Hlavní navigace

MŠMT podpoří vzdělávání pedagogů 430 miliony

[Tisková zpráva] Příliš vysoký podíl pedagogů bez požadované odborné kvalifikace je jedním z bolavých míst našeho školství. MŠMT chce nyní v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyčlenit na vzdělávání pedagogů celkem 430 milionů korun z evropských prostředků.

Sdílet

Podpora je rozdělena do dvou samostatných výzev – jedné za 130 a druhé za 300 milionů korun.

130 milionů pro oblast podpory „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení"

Pro oblast podpory 1.3. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s názvem „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení" byla vybrána podporovaná aktivita „Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení".

Cílem je přispět k postupnému odstranění problému vysokého procentního zastoupení nekvalifikovaných pedagogických pracovníků s ohledem na míru potřebnosti v jednotlivých regionech. Na závažnost současné situace poukazuje např. Analýza kvalifikovanosti učitelů a návrhy doporučení pro podpůrné projekty ESF vypracovaná MŠMT. Hlavním cílem uvedené výzvy je proto právě zvýšení kvalifikace a odborných kompetencí pedagogických pracovníků.

„Předpokládáme, že příjemci podpory zde budou hlavně vysoké školy a další instituce oprávněné vydávat certifikáty vztahující se ke vzdělávání pedagogů," up­řesnila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová. Zároveň dodala, že rozmezí minimální a maximální možné podpory pro jeden projekt je v případě této aktivity stanoveno na 3 – 15 mil. korun. Podle jejího názoru je vzdělávání pedagogů jednou z klíčových oblastí, na něž by se měla zaměřit pozornost ministerstva i v dalších letech.

Čtěte téma:Připravte si peníze, budou přijímačky

Žáky základních škol čekají přijímačky letos od 22. dubna do 7. května. Mají všichni stejné šance? 

V období od května do listopadu letošního roku bude probíhat hodnocení předložených projektů. Celý proces bude uzavřen schválením vybraných projektů vedením ministerstva zhruba v prosinci tohoto roku.

„Na vyhlášení výzvy jsme se připravili velice poctivě. Během zasedání pracovní skupiny tvořené zástupci krajů, členů Monitorovacího výboru a ministerstva jsme detailně představili jak plánované aktivity, tak cílové skupiny, oprávněné žadatele a alokace na jednotlivé oblasti podpory. Zdůrazňuji, že připomínky vznesené na jednání pracovní skupiny byly zapracovány, nejde tedy o návrh vzešlý ‚od zeleného stolu‘. Problémy, které chceme řešit, ostatně trápí především školský terén, lidi z praxe,"  vysvětlila Miroslava Kopicová.

Podrobnosti naleznete na http://www.msmt­.cz/struktural­ni-fondy/nove-vyzvy.

300 milionů pro oblast podpory „Vysokoškolské vzdělávání"

Dalších 300 milionů na vzdělávání pedagogických pracovníků pochází z oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání" v rámci prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OP VK.  Jde o podporu specifické skupiny pedagogických pracovníků bez odpovídající kvalifikace.

Nekvalifikované učitele je totiž v zásadě možné rozdělit do tří kategorií:

a) učitelé, kteří nemají dosažený potřebný stupeň a typ vzdělání (např. požadované vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studiu v případě učitelů základní školy);

b) učitelé, kteří mají dosažený potřebný stupeň v oblasti odborného vzdělání, ale chybí jim vzdělání v oblasti pedagogických věd, pedagogiky, nebo speciální pedagogiky (tzv. pedagogická způsobilost);

c) učitelé, kteří mají dosažený potřebný stupeň a typ vzdělání pro určitý druh a stupeň školy, ale chybí jim požadovaná kvalifikace pro jiný stupeň školy (např. učitel 2. stupně základní školy, který nemá kvalifikaci k výuce na 1. stupni základní školy), nebo nemají odbornou kvalifikaci k výuce některých předmětů (všeobecně vzdělávací a odborné předměty na střední škole), nebo jim chybí odborná kvalifikace k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ze zákona o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků přitom vyplývá, že zatímco učitelé spadající do kategorií označených výše písmeny b) a c) si mohou chybějící kvalifikaci doplnit v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), učitelé v kategorii a) nikoliv, neboť potřebné magisterské studium vedoucí ke zvýšení stupně vzdělání nepatří mezi DVPP.

Základním cílem výzvy v hodnotě 300 milionů je proto praktická příprava a realizace vysokoškolské výuky nekvalifikovaných učitelů, kteří jsou v možnostech studia limitováni nedostatečnou nabídkou učitelských studijních programů v jiné než prezenční formě studia. Cílem je podpořit projekty, které pomohou vytvořit motivující prostředí pro vzdělávání stávajících pedagogických pracovníků s nedostatečnou kvalifikací a zároveň učitelů budoucích, a to podporou nabídky učitelských studijních programů v kombinované a distanční formě. Se zněním výzvy byli podrobně seznámeni i děkani pedagogických fakult a ostatních fakult s učitelskými obory na setkání s ministryní Miroslavou Kopicovou v polovině února.

Rozmezí pro minimální a maximální možnou podporu pro jeden projekt je zde stanoveno na 3 – 20 mil. Kč. Od května do října 2010 bude probíhat hodnocení předložených projektů (formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení) a zhruba v prosinci 2010 se předpokládá předložení projektů k projednání poradě vedení MŠMT a následně ke schválení ministryni.

Podrobnosti pro žadatele

Termín vyhlášení obou výzev bude 29. 3. 2010.

Termín ukončení obou výzev je plánován na 28. 5. 2010.

„Tak dostanou všichni potenciální žadatelé dostatečný prostor pro přípravu i odevzdání projektů,"  uzavřela ministryně školství Miroslava Kopicová.

Informace k nově vyhlášených výzvám naleznete na stránce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost.

Zdroj: MŠMT ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).