Hlavní navigace

Ministerstvo zdravotnictví se zaměřuje na bezpečnost pacientů

[Tisková zpráva] Ministerstvo zdravotnictví se zaměřuje na bezpečnost pacientů, představuje Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012

Sdílet

V rámci Evropské unie je zhruba osmi až dvanácti procentům pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Mezi nejčastější nežádoucí události patří chyby při podávání léků, chirurgická pochybení, diagnostické chyby a infekce spojené se zdravotní péčí. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR postupně zavádí systémová opatření, která vedou k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. Jedním z  opatření je i vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů pro rok 2010, které jsou součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období 2010–2012, který vedení ministerstva schválilo v březnu tohoto roku.

Resortní bezpečnostní cíle a Akční plán kvality vycházejí z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní péčí a obsahují konkrétní nástroje ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v podmínkách České republiky včetně finančního pokrytí. „Resortní bezpečností cíle se vyhlašují formou doporučených postupů vedoucích ke snížení rizik poškození pacientů i jiných osob v procesu poskytování zdravotní péče. Jsou závazné pro přímo řízené organizace a zároveň slouží jako doporučení pro ostatní zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich typ,“ vysvětluje ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Součástí Akčního plánu kvality je i vznik Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče jako hlavního iniciačního, koordinačního a realizačního orgánu pro bezpečnost a kvalitu zdravotní péče v České republice. „Cílem pracovní skupiny je komplexní začlenění otázek bezpečnosti a kvality péče do již existujících nebo rozpracovaných programů na celostátní, regionální a místní úrovni a identifikace nejrizikovějších oblastí v návaznosti na Rezortní bezpečnostní cíle pro příslušný kalendářní rok,“ říká Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví.

Čtěte téma: Nemocnice blízké budoucnosti

Budou nás hlídat čipy?

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková pro rok 2010 vyhlašuje následující bezpečnostní cíle:

Bezpečná identifikace pacientů

o   Zdravotnické zařízení vypracuje vnitřní předpis upravující správný postup při identifikaci všech pacientů.

o   Vnitřní předpisy vyžadují minimálně dva nástroje k identifikaci pacienta, např. jméno a datum narození.

o   Identifikace pacienta se provádí vždy před podáním léčiv, krve a transfuzních přípravků, před odebíráním vzorků k laboratorním vyšetřením a před diagnostickými a terapeutickými výkony.

Bezpečnost při používání rizikových léčiv

o   Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem spektrum léčiv s vyšší mírou rizika. K těmto léčivům patří vždy injekční roztoky chloridu draselného o koncentraci 7,45 % a vyšší, inzulíny a neředěné hepariny.

o   Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem postupy při objednávání, skladování a podávání léčiv s vyšší mírou rizika.

o   Léčiva s vyšší mírou rizika nejsou umístěna na pracovištích zdravotnického zařízení, pokud to není z klinického hlediska nutné. Tam, kde zařízení jejich umístění připouští, jsou zavedeny postupy zabraňující nesprávnému podání.

Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

o   Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem jednotný postup zajištující provádění správného výkonu u správného pacienta ve správné lokalizaci včetně výkonů prováděných mimo operační sály.

o   Zdravotnické zařízení používá standardizovaný způsob označování místa výkonu a zajistí účast pacienta na označování místa operačního výkonu.

o   Zdravotnické zařízení používá a dokumentuje předoperační bezpečnostní proceduru bezprostředně před zahájením operačního výkonu.

Prevence pádů pacientů

o   Nemocnice zavede vnitřním předpisem proces vstupního hodnocení rizika pádu u pacientů a opakovaného hodnocení u pacientů, u nichž došlo ke změně zdravotního stavu či spektra užívaných léků.

o   Nemocnice zavede opatření ke snížení rizika pádů u pacientů vyhodnocených jako rizikových.

o   Zdravotnické zařízení analyzuje sledované výsledky a pravidelně je vyhodnocuje. V případě potřeby stanovuje nápravná a preventivní opatření.  

Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče

o   Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem postup mytí rukou, používání bariérových technik a dezinfekčních prostředků, které jsou základem prevence a kontroly infekcí.

o   Zdravotnické zařízení zajistí, že mýdla, dezinfekční prostředky a ručníky či jiné prostředky na osušení jsou umístěny v těch oblastech, kde se vyžaduje mytí rukou a dezinfekční postupy.

o   Zdravotnické zařízení stanoví vnitřním předpisem situace, kdy jsou ústní roušky, ochrana očí, ochranný oděv a rukavice vyžadovány, a zajistí dostupnost těchto ochranných pomůcek.

o   Zdravotnické zařízení provádí pravidelná školení.

o   Proces prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních je komplexním způsobem začleněn do celkového programu zvyšování kvality a bezpečnosti pacientů.

Kromě těchto aktuálních opatření realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR dlouhodobě systematické kroky ke zvýšení bezpečnosti a kvality zdravotní péče. „Jsem velice rád, že ministerstvo zdravotnictví věnuje problematice bezpečnosti pacientů mimořádnou pozornost. Již v minulosti vznikly například Informační portál kvality a bezpečí, elektronická Kniha bezpečí, odborné fórum pro tvorbu standardů, národní sada ukazatelů kvality zdravotních služeb či metodický návod sledování spokojenosti pacientů ve zdravotnických zařízeních,“ upozorňuje David Marx, přední český odborník na bezpečnost pacientů a kvalitu ve zdravotnictví.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).