Hlavní navigace

Monitory dechu pro nejmenší

[Tisková zpráva] Zástupci společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. a Nadace Křižovatka předali na Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Brno deset nových monitorů BabySense II.

Sdílet

Přístroje v hodnotě téměř 30.000,– Kč budou plně využity při léčbě nejmenších pacientů FN Brno. I když Neonatologické oddělení FN Brno disponuje několika desítkami podobných přístrojů, je jejich nový nákup vzhledem k dvouleté životnosti nutností.

Monitory dechu BabySense II. jsou zejména z pohledu obsluhy velmi nenáročné. Přístroj slouží ke sledování dýchání dítěte a to zejména ve věkovém rozmezí 0 – 1 rok. Děti v tomto věku totiž ještě nemají plně vyvinuty všechny obvyklé zpětnovazební mechanismy, které se podílejí na správném rytmu spánku a bdění a není tak neobvyklé, že jejich dechová činnost je především ve spánku nepravidelná. Nezralost těchto „kontrolních“ mechanismů u novorozenců a kojenců je s vysokou pravděpodobností jednou z příčin stavu, který se v odborné terminologii označuje SIDS – Syndrom náhlého úmrtí kojence. Jde o situaci definovanou jako náhlé a neočekávané úmrtí dítěte, při kterém se ani důkladnou posmrtnou analýzou vlastní příčina smrti nezjistí.

K SIDS dochází častěji v domácích podmínkách, méně frekventní je v průběhu hospitalizace dítěte ve zdravotnickém zařízení. Bez zřetele, kde dítě na SIDS umírá, jde nepochybně vždy o situaci katastrofickou zejména pro rodiče dítěte, ale frustrace a pochybnosti z takového úmrtí vždy poznamenávají také zúčastněnou zdravotnickou veřejnost. Přes řadu hypotéz se doposud nepodařilo jasnou příčinu SIDS určit. Vzhledem k tomu, že jedním z možných prvotních projevů SIDS je pokles dechové frekvence nebo náhlá zástava dechu, představuje monitorace dechové činnosti jedno z preventivních opatření plného rozvoje této závažné zdravotní situace.

Čtěte téma: Břišní tanec jako porodní rituál

Nemůžete otěhotnět? Břišní tanec může výrazně pomoci. Chcete hladký porod? Tančete v těhotenství. Díky prastarému orientálnímu tanci se vrátíte do formy i po porodu.

Vlastní přístroj je velmi jednoduchý – skládá se ze dvou senzorových desek a monitorovací jednotky. Při běžném používání se senzorové desky umísťují pod matraci v dětské postýlce (podle velikosti postýlky, resp. dítěte lze použít senzorovou desku buď jednu, nebo obě dvě)
a propojí se na monitorovací jednotku. Ta je většinou zavěšena přímo na postýlce a její provoz je zajištěn běžnými tužkovými bateriemi.

Na sledovací jednotce se vypínačem přístroj zapíná/vypíná a současně jsou zde dvě kontrolní světla – zelené, které svítí při běžné dechové aktivitě dítěte a červené, které se rozsvěcuje při poruchách dechu a současně se přitom zapíná hlasitá zvuková signalizace. Obvyklé nastavení citlivost přístroje je takové, že akustický a optický alarm se aktivuje při poklesu dechů dítěte pod 10 za minutu nebo při okamžité úplné zástavě dýchání nebo také při zástavě pohybů dítěte po dobu delší než 20 vteřin. Jakmile zazní signál alarmu je nezbytné okamžitě dítě zkontrolovat či poskytnout první pomoc. Samozřejmě, že snadnější je poskytování takové pomoci ve zdravotnickém zařízení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).