Hlavní navigace

Ministerstvo zdravotnictví rozjíždí projekt standardizace zdravotní péče v ČR

Praha - Ministerstvo zdravotnictví schválilo realizaci Systému tvorby Národních standardů, který zahrnuje Národní sadu standardů odborné zdravotní péče, Národní sadu ukazatelů kvality zdravotních služeb a Standard zdravotnické dokumentace. Všechny projekty úzce souvisí s kvalitou péče o pacienty a jejich bezpečím. Mimo jiné mají za cíl stanovit stejná pravidla pro poskytování zdravotní péče napříč všemi obory a pro všechny poskytovatele zdravotních služeb

Sdílet

 „Výsledkem zavedení standardů bude zpřístupnění nej­modernější zdravotní péče založené na nejnovějších poznatcích a znalostech specialistů všem pacientům v České republice“ uvedlaministryně zdravotnictví Daniela Filipiová.

Standardy zdravotní péče, často označované také jako doporučené klinické postupy, mají velký význam jak pro lékaře a ostatní odbornou veřejnost, tak pro pacienty a zdravotní pojišťovny. Ve vztahu k odborné veřejnosti přináší přehled o nejvhodnějších a nejaktuálnějších lékařských postupech při léčení konkrétních diagnóz. Zdravotní pojišťovny ve standardech získají možnost garantovat kvalitní péči svým pojištěncům i nástroj pro financování zdravotní péče. Pro pacienty bude léčení podle standardů znamenat možnost v daleko větší míře než doposud porozumět procesům, které při konzumaci zdravotní péče podstupují, a současně se tak více podílet na rozhodování o svém zdravotním stavu.

V rámci projektů se počítá jak s využitím dosavadních výsledků dosažených na úrovni jednotlivých odborných lékařských společností, tak s využitím zahraničních zkušeností ze zemí, kde je proces standardizace odborné zdravotní péče již v pokročilejším stadiu. Počítáme rovněž s pravidelnou aktualizací jednotlivých standardů tak, aby odpovídaly aktuálním a moderním medicínským trendům a postupům,“ říká ministryně zdravotnictví Daniela Filipiová. Projekty navazují na ukončenou pilotní fázi realizovanou Odborným fórem pro standardizaci zdravotní péče, které funguje od minulého roku jako poradní orgán ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven pro tvorbu doporučených lékařských postupů. Za účasti odborníků z vybraných lékařských oborů pracovalo fórum na vývoji procesních postupů a na metodice tvorby standardů.

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá zapojení široké odborné veřejnosti na všech úrovních projektů. Tito experti se budou podílet na vývoji standardů, na oponentních řízeních i na zkoušení aplikace standardů v praxi. Vedle nich se budou k jednotlivým návrhům standardů vyjadřovat další zájmové skupiny, zejména zdravotní pojišťovny a pacienti. Samo ministerstvo bude v rámci projektů plnit funkci koordinační a ekonomicko-organizační,“ dodává Daniela Filipiová. Ministerstvo zdravotnictví v současné době vyjednává o poskytnutí dotací z evropských operačních programů, které umožní realizovat jednotlivé projekty v potřebném rozsahu.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166

Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).