Hlavní navigace

OSVČ na nemocenském pojištění řeší odstranění tvrdosti zákona

V praxi se ukázalo přechodné ustanovení jako příliš tvrdé, a to zejména v souvislosti se zánikem nemocenského pojištění i pro velice nízké dluhy na penále z plateb nemocenského pojištění.

Sdílet

U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kterým zanikla účast na nemocenském pojištění z důvodu, že dlužily pojistné na nemocenském pojištění k 1. 1. 2009 za dobu před tímto dnem a dlužné pojistné včetně penále z něho nedoplatily do 31. 1. 2009, budou příslušné okresní správy sociálního zabezpečení uplatňovat odstranění tvrdosti zákona.

Rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona se týká OSVČ, které:

•    dlužné pojistné na nemocenské pojištění ke dni 1. 1. 2009 již uhradily do 31. ledna 2009,

•    zaplatily pojistné na nemocenské pojištění za leden 2009 samostatně nebo se zálohou na pojistné na důchodové pojištění na účet OSSZ/PSSZ/MSSZ a podaly novou přihlášku k nemocenskému pojištění nejpozději do 31. března 2009, na jejímž základě jim opětovně vznikla účast na nemocenském pojištění nejpozději k 31. březnu 2009,

•    nezaplatily pojistné na nemocenské pojištění za leden 2009 a opětovně se přihlásily k nemocenskému pojištění nejpozději do 20. února 2009, na jejímž základě jim opětovně vznikla účast na pojištění nejpozději k 20. únoru 2009,

•    penále z dlužného pojistného na nemocenské pojištění doplatí do 31. března 2009, nebo jim bylo či bude prominuto.

U jmenovaných skupin OSVČ se doba od 1. ledna 2009 do dne podání nové přihlášky k nemocenskému pojištění považuje pro účely nároku na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství za dobu účasti na nemocenském pojištění OSVČ. Nová přihláška se považuje současně za žádost o zahájení řízení o odstranění tvrdosti podle § 156 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. ČSSZ proto doporučuje OSVČ, kterým zanikla ke dni 31. 12. 2008 účast na nemocenském pojištění z důvodu neuhrazeného dluhu na penále a chtějí být účastny nemocenského pojištění, aby kontaktovaly příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ a podaly nejpozději do 31. 3. 2009 přihlášku k tomuto pojištění.

O odstranění tvrdosti zákona, která se vyskytla při provádění nového zákona o nemocenském pojištění rozhodl ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. V praxi se ukázalo přechodné ustanovení jako příliš tvrdé, a to zejména v souvislosti se zánikem nemocenského pojištění i pro velice nízké dluhy na penále z plateb nemocenského pojištění.

OSSZ/PSSZ/MSSZ informovaly na přelomu roku 2008 a 2009 dopisem všechny OSVČ s cílem objasnit klientům novou právní úpravu a upozornit je na podmínky vzniku a zániku nemocenského pojištění.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).