Hlavní navigace

Informace o poskytování příspěvku na péči diabetickým dětem

[Tisková zpráva] Ministerstvo práce a sociálních věcí: Příspěvek na péči se poskytuje podle rozsahu potřebné pomoci a potřeby sociálních služeb, nikoliv plošně na diagnózu. To platí i pro děti s cukrovkou, jejichž životní situací se v kontextu příspěvku na péči v poslední době zabývala některá média.

Sdílet

Při hodnocení závislosti postižených lidí do 18 let věku se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci a dohledu ve vztahu

k fyzicky zdravému člověku stejného věku. Stupněm závislosti se rozumí to, do jaké míry je člověk kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislý na pomoci jiné fyzické osoby při péči o sebe sama a při zajištění soběstačnosti. Tyto a další souvislosti budou tématem jednání ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky se zástupci občanského sdružení „Dítě s diabetem“ a rodičů dětí s cukrovkou. Inicioval ho Petr Šimerka a na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se uskuteční tento pátek, tedy 12. února 2010.

MPSV situaci s poskytováním příspěvku na péči analyzovalo. Zjistilo, že petice sdružení „Dítě s diabetem“, o které informovala média a kterou zatím MPSV nemá oficiálně k dispozici, může být důsledkem přechodných ustanovení zákona o sociálních službách.

Ta mimo jiné stanovila (konkrétně v § 120 odst. 3 zákona), že dítě, které se podle předpisů platných před 1. lednem 2007 považovalo za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, se automaticky po tomto datu začalo považovat za osobu závislou ve III. stupni. V praxi to znamenalo, že takovému dítěti náležel příspěvek na péči 9 000 Kč, a to až do kontroly posouzení zdravotního stavu, která mohla stanovit jiný stupeň závislosti, a tedy i jinou výši příspěvku. Podle dostupných informací právě k tomu dochází v souvislosti s kontrolami zdravotního stavu u některých dětí s diabetem.

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách nahradil od roku 2007 někdejší příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu a zvýšení důchodu pro bezmocnost. Systém posuzování stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči umožňuje posoudit potřebu pomoci ve vztahu ke všem druhům zdravotních postižení.

S rostoucím věkem dítěte, kdy je více soběstačné, což lze považovat za významně pozitivní, může dojít ke snižování stupně závislosti, popřípadě i k neuznání I. stupně závislosti. Stupeň závislosti hodnotí lékařská posudková služba (LPS) individuálně u každého člověka. Zdravotní stav znovu kontroluje zpravidla v době, kdy končí platnost předchozího posudku. Snahou posudkových lékařů i samotného MPSV je citlivý přístup tak, aby peníze - v případě splnění všech zákonných podmínek pro přiznání příspěvku na péči – šly skutečně tam, kde jsou třeba.

V kontextu s příspěvkem na péči je třeba připomenout několik změn, které zavedlo MPSV a které významně usnadnily rodinám se zdravotně postiženým dítětem zejména s tzv. metabolickými vadami (tedy mj. i s cukrovkou) přístup k sociálním dávkám.

Nejdříve to od 1. března 2008 byla novela vyhlášky č. 207/1995 Sb. Díky ní mají rodiny se zdravotně postiženým dítětem ve více případech než dosud nárok na rodičovský příspěvek. Od srpna 2009 se pak díky novele zákona o sociálních službách snížil počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání příspěvku na péči pro děti do 18 let. Na dávku tak více než dříve dosáhnou především chronicky nemocné děti, například diabetem, fenylketonurií, celiakií či s nádorovým onemocněním apod. Nárok na příspěvek na péči v I. stupni nově vznikl cca 1 600 dětem a až 1 000 dětí do 18 let mohlo začít nově dostávat příspěvek na péči ve stupni II, místo stávajícího stupně I.

Změny v praxi znamenaly, že zatímco v prosinci 2008 příspěvek na péči pro I. stupeň závislosti dostávalo 4 352 lidí do 18 let, o rok později jich bylo už 5 944. Dávku pro II. stupeň dostávalo koncem roku 2008 celkem 2 758 lidí do 18 let, o rok později se jednalo o 3 709 příjemců. Do roku 2006 někdejší příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu pobíralo cca 15 tisíc lidí do 18 let, v letech 2008 – 2009 byla závislost, která je předpokladem pro přiznání současného příspěvku na péči, uznána u cca 19 – 20 tisíc lidí do 18 let.

MPSV, www.mpsv.cz, Štěpánka Filipová, vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).