Hlavní navigace

Počty důchodů a důchodců

[Tisková zpráva] ČSSZ: Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného k 31. 3. 2010

Sdílet

Celkem 2 225 908 starobních důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení ke konci března 2010. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 797 939. TěmČeská správa sociálního zabezpečení k 31. 3. 2010vyplácela celkem 3 425 064 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 58 430 důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci března celkem 474 991, pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích) bylo 724 165.

Průměrná výše sólo starobního  důchodu činila k 31. 3. 2010 celkem 10 043 Kč, z toho u mužů 11 162 Kč a u žen 9 119 Kč (Pozn.: jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7 698 Kč (u mužů činil 8 608 Kč a u žen 6 991 Kč). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod ke konci března 2010 byl 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena 1. čtvrtletí 2010, bylo celkem 51 550, z toho bylo 30 953 starobních důchodů a 9 043 invalidních důchodů.

Nejvyšší průměrný sólo starobní důchod dostávali důchodci v Praze – 10 706 Kč (muži – 11 726 Kč, ženy – 9 928 Kč), nejnižší průměrný starobní důchod byl vyplácen v Olomouckém kraji – 9 763 Kč (muži – 10 786 Kč, ženy – 8 938 Kč).

ČSSZ evidovala k 31. březnu 2010 celkem 2 225 908 starobních důchodců a 4 829 554 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,17 poplatníků (např. ke stejnému datu v roce 2005 to bylo2,50 poplat­níků). Při počtu 2 797 939 všech důchodců tak na jednoho důchodce přispívalo 1,73 poplatníků pojistného (v roce 2005 to bylo1,85 poplat­níků).

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Počet důchodců a poplatníků pojistného (stav k 31. březnu)

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet důchodců celkem

2 631 601

2 653 503

2 688 078

2 727240  

2 759 803

2 797 939

Počet starobních důchodců

1 947 667

1 967 685

1 997 503

2 034 881

2 071 269

2 225 908

Počet poplatníků pojistného         

4 876 639

4 898 175

4 958 581

5 006 895

4 909 120

4 829 554

Počet poplatníků
na jednoho důchodce

1,85

1,85

1,84

1,84

1,78

1,73

Počet poplatníků
na jednoho  starobního důchodce

2,50

2,49

2,48

2,46

2,37

2,17

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).