Hlavní navigace

MŠMT vyhlašuje maturitní generálku

[Tisková zpráva] Maturitní generálka, která má ověřit funkčnost, spolehlivost a bezpečnost nové maturity, se uskuteční v první polovině října letošního roku. Ministerstvo dnes zveřejnilo k pokusnému ověřování státní maturity všechny podrobnosti.

Sdílet

„Maturitní generálka je naprosto klíčová. Jsem přesvědčena, že s definitivní platností prokáže připravenost nové podoby maturitní zkoušky,"  říká ministryně školství Miroslava Kopicová.

Mezi základní cíle generální pilotáže společné části maturitní zkoušky patří:

 • Ověření funkčnosti, efektivnosti, spolehlivosti a bezpečnosti všech logistických postupů a infrastrukturních systémů modelu logistického zajištění maturitní zkoušky, a to včetně personální infrastruktury;
 • ověření funkčnosti systému řízení bezpečnostních rizik, a to včetně aktivace záložních řešení;
 • prověření připravenosti učitelů osob školených pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací, dále posuzovatelů otevřených úloh didaktických testů a ředitelů škol;
 • zajištění informovanosti ředitelů, pedagogů a žáků cestou přímé zkušenosti s věrnou simulací obsahu a formy zkoušek, a to včetně procesů jejich administrace a vyhodnocení výsledků.

„Maturita má dvě části – školní, která je plně v režii školy a nebude se příliš lišit od stávající podoby maturit, a společnou. Právě tu druhou je důležité si vyzkoušet. Přispěje to určitému psychickému zklidnění maturantů i jejich rodičů. Maturitní generálka je rovněž velmi dobrou zkušeností a bohatým zdrojem informací pro učitelky a učitele. Získají nejen praktickou zkušenost se způsobem hodnocení písemných prací a zadáváním zkoušek, ale na základě výsledků a znalosti obsahu zkoušek budou přípravu svých žáků účinněji orientovat. Účast školy na maturitní generálce není povinná a závisí na rozhodnutí ředitele školy. Bude však bezesporu přínosem k tomu, aby ‚ostrá‘ maturitní zkouška na škole proběhla bez problémů a aby výsledky žáků v červnu 2011 byly ty nejlepší. Očekáváme, že naprosto drtivá většina středních škol se ke generálce přihlásí,"  soudí ministryně Miroslava Kopicová.

Čtěte téma: Víceletá gymnázia – silné místo v nevyrovnaném školství

Jejich znovuzrození umožnilo, aby v českém vzdělávacím systému vznikla schizofrenická situace. Děti jsou selektovány dřív, než se stačí rozkoukat… 

Pokusné ověřování je určeno pro všechny střední školy, ve kterých budou žáci konat maturitní zkoušku ve školním roce 2010/2011, a pro všechny žáky těchto škol, kteří mohou za předpokladu splnění všech podmínek v uvedeném školním roce konat maturitní zkoušku.

Ředitel školy seznámí s vyhlášením pokusného ověřování zřizovatele školy, zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků zařazených do tohoto pokusného ověřování. Pokud se škola přihlásí do pokusného ověřování, je účast žáka na generální pilotáži společné části maturitní zkoušky součástí jeho studijních povinností. 

Maturitní generálka – termíny

 • Podávání přihlášek žáků ředitelům škol od 17. 5. do 15. 6. 2010;
 • podávání přihlášek škol Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) od 16. 6. do 30. 6. 2010;
 • distribuce zkušební dokumentace do škol od 29. 9. do 8. 10. 2010;
 • generální pilotáž společné části maturitní zkoušky ve školách od 11. 10. do 14. 10. 2010;
 • hodnocení písemných prací od 12. 10. do 21. 10. 2010;
 • vyhodnocení výsledků zkoušek od 25. 10. do 2. 11. 2010;
 • předání výsledků zkoušek školám 3. 11. 2010.  

Maturitní generálka – financování a odměny

Celkové náklady na přípravu a realizaci generální pilotáže maturitní zkoušky 2010 jsou odhadovány při účasti všech 1320 škol a zhruba 107 tis. žáků na 140 mil. korun. Přes 43% této částky (cca 60 mil. korun) je určeno pedagogickým pracovníkům škol, tj. ředitelům, komisařům, hodnotitelům písemných prací a pedagogickým pracovníkům, kteří připravují obsah zkoušek.

Rozpočet maturitní generálky bude ze 72% hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu.

Veškeré podrobnosti o nové maturitě: www.novamaturi­ta.cz.  

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).