Hlavní navigace

Nedovolené nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy v ČR

[Tisková zpráva] Výroční zpráva Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2009 mapuje zásadní vývojové trendy v oblasti nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy v České republice, včetně regionálních specifik.

Sdílet

Tisková zpráva k výroční zprávě Národní protidrogové centrály za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 ke stáhnutí zde: Výroční zpráva za rok 2009

V mezinárodním kontextu reálně otevřené Evropy popisuje angažovanost jednotlivých zločineckých uskupení, která jsou zapojena do nelegální výroby a obchodu s nelegálními drogami a snaží se predikovat zásadní rizika spojená s možným vývojem drogové scény v ČR.

Výroční zpráva je doplněna statistickými a kazuistickými daty, o která se popisovaný stav argumentačně opírá. V České republice zůstává i nadále největším problémem masová nelegální výroba metamfetaminu v domácích, tzv. „kuchyňských“ laboratořích. S tím úzce souvisí problém dostupnosti léků s obsahem pseudoefedrinu v ČR i sousedních zemích s výjimkou Rakouska.

Alarmujícím jevem je setrvalý vzestupný trend průmyslového pěstování konopí tzv. „indoor“ technologiemi, jehož produkce se vyznačuje vysokou četností sklizně a obsahem účinné látky THC v rozpětí 15–20 %. Tento druh trestné činnosti má klasickou kriminální podstatu, produkce saturuje ve zvýšené míře domácí trh a zvyšuje se počet případů vývozu takto vypěstované marihuany do okolních států.

Tradičním a přetrvávajícím problémem zůstává organizovaný dovoz heroinu ze zemí Západního Balkánu, který se na území ČR dostává ve víceletém srovnání stále častěji méně kvalitní. Obdobná situace je v případě kokainu, který získává na oblibě zvýšenou dostupností a příznivější cenou, jež je většinou vykoupena masivním ředěním kokainu různými, často i zdraví ohrožujícími látkami. Došlo k výraznému snížení dostupnosti tabletovaných syntetických drog s účinnou látkou MDMA a naopak se častěji objevují tabletované drogy s účinnou látkou piperazin, která v ČR dosud není na seznamu zakázaných látek. Obecně lze říci, že v prostředí taneční zábavy vzrůstá subjektivně vnímaná dostupnost a obliba metamfetaminu a kokainu.

Z pohledu vymáhání práva stále výrazně převažuje stíhání osob pro kvalifikované skutkové podstaty drogových trestných činů nad skutky, které souvisí s držením drog pro vlastní potřebu v procentuálním poměru 87/13. Úroveň vymáhání práva v oblasti drogových přestupků je v evropském srovnání velmi nízká a výrazně přispívá k zvyšování subjektivně vnímané dostupnosti některých druhů drog a podporuje neúctu vůči právu a nedodržování norem.

Vývoj drogové kriminality, tedy počet drogových deliktů a počty stíhaných osob, je u tohoto typu trestné činnosti determinován množstvím nasazených sil a prostředků na vymáhání práva a s ohledem na vysokou míru zneužívání nelegálních drog v ČR a latentní charakteristiku tohoto jevu se jedná o statistické ukazatele s velmi omezenou výpovědní hodnotou o podstatě a rozsahu drogového problému v České republice.

Zdroj: Policie ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).