Hlavní navigace

Praha má první arboretum zaměřené na původní dřeviny

[Tisková zpráva] V rámci projektu Pro zdravé město bylo v Prokopském údolí na Albrechtově vrchu zpřístupněno první pražské arboretum, které je zaměřeno na původní dřeviny, které se dříve v pražské kotlině volně nacházely. Některé z nich již v přírodě nenajdeme. Unikátní arboretum vlastně návštěvníkům umožňuje návrat do minulosti pražské přírody. Na vybudování arboreta bylo z rozpočtu hl. m. Prahy uvolněno 1,1 mil. Kč.

Sdílet


„Pro vybudování miniarboreta bylo vybráno místo v horní části Prokopského údolí v lokalitě Albrechtův vrch, která se nazývá podle již zaniklé usedlosti. Projekt je koncipován tak, aby co nejméně zasahoval do stávající zeleně a současně zachoval větší část stojících topolů jako významné krajinné dominanty a hnízdiště ptactva. Vlastní realizaci výsadeb předcházela náročná příprava plochy. Původní louka byla zarostlá náletovými dřevinami, ruderálním porostem a plná skládek. Proto byl proveden celkový úklid a také odstraněno oplocení již zaniklého vojenského objektu,“ vysvětlil radní pro oblast životního prostředí Vladislav Mareček.

Účelem projektu miniarboreta je seznámit zájemce o pražskou přírodu s dřevinami, které se na území Prahy přirozeně vyskytují nebo se vyskytovaly v minulosti, a také s některými zajímavými odrůdami vysokokmenných ovocných dřevin, jež se dříve v krajině běžně pěstovaly.

„Miniarboretum je volně přístupné veřejnosti a může se stát cílem procházek obyvatel z okolí nebo i výukovým objektem pro žáky základních i středních škol, kteří nechyběli i při jeho otevření. Arboretum je zajímavý historický fenomén. Prvním arboretem bylo Arboretum Trsteno blízko Dubrovníku v Chorvatsku. Datum jeho založení je neznámé, ale ví se že existovalo již v roce 1492, kdy byl pro jeho zavlažování vybudován akvadukt, který se dosud používá,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková.

V miniarboretu najdeme ukázky 14 různých druhů dřevin vyskytujících se v části arboreta nazvané „šípáková doubrava“ a  „dubohabřina“ (celkem 54 exemplářů stromů a keřů). Zajímavé jsou ukázky původních vysokokmenných ovocných odrůd v části  „babiččin sad“, kde najdeme 17 původních vysokokmenných odrůd méně známých odrůd jabloní, hrušní a slivoní a nebo dříve hojně vysazovaný keř klokoč. „Ukázka méně známého ovoce, které naši předkové s oblibou pěstovali a zpracovávali, zahrnuje 9 druhů včetně např. kdouloně, mišpule velkoplodé nebo oskeruše domácí. V příštím roce bude arboretum doplněno o některé další dřeviny, např. jeřáb muk, kalinu tušalaj a některé další odrůdy původních ovocných dřevin, např. hrušeň polničku,“ doplnil Dan Frantík z odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

V nejnižší, již silně zmokřené části louky, byla vybudována tůň pro obojživelníky. Ta bude základem pro další etapu budování miniarboreta, tzv. „střemchové jaseniny“ vázané na vlhčí polohy a nivy vodních toků. Zde se předpokládají výsadby dalších  druhů, např. několika druhů vrb, olší, jasanů, dubů letních apod. Hranicí miniarboreta a vlastního Albrechtova vrchu (součásti přírodní rezervace Prokopské údolí) je Stodůlecký potok, který je unikátní ukázkou přirozeně meandrujícího vodního toku na území Prahy.

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).