Hlavní navigace

Osmý duben - den Romů

[Tisková zpráva] Svůj nejvýznamnější den letos již podesáté oslaví největší etnická menšina v české republice. Mezinárodní den Romů přinese nejrůznější kulturní, sportovní i osvětové akce, reprezentující romské etnikum a nabízející většinovému obyvatelstvu vhled do života této minority. Cílem je přispět ke zlepšení vztahů romské menšiny a majoritní společnosti.

Sdílet

8. duben je datem vzniku Mezinárodní romské unie a jako Mezinárodní den Romů se slaví již od roku 2001. Ačkoli jsou Romové již více než tisíc let nedílnou součástí evropské civilizace, jejich diskriminace a vyloučení ze společnosti v Evropě i v České republice přetrvává. Počet Romů v Evropě se odhaduje na 10 – 12 milionů, a tak představují největší etnickou menšinu kontinentu. Stále musí čelit nebezpečí chudoby a nezaměstnanosti, stereotypům a předsudkům, častější je u nich špatný zdravotní stav, jejich průměrná délka života je kratší. Navíc se Romové mnohdy stávají oběťmi rasově motivovaného násilí.

Rom

Na problematiku sociálního vyloučení a chudoby Romů se snaží upozornit i některé aktivity Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. V jejich rámci podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí například projekt s názvem Zvyšování funkční gramotnosti ohrožených osob občanského sdružení Romodrom. Cílem tohoto projektu je prohloubení vzdělání v oblastech bydlení, práce, státní správy, služeb apod. u obyvatel ze sociálně vyloučených romských lokalit.

Mimo dotační program Roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení je dobré zmínit například také projekt „Pro radost“ občanského sdružení IQ Roma servis, jež se mimo jiné zasloužilo ve spolupráci s projektem NAPSI spolu! a Ministerstvem práce a sociálních věcí o realizaci videospotu k Evropskému roku 2010, který si klade za cíl přiblížit problematiku chudoby a sociálního vyloučení širokému spektru lidí na jednoduše laděné linii hesla „Každému z nás něco chybí, chudoba si nezaslouží pohrdání“.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky se romskou otázkou zabývá v rámci problematiky sociálního začleňování obecně. V souvislosti s Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení spolupracuje s kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity se v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení zaměří na tři priority:

Priorita 1 – Prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti.

Priorita 2 – Aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení regionálních a místních
akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Priorita 3 – Zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschop­nosti lidí se zkušeností s chudobou a sociálním vyloučením na trhu práce.

Více informací naleznete na těchto webových stránkách:

www.ey2010.cz

www.2010again­stpoverty.eu

http://www.vla­da.cz/cz/pracov­ni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).