Hlavní navigace

Léky, věc veřejná: Hrozba padělků

[Tisková zpráva] Policie ČR: V souvislosti s přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, byla přijata opatření, která jsou z věcného hlediska nezbytná k zajištění omezení dostupnosti látek s dopingovým účinkem a to především trestněprávní postih některých společensky nebezpečných jednání týkajících se nakládání s některými látkami s dopingovým účinkem, která do té doby nebylo možné trestněprávně postihnout.

Sdílet

Z tohoto důvodu byla nahrazena skutková podstata trestného činu „podávání anabolických látek mládeži“ nově pojatou skutkovou podstatou „Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem“.

 § 288

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem

                (1) Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

                (2) Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti nebo v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti let.

                (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,

c) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let,

d) spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.

                (4) Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Dle ustanovení § 289 odst. 4 trestního zákoníku vláda nařízením stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je větší množství ve smyslu § 288, a co se považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288.

Toto nařízení vyšlo dne 7. prosince 2009 ve Sbírce zákonů pod č. 454/2009, přičemž v jeho v příloze č. 1 jsou definovány látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku. V příloze č. 2 pak jsou definovány metody spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku.

Nařízení vlády současně definuje pojem „větší množství“, kdy větším množstvím se rozumí více než jeden blistr, injekce nebo podobné obvykle nedělitelné balení léku obsahujícího tyto látky nebo obdobné množství těchto látek ve speciálním dopingovém přípravku.

Z nařízení vlády je tedy jasně patrné, že zákonodárce postihl tuto problematiku velice přísně, neboť hranice většího množství těchto látek je stanovena velice nízko s ohledem na nebezpečí možných následků zneužívání těchto látek. Z uvedeného je zřejmé, že nebezpečí trestního postihu hrozí i běžnému uživateli těchto látek.

Národní protidrogová centrála služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky (dále jen „NPC“) rozlišuje problematiku na tři základní oblasti:

A) LÉČIVA (ve smyslu nařízení vlády č. 454/2009 Sb.)

– registrovaná v České republice

– neregistrovaná v České republice

– padělky

V současné době se pracovníci NPC domnívají, že právě léčiva neregistrovaná v České republice a padělky těchto léčiv budou předmětem zájmu zločineckých struktur působících na území České republiky, neboť relativně velice jednoduchá výroba garantuje značný zisk.

Čtěte téma: Jestli konopí opravdu léčí, tak proč chemoterapie?

Na jedné straně jsou smrtelně nemocní lidé, kteří svou poslední naději obracejí k alternativní léčbě. Na straně druhé jsou zákony, které jim nedovolují potřebné množství pěstovat… 

B) VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

V této oblasti nebylo zatím pracovníky NPC zaznamenáno zneužívání těchto přípravků na území České republiky.

C) DOPLŇKY STRAVY

Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin, a jsou definovány jako potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích. Výroba doplňků stravy a jejich uvádění na trh se řídí požadavky potravinového práva.

Každý provozovatel potravinářského podniku vyrábějící nebo uvádějící potraviny na trh, a tedy i doplňky stravy, je odpovědný za jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost a za dodržování dalších požadavků potravinového práva, mezi které patří ochrana zájmů spotřebitele, nepoužívání podvodných a klamavých praktik při uvádění potravin na trh a jejich nabízení spotřebiteli, zabránění falšování potravin a dále jakýmkoli jiným praktikám, které mohou spotřebitele uvést v omyl. Jinými slovy, každý, kdo uvádí potraviny na trh, primárně odpovídá za jejich bezpečnost a za správné označení a prezentaci včetně plnění souvisejících administrativ­ních úkonů.

Tato situace je dle názoru NPC problematická zejména s ohledem na možné snahy výrobců přesouvat své produkty z kategorie léčiva, kde podléhají přísnému schvalovacímu procesu do kategorie doplňky stravy, kdy je proces uvádění těchto produktů na trh mnohem snazší a kontrola státních orgánů mnohem méně efektivní. 

Policie České republiky bude ve všech  případech zjištění doplňků stravy obohacených látkami uvedenými v nařízení vlády č. 454/2009 Sb. postupovat dle trestního zákoníku, a to jak ve směru k provozovatelům potravinářských podniků, tak následně ve vztahu k distributorům a prodejcům těchto doplňků stravy.

Zdroj: Policie ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).