Hlavní navigace

Obnovená Zahrada Kinských

[Tisková zpráva] Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém slavnostně přestřihl pásku zrekonstruované Zahrady Kinských, která v roce 1995 přešla do správy hlavního města Prahy. Její obnova si od té doby vyžádala přes 300 mil. Kč. Třetina byla hrazena z fondů EU. Opraveny byly cesty, jezírka, kašny, mobiliář a byly provedeny i sadové úpravy.

Sdílet

„Pamatuji Zahrady Kinských před takovými deseti, patnácti lety a vybavuji si rozbité cesty, schody, ne úplně vzhlednou zeleň, pamatuji si i stavby, které byly v zanedbaném stavu. Od roku 1999 se podařilo za nemalé peníze – 300 milionů korun – rekonstruovat či sanovat velkou část této unikátní městské zahrady. Jen etapa obnovy za loňský a letošní rok přišla hlavní město Prahu na více než 95 milionů korun. Jsem rád, že každý, kdo sem chodí, pozná, jak moc se tato lokalita, jíž se dotýkají tři Městské části – Praha 5, Praha 1 a částečně i Praha 6, proměnila,“ řekl primátor Pavel Bém a dodal: „Na závěr mé poděkování architektům, dodavatelům, městské části a všem, kteří se během let na rekonstrukci podíleli za to, že dnes můžeme obnovenou Zahradu Kinských slavnostně občanům Prahy předat.“

Hlavní město Praha ihned v roce 1995 započalo s přípravou obnovy a v roce 1997 byla po pečlivém historickém průzkumu zpracována studie rehabilitace zahrady. Realizační práce byly zahájeny v roce 1999. Projektovou dokumentaci obnovy zahrady připravoval tým pod vedením Ing. arch. Magdalény Dandové a Ing. arch. Jaromíra Kosnara.

Rekonstrukce zahrnovala obnovu více či méně narušených stavebních prvků zahrady – parkových cest, schodišť, opěrných zdí, oplocení a vstupů, dešťové kanalizace, vodních prvků a odvodňovacích štol a prvků drobné zahradní architektury, objektů určených pro údržbu zahrady a sociálního vybavení pro návštěvníky.

Podle původního návrhu zahrady z dob majitelů Kinských byla obnovena cestní síť. Cesty mají žulovou dlažbu, která umožňuje částečný vsak a regulovanější odtok dešťových vod a lépe vystihuje historický ráz této zahrady. Některé jsou vzhledem k prudkosti svahů zpevněny mikropiloty.

Čtěte téma: Jarní únava prý sice neexistuje…

… ale procházka rozhodně nikomu neuškodí. Slovní spojení „jarní únava“, ač nemá se světem medicíny pranic společného, se kupodivu ujalo a každý hned ví, o co se jedná…

Svažitost terénu neumožňuje na všech parkových cestách pohyb osobám se sníženou pohyblivostí, nicméně všude, kde to terén umožňuje, lze dojít či k důležitým objektům – k Letohrádku, k WC za ním, dostupný je průjezd po vyhlídkové cestě od Hřebenek až pod Strahovský klášter. S ohledem na slabozraké či nevidomé návštěvníky jsou parkové lavičky umístěny do zálivů a odpadkové koše vně obrubníků parkových cest. Všechny vstupy do Zahrady jsou bezbariérové a v místech, kde jsou schody, je vždy možnost odbočit na cestu, která formou rampy schodiště obchází. Nové je cestní propojení z ulice Na Hřebenkách k hornímu dětskému hřišti.

Výjimečné je využití pramenných vod vrchu Petřína, které jsou využity pro okrasné i užitkové účely nejen v této zahradě, ale slouží i pro část Petřína a Vrtbovskou zahradu.

Činnost v Zahradě Kinských však nekončí, stavební úpravy se budou dělat ještě v její západní a severní části a na řadě míst budou ještě nutné zásahy do zeleně.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy