Hlavní navigace

Plicní nemoci - jeden z nejvážnějších problémů současné populace

[Tisková zpráva] Varování před stoupajícím nebezpečím a dlouhodobými trendy spojenými s výskytem respiračních onemocnění jsou hlavními cíly Roku plic. Ten se uskutečňuje pod vedením odborných respiračních společností po celém světě s mottem: zlepšení informovanosti veřejnosti znamená zlepšení diagnostiky, léčby i výzkumu plicních nemocí.

Sdílet

Respirační onemocnění zatěžují světovou populaci vysokým výskytem, velkou invaliditou i úmrtností. Kvalifikovaný odhad hovoří o miliardě postižených a deseti milionech úmrtí ročně. Rozlišujeme dvě hlavní skupiny onemocnění: akutní stavy infekčního původu a takzvaná chronická respirační onemocnění. Zatímco infekční nemoci jsou současným i budoucím problémem především rozvojového světa, lze očekávat, že výskyt chronické plicní nemoci bude stoupat na celém světě.

Infekční onemocnění

Klasickým příkladem infekčních nemocí je tuberkulóza. Zatímco v rozvinutých zemích včetně ČR její výskyt klesá, v rozvojovém světě na ni umírá zhruba 1,6 milionů lidí ročně. Mezi tyto onemocnění se řadí také zápal plic. Do pěti let věku na něj, především z důvodu špatné dostupnosti lékařské péče, v některých zemích každoročně zemřou miliony dětí. Stálým nebezpečím je chřipka a jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti jsou záněty průdušek, které se vyskytují především v chladných mlhavých měsících.

Chronická neinfekční onemocnění

Výskyt chronických respiračních nemocí narůstá ve všech rozvinutých zemích, včetně České republiky. Jsou nebezpečné svým latentním vznikem a plíživým průběhem. V konečném důsledku na ně umírá ročně 4,6 miliónů lidí, v České republice asi 8000 lidí. Největšími zabijáky jsou chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a karcinom plic, dalším nejčastějším onemocněním je bronchiální astma, dále jsou to cystická fibróza, respirační spánkové poruchy a jiné.

Tyto nemoci představují jeden z nejzávažnějších zdravotnických i sociálně-ekonomických problémů. Řada z nich je celoživotních a nevyléčitelných, nicméně výrazně ovlivnitelných správnou léčbou. Je proto společným úkolem organizačních složek, plátců zdravotní péče i zdravotníků jako takových, aby důslednou prevencí a včasnou detekcí došlo k účinné léčbě a ovlivnění nepříznivých trendů. Dnešní situace je právě opačná a tyto nemocí se detekují pozdě, v rozvinuté a léčebně velmi málo ovlivnitelné fázi.

Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že výskyt chronických plicních nemocí v poslední době stoupá, u některých z nich významně stoupá i úmrtnost. Tyto varovné trendy jsou ovlivněny stavem životního prostředí, u mnohých plicních nemocí je však hlavní příčinou kouření. Kombinace dopravního břemene a průmyslových exhalací představuje soubor vážných zdravotních rizik. Jejich účinky jsou okamžité a krátkodobé, ale zvláště znepokojivé je působení dlouhodobé.

Evropská komise z těchto důvodů předložila nové směrnice o kvalitě ovzduší a směrnice pro udržení čistého vzduchu. Byly schváleny s účinností od června 2008 s tím, že v Roce plic – 2010 budou potvrzeny ve všech členských zemích i zákonnými normami. Směrnice stanovují limity koncentrací pro hlavní vzdušné znečišťovatele, především oxid siřičitý, oxidy dusíku, polétavý prach, oxid uhelnatý, ozón, benzen, olovo a polyaromatické uhlovodíky. Stejně tak je zásadním problémem ratifikace Rámcové dohody proti tabáku, který patří mezi nejzávažnější příčiny většiny chronických plicních nemocí.

Odborné respirační společnosti na celém světě proto vytvořily Mezinárodní fórum respiračních společností (FIRS)vyhlásily rok 2010 Rokem plic. V jeho průběhu si kladou za cíl maximálně informovat veřejnost o rizicích a závažnosti respiračních nemocí.

Situace v ČR:

  • Chronická obstrukční plicní nemoc – výskyt 7,4 % dospělé populace, úmrtnost 2 000 ročně
  • Astma – výskyt 5 –10 % populace, úmrtnost 100 ročně
  • Pneumonie – 100 000 nových případů, úmrtnost 2 500 ročně
  • Karcinom plic – 6 100 nových případů, úmrtnost 5 300 ročně
  • Tuberkulóza – 710 nových případů, úmrtnost 50 ročně

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním(ČARO) je volné sdružení 21 odborných a laických organizací, které se zabývají problémem plicních nemocí. Právě ČARO oslovila Světové zdravotnická organizace a Mezinárodní fórum respiračních onemocnění, aby podpořila Rok plic. U zrodu ČARO v ČR v roce 2007 stálo ministerstvo zdravotnictví. Ztotožnilo se i s hlavními cíly Národního programu boje proti chronickým respiračním onemocněním. Těmi jsou: snižování incidence a mortality těchto nemocí, zlepšování kvality života pacientů a racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu respiračních nemocí v ČR.