Hlavní navigace

MŠMT je proti krácení dotací soukromým středním školám

[Tisková zpráva] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nesouhlasí se záměrem Ministerstva financí (MF) snížit či úplné zrušit dotace soukromým středním školám.

Sdílet

 Realizace návrhu MF by nejen ohrozila samotnou existenci řady těchto škol, ale rovněž by značně zkomplikovala život téměř 80 tisícům žáků, kteří na nich studují. Podobným způsobem by záměr MF poškodil i soukromé mateřské školy.  

Stávající podpora soukromým školám a školským zařízením je stanovena přímo zákonem o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Fakticky má tedy mandatorní charakter – nelze ji snížit bez změny příslušné zákonné normy (a případně i školského zákona).  

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová je připravena o celé věci jednat s ministrem financí Eduardem Janotou a upozornit ho na obrovská rizika, která jsou s případnou realizací zatím pouze načrtnutého záměru MF spojena.  

Návrh MF na radikální snížení finanční podpory státu soukromým školám v příštím roce nelze považovat za krok, který by mohl jakkoliv přispět k významnějšímu snížení deficitu veřejných výdajů. Samotným předmětem státní podpory totiž ve skutečnosti nejsou školy jako instituce, ale žáci a jejich vzdělávání. Pokud by díky omezení státní podpory soukromé školy zanikaly, přecházeli by jejich žáci do škol zřizovaných kraji, církvemi a obcemi. Stát by tím pádem musel přesměrovat do těchto škol finanční prostředky „ušetřené" ve školství soukromém, takže úspora státního rozpočtu by byla mizivá, pokud vůbec nějaká. Výdaje rozpočtů územních samospráv (krajů a obcí), které jsou hlavními zřizovateli škol v ČR, by naopak s velkou pravděpodobností vzrostly, neboť by  bylo nutné tyto školy připravit a vybavit na přijetí několika desítek tisíc žáků a studentů soukromých škol.  

Záměr MF radikálně snížit v příštím roce finanční podporu státu soukromým školám tedy nesměřuje k dosažení reálné úspory výdajů veřejných rozpočtů. Jeho realizace by fakticky pouze omezila stávající míru svobodné volby cesty ke vzdělání v ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).