Z výroků iniciátorů i účastníků těchto akcí je však na první pohled zřejmá nedostatečná znalost problematiky. Podle ministryně Kopicové není dnes problém najít si dostatek relevantních informací, u žáků je však nízká motivace a neochota k vlastní iniciativě. Jako nejúčinnější nástroj, jak informovat žáky o nové maturitě, se ukazuje prezenční seminář či školení s interaktivní diskusí. MŠMT a CERMAT proto využijí nabídky Studentského fóra (nově vzniklého občanského sdružení složeného ze žáků středních škol) spočívající v pomoci při organizaci a realizaci školení žáků SŠ. „Spolupráci se Studentským fórem bereme velice vážně. Máme připravený podrobný komunikační plán, jehož cílem není jen posílení informovanosti žáků, ale i jejich důvěry ve státní maturitu. Obavy, které ohledně nové maturity mezi žáky panují, jsou totiž většinou zbytečné a zástupci Studentského fóra je mohou pomoci rozptýlit," myslí si ministryně.

Čtyři maturitní priority pro rok 2010

V tomto roce čekají MŠMT a CERMAT čtyři důležité kroky. Na říjen je připravována maturitní generálka, která by měla ověřit především logistické zabezpečení a bezpečnost maturitní zkoušky. Druhou důležitou oblastí je vzdělávání pedagogických pracovníků – maturitních funkcionářů a vedení škol. Toto vzdělávání bylo v souvislosti s odkladem a některými změnami pozastaveno, nyní se rozbíhají nové kurzy, které budou lépe přizpůsobené potřebám škol. Školení probíhají e-learningovou i prezenční formou, resp. obě tyto formy se doplňují.

Třetí úkol se týká průběžného zajištění informací a intenzivního dialogu se všemi, kterých se maturitní zkouška dotkne – s řediteli, učiteli, žáky, a to tak, aby žádná z těchto skupin nepociťovala akutní nedostatek informací. Priority završuje intenzivní dialog s vysokými školami o využití výsledků maturity pro přijímací řízení. „Státní maturita bude připravena. Z hlediska věcného není ke zpochybňování či odkladu nové maturitní zkoušky nejmenší důvod. Věřím, že i u politiků zvítězí prospěch dnešních a budoucích středoškoláků," uzavřela ministryně školství Miroslava Kopicová.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Kateřina Böhmová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace (tel.: +420 234 811 566, e-mail: katerina.bohmova@msmt.cz)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).